DJ’s økonomi har det godt

Økonomien i Dansk Journalistforbund nyder godt af medlemsstigning og stort overskud på obligationsafkast

Det var en tilfreds direktør for Dansk Journalistforbund, Linda Garlov, der på dagens hovedbestyrelsesmøde kunne redegøre for årsregnskabet 2012. Resultatet skyldes ikke mindst vækst i medlemstallet og overskud på de finansielle aktiviteter.

Dermed har DJ fastholdt den udvikling, der allerede kunne aflæses ved halvåret.

»Obligationsafkastet var helt forrygende i 2012,« sagde Linda Garlov, der samtidig påpegede, at obligationerne ikke kan forventes at spæde lige så godt i kassen i fremtiden.

»Det er enestående og nok også enkeltstående at vi har det resultat.«

Dansk Journalistforbund har tidligere vedtaget, at der skal fastlægges en ny investeringspolitik, hvor der er mulighed for at anvende op til 15 procent af DJ's samlede kapital på investering i aktier.

Det sker under særligt hensyn til, at der investeres med etikken for øje, efter at Journalisten havde sat fokus på etikken.

Medlemsvækst

Dansk Journalistforbund havde i 2012 en målsætning om at nå 16.100 medlemmer. Tallet er nu nået, det har svinget op og ned, men DJ er det fagforbund, der samlet har vækstet næstmest i 2012. Stigningen i medlemstallet er på 3,8 procent.

DJ fortsætter sin systematisering af rekrutteringen i 2013, hvor der især vil være en indsats over for kommunikationsstuderende.

 

Annoncefald

På negativsiden kommer det ikke som en overraskelse, at indtægterne på annoncesalget til Journalisten er dykket i forhold til budgettet. Budgettet er derfor nedskrevet for 2013, og der er udarbejdet en ny annoncestrategi, ligesom DJ er ved at indgå nyt samarbejde om annoncesalget.

Også den udvikling stod klar ved halvåret.

Journalisten har omvendt sparet penge, efter at trykopgaven i 2011 blev sendt i budrunde og antallet af udgivelser sat ned fra 20 til 15.

Flere stemmer i hovedbestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at DJ's penge arbejder for medlemmerne.

»Kan vi give nogle penge til særlige faglige aktiviteter?« spurgte Lotte Dahlman.

»Det er nogle rigtige tanker,« supplerede formand Mogens Blicher Bjerregård.

»Hvis vi har flere penge til aktivitetspuljen, så skal vi overveje det.«

Formanden fremhævede, at det er dejligt, at DJ trods øget aktivitet stadig har så god en økonomi.

»Det er fantastisk, at vi bliver ved med at lave overskud uden at hæve kontingentet,« sagde Mogens Blicher Bjerregård.

0 Kommentarer