DJ’s top splittet om etablering af fælles mediehus

Den kommende redaktør af Journalisten kan også være redaktør af det politisk styrede blad Magasin K. Sådan lyder et forslag fra halvdelen af forretningsudvalget i DJ. Den anden halvdel er imod og vil først have afklaret, om Magasin K fortsat skal være politisk styret.

Den kommende redaktør af Journalisten kan også være redaktør af det politisk styrede blad Magasin K. Sådan lyder et forslag fra halvdelen af forretningsudvalget i DJ. Den anden halvdel er imod og vil først have afklaret, om Magasin K fortsat skal være politisk styret.

Redaktøren af Journalisten skal fremover også være ansvarlig for de øvrige magasiner udgivet af Dansk Journalistforbund, også selv om de ikke ligesom Journalisten har redaktionel uafhængighed.

Det vil for eksempel betyde, at Journalistens redaktør også har ansvaret for Magasin K. Sådan lyder et skriftligt forslag fra formand for DJ Mogens Blicher Bjerregård og næstformand Fred Jacobsen.

Formanden og næstformanden udgør halvdelen af forretningsudvalget. Den anden halvdel af forretningsudvalget er imod forslaget, som det ser ud på skrift.

»Det er vigtigt, at Journalistens redaktionelle frihed ikke bliver rørt på nogen måder. Det er der lagt op til med de bindinger, der gælder for Magasin K. Man kan risikere, at en journalist, der har et kritisk interview med formanden klokken 11 for Journalisten, en time senere skal lave noget andet med formanden til Magasin K. Der skal slet ikke være en risiko for, at folk kan føle, at der er en sammenblanding. Derfor mener jeg, at man skal holde tingene totalt adskilt,« siger medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen Lars Lindskov.

Han mener helt grundlæggende, at diskussionen om, hvorvidt Magasin K skal have redaktionel frihed eller være politisk styret, må gå forud for en diskussion om, hvorvidt Journalistens redaktør også skal være ansvarlig for Magasin K, der bliver udsendt fire gange om året sammen med Journalisten.

»Man skal have afklaret udgivelsesgrundlaget for Magasin K, før man gør det her. Det skal ikke være for at spare nogen penge, at man ændrer udgivelsesgrundlaget,« siger Lars Lindskov.

Det fjerde medlem af forretningsudvalget og medlem af hovedbestyrelsen, Didde Elnif, er enig med Lars Lindskov i, at diskussionen om Magasin K's udgivelsesgrundlag skal afklares, før det besluttes, om Journalistens redaktør også skal have ansvaret for det blad.

»Overordnet kan der godt mangle strategisk kommunikation fra DJ's side, men jeg er ikke sikker på, at det skal være magasiner, der løfter den opgave. Det gælder hverken Magasin K eller Journalisten,« siger Didde Elnif.

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til forslaget på hovedbestyrelsesmødet, der begynder onsdag og fortsætter torsdag. Næstformand i Dansk Journalistforbund Fred Jacobsen har over for Journalisten.dk i sidste uge uddybet sine synspunkter. I interviewet understregede han, at formålet med forslaget er at samle udgivelserne fra DJ i et samlet mediehus, og at det godt kan foregå under redaktionel frihed for alle udgivelserne.

»Det er ikke sort eller hvidt, det er et spørgsmål om at beskrive rammerne. Journalisten har i dag et udgivelsesgrundlag, der bygger på DJ's formålsparagraf, på den redaktionelle frihed og på, at bladet skal fremstå som et uafhængigt, kritisk mediemagasin. De kan så udgive et Magasin K ud fra nogle rammer, som HB som bestyrelse og udgiver beskriver, og det kan for mig at se sagtens være under redaktionel frihed,« sagde han til Journalisten.dk.

2 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
1. NOVEMBER 2010
Re: FU splittet om mediehus

Jeg forudser meget store problemer med en fælles redaktør - lige nu. Jeg mener ikke, at K-folkene er klar til journalistikken - og omvendt er journalistikken også langt væk gta K-området.

Det kan dels ses af artiklerne i de K-blade der er kommet på gaden og de indlæg Troels Johannesen  har bidtaget med på k-forum.dk.

Som jeg oplever det har K-området brug for en faglighed, der må være målet de næste mange år. Og i mellemtiden skal der laves noget, K-folkene kan stå sammen om. 

 Det kan måske lade sig gøre om 5-10 år, men slet ikke nu.

En redaktør, der skal favne så to vidt forskellige platforme vil ikke få en nem hverdag. 

Så skån redaktøren for denne situation - og få sat ordentligt ind på de to blade. 

Karin Sloth gjorde et superjob - måske kunne hun lokkes tilbage..?

Frede Jakobsen
1. NOVEMBER 2010
Re: FU splittet om mediehus

Godt Lars og Didde. Hold fast. Forslaget fra Mogens og Fred er en ren dødssejler.

Frede Jakobsen, fhv. redaktør af Journalisten.