DJs visioner til debat

Dansk Journalistforbund skal have nye visioner. I de kommende to dage diskuterer knap 300 medlemmer, hvordan DJ skal se ud i det nye årti.

Dansk Journalistforbund skal have nye visioner. I de kommende to dage diskuterer knap 300 medlemmer, hvordan DJ skal se ud i det nye årti.

Fremtidens journalistforbund er til debat de næste to dage, når godt 270 medlemmer af Dansk Journalistforbund samles til Fagligt Forum 2010.

Det helt store tema bliver en fælles drøftelse af, hvilke opgaver medlemmerne ønsker, DJ skal løse i fremtiden. Og emnet er sat på dagsorden som det væsentligste tema allerede på førstedagen

Forud er gået en række diskussioner rundt i alle kredse og grupper, og målet er, at den store fælles diskussion på dette års Fagligt Forum skal danne baggrund for det videre arbejde frem mod vedtagelsen af de nye visioner på delegeretmødet i 2011.

De gældende visioner, som blev vedtaget i 2007 og som gælder for fire år, har givet retning til det eksisterende handlingsprogram og til det øvrige arbejde for medlemmerne. (Se nederst)

Nu skal der så sammensættes et nyt bud på, hvad DJs nye visioner skal være for perioden 2011-20015.

Journalisten.dk og fagbladet Journalisten er tilstede på Fagligt Forum og dækker hele mødet, som desuden har tre andre store temaer på programmet: "Lov til mere åbenhed", der knytter sig til Offentlighedskommissionens arbejde med revisionen af offentlighedsloven. Derudover punktet "Nye tider for beskæftigelsen" samt "Aftaler for faste og frie", der ser på forståelsen mellem fastansatte og freelancere.

Der skal ikke formulerers en egentlig ny DJ-politik på Fagligt Forum. Ligesom der heller ikke skal træffes beslutninger på Fagligt Forum. På Stævnet lægger derimod alene op til de beslutninger, som delegeretmødet skal træffe i 2011. Tanken er samtidig, at den bredest mulige kreds af tillidsvalgte får mulighed for at komme uforpligtende til orde.

Fagligt Forum 2010 finder sted på Axelborg i København.

Her de eksisterende DJ-visioner for 2007-2011:

  • DJ vil være den uundværlige professionelle ramme for alle, der arbejder med kommunikation og producerer indhold til medierne
  • DJ vil optimere kvaliteten i job og fag for alle, der arbejder med medier og kommunikation
  • DJ vil sætte dagsorden for presse-, ytrings- og informationsfrihed nationalt som internationalt.

0 Kommentarer