OPRYDNINGEN

DMJX får stærk kritik

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen finder den tidligere DMJX-ledelses udvidelse af direktionen ”stærkt kritisabel”. Derudover mangler styrelsen det fulde billede af, hvorfor den tidligere rektor fik et stort gyldent håndtryk

Det var ”stærkt kritisabelt” af DMJX at give betragtelige lønstigninger til to ledende medarbejdere i forbindelse med en forfremmelse i oktober 2020.

Det konkluderer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nu i et brev til DMJX, som Journalisten har fået aktindsigt i.

Blandt andet kritiserer styrelsen, at de to ledende medarbejdere fik præcis samme løn efter forfremmelsen, hvor de blev indlemmet i direktionen.

Den går ikke ifølge styrelsen, da løn skal fastsættes ud fra konkrete og individuelle vurderinger:

”Samtidig var lønniveauet for stillingerne meget højt sammenlignet med stillingernes lønramme-indplacering. Stillingernes lønniveau lå markant over normallønsområdet for en lønramme 36-stilling, hvilket styrelsen finder stærkt kritisabelt,” skriver styrelsen i svaret til DMJX.

”Mangelfuld” redegørelse

Styrelsen savner også nogle klare svar på andre af de kontroversielle beslutninger, der blev truffet under den tidligere ledelse på DMJX.

For eksempel er der huller i skolens forklaring på, at afgående rektor Trine Nielsen fik et gyldent håndtryk på 2.131.676 kroner:

”Styrelsen finder begrundelsen vedrørende den udbetalte fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere rektor mangelfuld,” lyder det.

Jeg handlede i god tro, og de to medarbejdere fik den løn, jeg selv fik, da jeg var direktør for uddannelse og forskning.

Trine Nielsen, tidligere rektor for DMJX

Alligevel vil styrelsen ikke gøre yderligere ved sagen, da fratrædelsesaftalen blev forhandlet på plads mellem DMJX’ daværende bestyrelse og Trine Nielsens faglige organisation.

Brevet er en opfølgning på den redegørelse, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har bedt DMJX give om det rod i skolens økonomi, som Journalisten tidligere har beskrevet i en række artikler.

Styrelsen finder også en anden del af DMJX’ forklaring mangelfuld, fremgår det af brevet. Det gælder en sag, hvor DMJX udbetalte fuld resultatløn til en administrationschef, der blev fritstillet.

Her konstaterer styrelsen, at resultatløn kun bør udbetales til medarbejdere, der klart har levet op til nogle definerede mål i en bestemt periode:

”Styrelsen finder det således ikke i overensstemmelse med god arbejdsgiveradfærd at udbetale fuld resultatløn i en fritstillingsperiode,” lyder det.

Tidligere rektor: Jeg var i god tro

I forhold til den stærkt kritisable forfremmelse af de to ledende medarbejdere til en for høj løn siger DMJX’ daværende rektor, Trine Nielsen, til Journalisten, at hun inden sin periode som rektor på skolen var ansat som direktør for uddannelse og forskning:

”Jeg handlede i god tro, og de to medarbejdere fik den løn, jeg selv fik, da jeg var direktør for uddannelse og forskning,” siger hun.

Hun var fratrådt sin stilling, da resultatlønnen til den tidligere administrationschef blev udbetalt.

DMJX’ daværende bestyrelsesformand, Lisbeth Knudsen, har tidligere fortalt Journalisten, at hun og den daværende bestyrelse ikke var vidende om hverken lønløftet til de ledende medarbejdere eller udbetalingen af resultatløn til en fritstillet medarbejder. Det fastholder hun nu i et sms-svar til Journalisten.

DMJX’ nuværende rektor, Julie Sommerlund, svarer i en besked til Journalisten, at kritikpunkterne tages til efterretning:

”Styrelsens endelige svar kommer ikke som nogen overraskelse. Men det understreger igen, at det er vigtigt, at vi i den nye ledelse sørger for at overholde god forvaltningsskik, herunder den fornødne skriftlighed,” lyder det.

Netop den manglende skriftlighed har været et stort kritikpunkt i opfølgningen på DMJX’ økonomi. Her har der blandt andet været kritik af, at man mangler skriftlighed om begrundelsen for fratrædelsesaftalen til Trine Nielsen.

I september kunne Journalisten fortælle, at aftalen ifølge DMJX blev indgået for at ”undgå offentlig ballade” om sagen. Her refererede DMJX direkte til, at man havde adspurgt Lisbeth Knudsen om begrundelsen.

Og selv om Lisbeth Knudsen har afvist at svare på, om hun har sagt det, som DMJX citerer hende for at have sagt om at ”undgå offentlig ballade”, undrer hun sig over, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ikke har kontaktet hende:

”Hvad angår bemærkningerne til beslutningerne om fratrædelsesaftalen med Trine Nielsen, må jeg undre mig over, at redegørelsen skulle være mangelfuld. Man kunne jo for eksempel fra Styrelsen have rettet henvendelse til mig og fået uddybende forklaring ud over den, som jeg mundtligt gav Styrelsen, inden aftalen blev meldt ud i sin tid,” skriver hun.

Tema om oprydningen på DMJX

I august kunne Journalisten fortælle, at DMJX kort tid inden en omfattende sparerunde til 3,5 millioner kroner forfremmede to tidligere medarbejdere med en ”væsentlig lønstigning” på omkring 11.000-12.000 kroner om måneden eksklusive pension, og at man ikke slog stillingerne op offentligt, hvilket der ellers er krav om i en offentlig institution.

Det fremgik også, at den daværende ledelse få uger inden Trine Nielsens fratrædelse indstillede samarbejdet med højskolens daværende økonomi- og administrationschef. Vedkommende fik en resultatløn, der ifølge revisorerne sår tvivl om, hvorvidt skolen har været tilstrækkeligt sparsommelig.

For nylig kunne Journalisten også fortælle, at det har vakt kritik, at der i forbindelse med Trine Nielsens tiltræden og tidligere rektor Jens Otto Kjær Hansens fratræden blev brugt relativt store beløb på receptioner.

Fra revisionens side har der også været en overordnet og omfattende kritik af skolens generelle økonomistyring, som man siden har forsøgt at rette op på i samarbejde med revisorer fra Deloitte. Blandt andet kritiseres det, at der ikke er tilstrækkelig skriftlighed om de beslutninger, der blev truffet under den tidligere ledelse. 

I forhold til gyldne håndtryk til tidligere rektor Trine Nielsen kunne Journalisten i september fortælle, at DMJX har oplyst, at aftalen blev indgået for at ”undgå offentlig ballade” om sagen.

Ikke sparsommelig adfærd

DMJX’ egen revision har også haft fokus på forfremmelsen af de to ledende medarbejdere, der blev forfremmet til direktionen i oktober 2020.

Ifølge revisionen modtog de to ledende medarbejdere ”væsentlige lønstigninger” i de nye jobs, men stillingerne blev ikke slået op som jobannoncer i offentligheden, som de ifølge revisionen burde have været, når medarbejdere løftes til direktionsniveau.

En tidligere aktindsigt hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen viste, at de hver fik mellem 11.000 og 12.000 kroner ekstra om måneden eksklusive pension, hvilket ifølge styrelsen ikke var ”udtryk for sparsommelig adfærd”.

Derudover har det vist sig i bestyrelsesreferater, at bestyrelsen kun var vidende om, at de to blev forfremmet, og altså ikke, at det også medførte en lønstigning.

DMJX har også fået kritik for skolens generelle økonomistyring. I brevet fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen konstaterer man, at skolen har fulgt op på de enkelte kritikpunkter, og styrelsen vil fremover følge området.

0 Kommentarer

Læs også

OPRYDNINGEN

Gyldent millionhåndtryk på DMJX handlede om at ”undgå offentlig ballade”

30. SEPTEMBER 2022
OPRYDNINGEN

DMJX gav fuld resultatløn til fritstillet medarbejder

12. SEPTEMBER 2022
Oprydningen

Afsløring: Her er DMJX-rektors gyldne håndtryk

08. SEPTEMBER 2022