DJs skib på nettet

Bedre medlemsservice er nøgleordet bag Dansk Journalistforbunds nye hjemmeside med debut den 1. december.

Bedre medlemsservice er nøgleordet bag Dansk Journalistforbunds nye hjemmeside med debut den 1. december.

»I skal forestille jer, at vi alle er om bord på et stort skib,« lyder det pædagogisk fra Esben Ørberg, informationschef i Dansk Journalistforbund. Det store skib er informationschefens metafor for DJs nye hjemmeside på Internettet, der fra 1. december skal servicere de mange forskellige medlemsgrupper.
»Når man går op på dækket, så kan man være sammen med alle de andre. Men samtidig er der også masser af kahytter, hvor man kan pleje sine særinteresser,« lyder uddybningen.
Håbet er, at den nye hjem-meside, hvor den første af i alt tre faser koster 564.000 kroner, vil lokke flere DJ-medlemmer ud på nettet, såvel debutanter som rutinerede surfere. Adressen bliver den kendte http://www.journalistforbundet.dk/, hvor DJ allerede i dag i mindre ambitiøst format byder velkommen på nettet.
I fremtiden vil følgende hovedmenu møde én: Nyheder, debat, kalender, faglig abc, hvem er hvem, specialgrup-per, A-kassen og JOURNALISTEN.

Mere faglig information
Gruppen bag hjemmesiden har gennemført en mini-undersøgelse blandt DJ-medlemmerne for at lodde ønskerne til siden. Og medlemmerne ønsker ikke mindst øget faglig service samt faglige nyheder på hjemmesiden. Blandt andet på den baggrund bliver tillidsmandslisten, lønstatistikken og Faglig Information en del af siden.
Fra 1. december, hvor første fase i hjemmeside-projektet fyres af, vil medlemmerne derfor blandt andet kunne få svar på: Hvem er tillidsmand på Politiken, hvad blev der vedtaget på sidste kredsmøde, hvad tjener de på Jyllands-Posten, hvordan er det nu med orlovsreglerne? Eller: Hvornår mødes freelancerne igen, hvem er egentlig formand for fotograferne – og hvordan ser vedkommende ud?
Ud over opdateret faglig information skal hjemmesiden også være mødested og debatforum.
JOURNALISTEN er også en del af den nye hjemmeside, men får sin egen adresse: http://www.journalisten.dk/. Bladet lægger ud med at præsente-
re jobannoncer, Pressekontakten, debat, og en artikeldatabase på nettet.
Ib Konrad Jensen, journalist og Internet-konsulent fra firmaet Login og DJs ekster-ne rådgiver i udviklingen af hjemmesiden, udtrykte på præsentationsmødet på Gammel Strand et stille håb om, at hjemmesiden vil blive en aflastning af DJs administration.
»Men omvendt,« tilføjede han, »så viser erfaringen, at jo flere informationer folk får, desto mere kan de også finde på at spørge om.«
Startskuddet den 1. december er kun begyndelsen. Planen er, at fase 2 introduceres den 1. juni 1999 og fase 3 den 1. december 1999. Hovedbestyrelsen har sagt ja til at bevilge de 564.000 kroner til første fase. HB-medlem Anders Lund kunne dog ikke stemme for projektet, da han mener, det kan gøres billigere, hvis DJ indhentede tilbud fra flere udbydere. Også Martin Vestergaard tog forbehold over for prisen.

0 Kommentarer