search

DMA: Lønnen skal ned for at redde praktikpladser

Journalistpraktikanters løn skal ned, hvis flere journaliststuderende skal have en praktikplads, siger cheferne. DJ-næstformand erkender, at lønnen er en af de ting, der vil komme i spil: »Hvis alle parter siger, at det skal vi se på, så er det ren forhandling«

Det er ikke længe siden, praktikkoordinator på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Pia Færing forudså, at 75 journaliststuderende risikerer at stå uden en plads til efterårets praktikrunde. 50 studerende stod uden plads ved den seneste Store Matchdag – også kendt som Panikdagen – i foråret. Det usædvanlige var, at alle medier, der havde søgt praktikanter, ansatte praktikanter. Det vil sige, at der ikke er nogen ledige pladser tilbage.

Men praktikanternes løn er nødt til at komme ned, hvis der skal oprettes flere praktikpladser. Det mener adm. direktør i Danske Mediers Arbejdsgiverforening Thomas Rønnow.

»Det er vores opfattelse, at den løn, der i dag ligger for praktikanter i aftalen, er for høj. Den bliver vi nødt til at se på. Jeg er sikker på, at hvis vi kan få den løn væsentligt ned, så vil man se nye steder, der vil være villige til at tage praktikanter ind,« siger Thomas Rønnow.

DMA: Lavere løn kan ikke vente til 2017

Praktikanternes lønniveau skal egentlig først forhandles ved overenskomstforhandlingerne i 2017. Men mediearbejdsgiverne ønsker at se på praktikanternes lønniveau så hurtigt som muligt.

»Jeg tror ikke, vi kan vente til 2017 med at se på det. Det er naivt. Og det er simpelthen på grund af pladsmanglen, at jeg frygter det,« forklarer Thomas Rønnow.

Han henviser til, at med det nuværende lønniveau er det nemmere at sige nej til at tage en praktikant, fordi det ikke er en varig ansættelse.

»Jeg må indrømme, at når jeg taler med vores medlemmer, så er løn det første, de siger som forklaring på, at de ikke har praktikanter eller tager flere ind,« siger Thomas Rønnow.

DJ: Der er to problemer

Næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge siger, at der lige nu er to problemer:

»Det kortsigtede er de 50 studerende fra forårets Panikdag, der står uden en plads – og det andet er, at Pia Færing i sin spåkugle kan se, at det ser endnu værre ud til den kommende Panikdag,« siger Lars Werge.

Derfor indkaldte han til et møde for knap to uger siden, hvor han inviterede de tre uddannelsesinstitutioner, Danske Medier og Danske Mediers Arbejdsgiverforening til en snak om, hvad der kan gøres for at forhindre så stor en mangel på praktikpladser i fremtiden.

Skal se på løn, ferie og praktikperiodens længde

Lars Werge fortæller, at der på mødet var enighed om, at der skal gøres flere forskellige ting for at løse problemerne. Løn er en af de ting, parterne skal se på.

»Men det er ikke kun lønnen, vi skal se på. Vi ved godt, at vi kommer til at tale om løn, men det tyder på, at der er nogle strukturelle udfordringer,« siger han og tilføjer:

»Vi kommer helt sikkert til at se på praktikkens forløb, sammensætning og bestemmelser omkring at være i praktik som løn, ferie og varighed. Det er ikke det samme som, at det hele skal laves om, men vi bliver nødt til at tale om det her,« siger Lars Werge.

Hvad betyder det at "se på lønnen"?

»Vi har ikke noget ønske om at sænke lønnen, men det er der andre parter, der har. Hvis alle parter siger, at det skal vi se på, så er det ren forhandling. Teknisk kan lønnen ikke ændres før foråret 2017 til de næste overenskomstforhandlinger, men Thomas Rønnow og jeg bliver opfordret til at sætte os sammen og tale om lønnen inden da. I så fald skal de øvrige arbejdsmarkedsrepræsentanter også med, og de har nok det samme ønske som Rønnow,« siger han.

Hvor meget skal lønnen ned?

»Det har jeg ingen holdning til. De gange det er blevet sagt, at lønnen er for høj, har vi sagt, at der skal noget andet ind i stedet for. Kvalitet i uddannelsen, flere studieture eller lignende tiltag. Der har arbejdsgiverne sagt, at det ikke er dem, der kan levere det, men uddannelsesstederne,« siger Lars Werge.

DJ: Vi skal se på 'best practice'

På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulige løsninger.

»På lang sigt er der brug for en dialog i hele branchen og mellem både uddannelser, arbejdsgivere og de studerende. Det var kun skriftmedierne, der var med på det seneste møde. Tv og de offentlige skal selvfølgelig også inviteres med,« siger Lars Werge.

Han vil også se på andre uddannelser, der bruger praktik.

»Det her er en situation, der kalder på ’best practice’. På kommunikationsuddannelsen i Aarhus er den studerende for eksempel først i praktik med SU, så tilbage på skolen og så i en lønnet praktik. Måske er det et forløb, vi kan blive inspireret af,« siger han.

Ledighed blandt nyuddannede lavere end nogensinde

Næstformanden tilføjer, at ledigheden blandt nyuddannede ifølge DJ's egne tal er lavere end nogensinde. En pointe, han også fremlagde på mødet.

»Det siger jeg for at imødegå en kritik, der er kommet før, nemlig at vi skal se på antallet af optagne studerende. Men der er ikke noget, der tyder på, at folk ikke kan finde beskæftigelse, når de er færdige,« siger han.

Lars Werge peger på, at en del af løsningen er at forsøge at få medier, der tidligere har haft praktikanter, men har lukket for ordningen på grund af manglende ansøgere, til at åbne op igen.

»Og så er der en tendens på især tv-stationerne til at forlænge praktikperioden, selv om den studerende måske ikke har brug for de sidste seks måneder ifølge vedkommendes studieordning.«

Kommentarer
8
Kim Vejrup, kommunikationschef, Danmarks Fiskeriforening - Fiskeri Tidende
16.06.14 15:03
Jeg skal ikke gøre mig til
Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvorvidt lønnen er for høj eller praktikperioden er for lang. Men jeg mangler et element i snakken om, hvorfor så mange mangler en praktikplads.
Fiskeri Tidende er et af mange fagblade, der både har en begrænset udbredelse OG heller ikke holder til i København. Vi har igennem flere år oplevet, at vi enten ikke får ansøgere eller blot får én eller to ansøger - oftest når de øvrige har delt rovet.
Jeg er klar over, at vores sex-appeal ikke er overvældende sammenlignet med mange andre medier, men jeg mener - i al beskedenhed - at vi formår at tilbyde praktikanter en både alsidig og spændende uddannelsesperiode.
Min pointe er, at det også handler om at andet end løn og varighed af praktikperioden. Det handler også om indstilling hos de studerende - at de gør op med sig selv, at deres fremtid i seks eller 12 måneder også kan være på et medie, der ikke er "mainstream" og ligger i provinsen.
Og ja - vi har taget konsekvensen og søger ikke længere. Det burde jeg måske gøre - når nu der er så mange, der mangler en praktikplads - men erfaringer tilsiger desværre, at det vil være nytteløst.
Fremhævet af Journalisten
Christopher Bering Baden, stud.jour. på DMJX
16.06.14 16:14
Kære Kim Vejrup,

Kære Kim Vejrup,

Du har vist ganske ret i, at der - indtil for nylig mens der var masser af praktikpladser - var opstået lidt københavneri i forhold til valg af praktikplads.

Hvad det skyldes ved jeg ikke, men jeg ved, at jeg endnu ikke har mødt en medstuderende, der kom hjem efter endt praktik i provinsen og var led og ked af sin praktiktid. Selv har jeg også været ovenud tilfreds med min 18 måneders praktikperiode i Nordjylland. Som du også nævner med din egen arbejdsplads, så har jeg haft en både alsidig og spændende uddannelsesperiode.

Situationen i dag er en anden end for bare et år siden. Der er ikke længere plads til at være kræsen med hensyn til valg af praktikplads - og hvorfor skulle man også være det? Uanset får vi alle en fantastisk uddannelse med rig mulighed for at rende ind i alverdens udfordringer i 18 måneders praktik. Min erfaring er endda, at man får lidt flere kilometer i benene, hvis man havner i praktik udenfor hovedstaden.

Jeg har en opfordring til dig: Tag og vend denne situation med praktikpladsmangel til noget positivt for din arbejdsplads; tag en praktikant! Jeg tør næsten love dig, at der er en af mine medstuderende, der er parat til at sige ja med det samme.

Som det også nævnes i artiklen her, så var der ved forårets praktiksøgning ingen ledige pladser efter panikdagen. Så det er da bare med at slå til. Der er masser af dygtige studerende, der venter på dig.

Du finder dem lige her: http://djstud.dk/udvalg-i-djstud/Praktiksogende-studerende/
Fremhævet af Journalisten
Kim Vejrup, kommunikationschef, Danmarks Fiskeriforening - Fiskeri Tidende
16.06.14 16:22
Hej Christopher.

Hej Christopher.
Jeg er glad for, at du har haft en god og positiv oplevelse i din praktik - selv om den fandt sted ude i provinsen. Og jeg takker for din opfordring til igen at søge praktikanter.
Og uden at skulle lyde som Leif Lyseslukker, så var der også i årene, da vi søgte praktikanter et "overskud" af studerende, der ikke fik praktikplads. Så selv om vi fortsatte til 2. runde med et opslag, så var der intet udbytte.
Det er selvfølgelig vand, der er løbet i åen, og vi bør forsøge igen. Det vil vi overveje - min pointe er blot fortsat, at nogen - fx uddannelsesinstitutionerne - gør en ekstra indsats med at forklare deres studerende, at regnbuen ikke altid ender i hverken København eller på de store mediearbejdspladser.
Der er masser af muligheder over alt i Danmark og også på de små medier.
Fremhævet af Journalisten
Kasper Ørkild
16.06.14 17:41
Hej Kim,

Hej Kim,

På DMJX bliver vi faktisk kraftigt opfordret til at prøve de 'små' praktiksteder af. Der vil altid være en kæmpe gruppe, der hellere vil tage orlov end ikke at skulle flytte til København, men i år er der virkelig mange, der gerne vil andre steder hen. Det var der bare ikke mulighed for på grund af antallet af praktikpladser.
Fremhævet af Journalisten
Mathias Bay Lynggaard
17.06.14 07:04
Lønnen skal ned, siger DMA.
Lønnen skal ned, siger DMA. Det har de sagt før.
Okay. Lad os snakke om det, har vi også før sagt fra de studerendes side.
Derfor var vi klar til at forhandle om det ved de seneste overenskomstforhandlinger, der blev afsluttet for mindre end et halvt år siden. Vi ville nemlig langt hellere have andre garantier, der kunne højne uddannelsesniveauet i praktiktiden.
Det er svært at tage DMA alvorligt, når de siger, at vi skal gå ned i løn, og vi svarer, at det vil vi gerne forhandle om. Hvorefter de så siger, at det vil de ikke forhandle om. De mente til gengæld, at vi helt skulle have frataget vores løn og i stedet have SU.
Løsningen er ikke bare at kigge i overenskomsten for praktikanter og så smide delene løst på møddingen, indtil DMA lover, at deres medlemmer vil oprette en håndfuld praktikpladser mere.
DMA tog ikke problemstillingen og de studerende alvorligt ved OK-forhandlingerne. Dengang gik vi to parter ind i et forhandlingslokale. Begge parter sagde, at vi ikke skulle gå efter lønstigninger til studerende. Da vi sluttede, var det netop det eneste, de studerende fik ud af forhandlingerne. Det var alene DMA's skyld.
Derfor er det udelukkende DMA's skyld, at vi ikke allerede har adresseret de studerendes løn for flere måneder siden.

Mathias Bay Lynggaard, formand, KaJ - Medie- og Journaliststuderende
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich, HB
17.06.14 08:21
Mathias Bay er faktisk for
Mathias Bay er faktisk for flink ved DMA, når han skriver, at de praktiklønnen kunne have været adresseret for flere måneder siden.

År er en mere præcis målestok, for det har været et udtrykkelig ønske fra journaliststuderende siden OK-forhandlingerne i 2010, at man foretrak at nøjes med en reallønssikring mod til gengæld at få sat fokus på det uddannelsesmæssige udbytte af praktiktiden.

Så hvis Thomas Rønnow rent faktisk er interesseret i at indgå i en reel forhandling i stedet for blot at bruge sammenkædningsreglerne til at lave smalle økonomiske løsninger baseret på DA's aftale med CO/Industrien, så skal han være meget velkommen. Men man kan ikke springe ud af hængekøjen på høstens næstsidste dag og råbe op om nødvendigheden af hårdt arbejde og mådehold, hvis man ikke samtidig har tænkt sig at give et nap med. Og jeg kan godt frygte, at det er det, Thomas Rønnow har gang i her. Det skal blive spændende at se, om der er reel forhandlingsvilje fra DMA, for umiddelbart burde Thomas Rønnows medlemmer også vinde i det lange løb ved at lægge lidt ekstra kræfter i at opgradere det uddannelsesmæssige udbytte i stedet for at skrue på lønnen.

Fremhævet af Journalisten
Mathias Svane Kraft
17.06.14 09:42
Jeg tilslutter mig Troels
Jeg tilslutter mig Troels Frølichs og Mathias Bays undren. Jeg var selv med til at forhandle praktikantaftalen med DMA for ganske få måneder siden, hvor vi fra de studerendes og resten af DJ's side gjorde de klart, at vi godt kunne se på lønnen til fordel for en række tiltag, som skulle sikre den uddannelsesmæssige kvalitet i praktikken, hvilket jo sådan set ville give stærkere praktikanter til glæde for medierne. Gennem flere måneder havde vi været i dialog med medlemmerne, bestyrelserne og forbundsledelsen. Vi havde ryddet kalenderen, og vi var parate til at forhandle. Det var DMA ikke - og deres første udspil var 0,00 kr. om måneden for en praktik, som ikke kan give SU. Det ville have betydet, at praktikanterne skulle tage lån eller leve af en opsparing i de 12-18 måneder, de er i praktik. Det synes jeg ærligt talt er uanstændigt.

Hvis DMA ville have lønnen ned, havde de en gylden mulighed da vi forhandlede overenskomster i januar og februar. Det er stadig hinsides min fatteevne, at de ikke tog den mulighed.

Mathias Svane Kraft, formand, Danske Journaliststuderende RUC
Fremhævet af Journalisten
Merete Breilev
18.06.14 16:21
Jeg mener man skal se på
Jeg mener man skal se på praktiklængden. Jeg er ikke den store matematiker, men kan da regne ud, at hvis alle journaliststuderende "kun" går i 12 mdrs. praktik så vil det skabe mange flere praktikpladser. Det viser sig da også, at de studerende på de to uddannelser med 12 mdrs. praktik ikke har problemer med at få praktikpladser - trods "kun" 12 mdrs. praktik :-)
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen