DJ’s største kreds vil ikke være del af digitalt millionprojekt

Den københavnske Kreds 1, som forener cirka hvert andet medlem, vil ikke være med i DJ’s nye webløsning, som har kostet 3,5 mio. kr. ”Vi mister selvstændighed,” siger formanden. Ærgerligt, mener DJ’s kommunikationschef: ”De får rigtig meget for 0 kr.” Kreds 5 vil heller ikke være med

Ved udgangen af marts lukkede Dansk Journalistforbund ned for sit gamle website og overgik til et nyt. Planen var at relancere alle forbundets sites, herunder også kredse og gruppers hjemmesider, i et samlet univers.

Relanceringen fik bevilget 3,5 mio. kr. i hovedbestyrelsen og er dermed den største enkeltbevilling, hovedbestyrelsen har givet i nyere tid.

Men forbundets største kreds – den københavnske Kreds 1 – vil ikke være med, har bestyrelsen besluttet. Beslutningen er truffet på grund af utilfredshed med DJ’s nye webløsning, fortæller Kreds 1-formand Frederik M. Juel til Journalisten.

”Vi er kede af den måde, som det nye site er bygget op på. Hele top-menuen på vores side er en henvisning til DJ’s hjemmeside. Den er meget dominerende, og måden den sidder på gør, at vi mister selvstændighed. Derfor har vi foreløbigt gjort det, at vi har fundet en vært ude i byen, hvor vi lægger vores hjemmeside,” siger han.

Kreds 1 er DJ’s suverænt største kreds med 9.000 af DJ’s cirka 18.000 medlemmer.

Føler sig opslugt af forbundet

Frederik M. Juel peger også på, at henvisningen til journalistforbundets hovedside vil blive for markant i selve url’en til Kreds 1’s nye site, hvis de går med over på den nye løsning. Men henvisningen i topbarren er det primære problem. 

Topbarren kan ses på Pressefotografforbundets hjemmeside her og er den hvide bjælke i toppen af siden med DJ’s logo øverst til venstre og knappen ’bliv medlem’ øverst til højre.

”I stedet for at have menuen i toppen, kunne man have den nede i bunden af siden. Hvis man gå ind på topnyheden, kommer man ind på DJ’s hjemmeside. Og så kommer man ikke tilbage til Kreds 1’s side. Man bliver hurtigt opslugt, og det er vi lidt kede af,” siger Frederik M. Juel.

Men Kreds 1 er jo en del af DJ. Hvorfor er det vigtigt for jer?

”Det handler jo om Kreds 1s selvstændighed. Vi vil gerne være en del af DJ’s løsning, men vi vil også gerne bevare vores selvstændighed,” siger Frederik M. Juel.

Kritik fra flere kredse og grupper

Der har tidligere lydt kritik af DJ’s nye webløsning fra flere andre kredse og grupper i DJ. Blandt andet har Pressefotografforbundet været utilfredse med funktionaliteten i forhold til billedbrug, mens Kreds 3 har haft store problemer med at få siden til at fungere. De er dog begge på løsningen i dag.

Men heller ikke den midt- og vestjyske Kreds 5 ønsker at være med, fortæller formand Thue Grum-Schwendsen. Kreds 5 har altid haft deres egen webløsning og har ingen planer om at blive en del af DJ’s nye.

”Vi hører jo fra flere af de andre, at det er besværligt og bureaukratisk. Så det er meget nemmere at køre sin egen hjemmeside købt billigt ude i byen. Ikke mindst for vores medlemmer. Fordi vi kan lave en mere brugerorienteret hjemmeside end det system, man har i DJ nu,” siger han.

For Kreds 1 handler indvendingerne mod det nye system altså primært om signalet i, at henvisning til forbundets hovedside er for dominerende.

”Det kan lyde som en mindre ting, men vi føler os lidt overtaget af forbundet. Vi har kontaktet DJ’s kommunikationsafdeling med vores indvendinger, og de har været imødekommende. Men lige det her med topmenuen og url’en ville de ikke give sig på,” siger Kreds 1-formanden.

Hvem er ansvarlige for, at det er endt sådan her, mener du?

”Jamen det ved jeg ikke præcist. Jeg er ikke klar over, hvem der har besluttet, hvor topbarren skal sidde. Men vi er ikke blevet taget med på råd om den beslutning, og vi blev først opmærksom på det for en måned siden,” siger han.

I specialgruppen Visuelt Forum har man også haft problemer med den nye webløsning. Men man har alligevel valgt at være med i DJ’s løsning, forklarer formand Karina Bjerregaard.

”Der har været nogle indkøringsvanskeligheder med det nye system, og jeg kan godt følge Frederiks pointe med, at der kommer meget fokus på forbundet på det nye site. Vi har ikke så meget mulighed for at lave vores eget lille rum i for eksempel måden, kalenderen fungerer på. Men vi har alligevel besluttet os for at lægge vores side ind under DJ’s paraply,” siger hun.

DJ: Det er ærgerligt

Kommunikationschef i DJ, Troels Johannesen, siger til Journalisten, at han er ærgerlig over Kreds 1’s beslutning om ikke at være en del af forbundets nye webløsning.

”Meningen med projektet har været at vise sammenhængskraften på tværs af DJ’s forskellige enheder, så det er rigtig ærgerligt, at Kreds 1 ikke vil være med. Jeg synes, der er mange fordele for dem ved at være en del af den webløsning, som hele resten af DJ er en del af. Men det er kredsenes egen beslutning, om de vil være med,” siger Troels Johannesen.

Kredsformanden siger, at de mister selvstændighed på den nye side. Kan du forstå hans pointe?

”Han skal have lov at have den holdning. Men jeg kan ikke forstå, at det er så stort et issue, at man vil ud og bruger medlemskroner på at lave sin egen løsning. De får rigtig meget for 0 kroner med vores løsning. De får hele systemet og al den hjælp, de har brug for, uden at skulle betale en øre for det,” siger han.

Men hvorfor vil I ikke give jer på det her ene punkt, der er så afgørende for dem?

”Fordi man teknisk set ikke kan fjerne hele topmenuen, uden at det vil koste rigtig mange penge. Hvis Kreds 1 vil være med til at finansiere det, må vi jo se på det. Men der er også det webbrugervenlighedsmæssige i, at det vil forvirre brugeren, hvis man på ét sted på vores site har servicenavigationen øverst og et andet sted nederst,” siger Troels Johannesen.

DJ: Ærgerligt at de kommer i 11. time

Kommunikationschefen fortæller, at processen med den nye hjemmeside har strakt sig over mere end et år, og at kredsformændene flere gange undervejs har været inviteret til møder og præsentationer.

”Derfor ærgrer det mig, at Kreds 1 nu kommer her i 11. time og siger, at de ikke vil være med,” siger Troels Johannesen.

De er jo ikke de eneste, der har udtryk utilfredshed. Er det ikke et problem, at der er så stor utilfredshed med et projekt, der har kostet 3,5 mio.?

”Det er ikke mit generelle indtryk, at der er udbredt utilfredshed. Det er klart, at det altid vil være svært at komme på ny platform. Mange af webredaktørerne er frivillige, og de har gjort et stort arbejde. Og her fra Gammel Strand har vi også brugt mange ressourcer på at lære op osv.” siger Troels Johannesen.

Kreds 1: Det koste under to promille

Kreds 1-formand Frederik M. Juel erkender, at kredsen har været inviteret til de møder om den nye hjemmeside, som kommunikationschefen henviser til.

”Det er sådan set korrekt nok. Vi er blevet præsenteret for det på nogle formandsmøder, hvor jeg så ikke lige har kunnet gennemskue den her del omkring topmenuen,” siger han.

Til gengæld mener Frederik M. Juel ikke, at økonomien i at drive sin egen hjemmeside er et argument mod at stå uden for DJ’s nye webløsning.

”Selvfølgelig koster det penge, men vi har fundet en billig løsning. Det koster under to promille af kredsens samlede årlige udgifter, at vi bruger en vært ude i byen,” siger han.

Hovedbestyrelsen bevilgede 3,5 mio. kr. til webprojektet. Er de penge ikke delvist spildt, hvis I som DJ’s største kreds helt nægter at være med?

”Det er nok lige lidt for tidligt at sige lige nu. For vi håber da, at vi kan finde en løsning. Når vi gør det her, håber vi, at kan få en snak med forbundet om, hvordan vi kan få det til at fungere. Det vil jeg da håbe, for vi vil gerne være en del af DJ’s løsning,” siger Frederik M. Juel.

DJ’s kommunikationschef understreger, at kredsbestyrelsen altid er velkommen til at kontakte ham for videre drøftelser.

”Det her er bare en grundlæggende ting for sammenhængskraften i det samlede website, og derfor har jeg svært ved at se på nuværende tidspunkt, at det skulle kunne laves om,” siger Troels Johannsen.

4 Kommentarer

Luci Smith
7. APRIL 2017
Undertegende medlem af Keds 1
Undertegende medlem af Keds 1 bakker op om Kreds 1's bestyrelses udmelding og beslutning. Hjemmesiden er for svære at bruge og det er rent ud sagt, noget lort at hele tiden blive henvist til noget, som man ikke ønsker at komme ind på i stedt for det, som man søger. Ekstremt irriterende. Tidsspil.
Jørgen Kjær Mortensen
6. APRIL 2017
Jeg forstår ikke at en web
Jeg forstår ikke at en web løsning skal koste 3,5 milioner kroner, vel at mærke fra en ekstern udbyder, jeg er ganske sikker på et man med et sådan beløb ville man kunne drive sin egen EDB afdeling meget mere effektivt og man med en løbende dialog kunne opbygge sit eget system som løbende kunne tilpasses egne ønsker, det ville også betyde at man kunne benytte tilgængelige systemer uden at skulle opfinde den ny tallerken hele tiden. Har man intet lært af det offentliges gentagende fiaskoer.
Lars Refn
6. APRIL 2017
I Danske Bladtegnere har vi i
I Danske Bladtegnere har vi i dag på et bestyrelsesmøde aftalt at undersøge mulighederne for at skabe vores eget sted på nettet. Den løsning DJ har valg kan ikke det, som vi har brug for som biled folk. Men hvad meget værre er, ingen kan længe finde os. I DJ's "nye struktur" er vi druknet, jeg har flere gange og i mange sammenhæng gjort opmærksom på dette problem – men vi er ikke blevet taget alvorligt. DJ's hjemmeside skal nok klare sig uden DB ... men uden kreds 1? – ikke i længden og vi kommer gerne tilbage når det bliver skåret efter medlemmernes og de aktives behov, og ikke efter bureaukratiets.
Ida Sønderby Rosgaard
4. APRIL 2017
Jeg bakker fuldt op om
Jeg bakker fuldt op om bestyrelsen i min kreds 1 :-)

FreelanceGruppens hjemmeside er blevet meget mere uoverskuelig og meget mindre brugervenlig, efter at man overgav sig til DJs løsning.