DJ’s nye medie skal hedde Kommunikationen

DJ's nye netmedie skal hedde kommunikationen.dk og er planlagt til at gå i luften til august, fortæller ansvarlig Stine Bjerre Herdel. Mediet vil blive skrevet af freelancere og DJ's kommunikationsafdeling, og det skal ikke være en direkte konkurrent til Kommunikationsforum.

DJ's nye netmedie skal hedde kommunikationen.dk og er planlagt til at gå i luften til august, fortæller ansvarlig Stine Bjerre Herdel. Mediet vil blive skrevet af freelancere og DJ's kommunikationsafdeling, og det skal ikke være en direkte konkurrent til Kommunikationsforum.

Dansk Journalistforbund er på trapperne med et nyt medie til den voksende gruppe af medlemmer, der arbejder i kommunikationsfaget.

Sidste år besluttede DJ-ledelsen at lukke det trykte Magasin K og erstatte det med et netmedie og et nyhedsbrev.

Nu er arbejdet nået så langt, at der er sat forventet dato og navn på det nye netmedie. Hvis alt går efter planen, så lancerer forbundet kommunikationen.dk den 22. august. Stine Bjerre Herdel er ansat i DJ med det nye medie som hovedansvar.

Hvorfor hedder det kommunikationen.dk?

»Fordi det handler om kommunikation på alle mulige planer. Derfor tænkte vi, at det var mest dækkende at kalde det Kommunikationen frem for at finde på noget metaforisk som Retorica eller Kommunikationos eller sådan noget. Det lever også op til tanken om, at det skal være meget "lige på". Og så spiller navnet fint sammen med journalisten.dk.«

Hvad er formålet?

»Målet er at erstatte Magasin K med noget andet, der også behandler kommunikation, men kommer tættere på medlemmerne. Kommunikationen.dk er henvendt til de mange medlemmer, der arbejder med kommunikation. De fordeler sig på mange faggrupper – måske mest Kommunikationsgruppen, men også Freelancegruppen, Visuelt Forum, Organisationsgruppen og DJ:Fotograferne,« siger Stine Bjerre Herdel.

»Formålet er at udbrede viden – hvad laver man, når man arbejder med kommunikation? Hvad sker der inden for faget? Hvordan er arbejdsvilkårene, hvis du drømmer om at komme ind i branchen? Hvad er mulighederne for efteruddannelse?«

Ikke i direkte konkurrence med Kforum 

Kommunikationen.dk skal også udsende et nyhedsbrev. I første omgang sendes det ud til udvalgte grupper blandt DJ-medlemmerne en gang om måneden.

Men det nye medie skal ikke være en direkte konkurrent til Kommunikationsforum, har DJ understreget flere gange. Det fastholder Stine Bjerre Herdel.

Hvad er forskellen på jer og Kommunikationsforum?

»Som udgangspunkt er Kommunikationsforum noget helt andet, da det ikke er udgivet af en faglig organisation. Det er to meget forskellige mål, vi har. Vi vil gerne skabe værdi for vores medlemmer og på længere sigt gøre DJ attraktiv som faglig organisation for folk, som arbejder i kommunikationsbranchen. Kommunikationsforum vil jo nok have folk til at tage kurser, debattere og være med i et socialt netværk. Kommunikationen.dk tilbyder heller ikke ikke onlineforaer og profiler, som K-Forum gør det. Vi bliver et mere klassisk medie med journalistiske artikler om et fag.«

Vil også bringe kritiske historier

Hvad er den journalistiske ambition bag kommunikationen.dk?

»Vi vil jævnligt bringe egenproduceret indhold. Vi har ikke lagt os fast på hvor meget, men sitet kommer primært til at bestå af journalistiske artikler skrevet af freelancere og af os her i kommunikationsafdelingen – efter journalistiske kriterier. Formen bliver på den måde meget ligesom Magasin K.« 

Vil I også bedrive kritisk journalistik på kommunikationen.dk?

»Ja, jeg håber, at vi kommer til at forholde os analyserende og kritisk til kommunikationsfaget og den måde, vi arbejder på.«

Betyder det, at man – som på journalisten.dk – kan læse en artikel, hvor I kigger på en konkret arbejdsplads og skriver om dårlige vilkår?

»Vi er et fagforbund, så det er klart, at vi forholder os kritisk til de arbejdsvilkår, der er i branchen. Vi vil ikke "gå efter manden", men mere gå efter generelle problemstillinger, som andre kan blive kloge på.«

Medlemmerne kan forme mediet

Jeres ansvarshavende redaktør er forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård. Hvordan er jeres redaktionelle forhold til DJ?

»Det er Mogens, der er ansv. redaktør, og vi har ikke som Journalisten et frihedsbrev. Vi er en del af kommunikationsafdelingen i DJ.«

Stine Bjerre Herdel fortæller, at sitet endnu ikke har vedtaget endelige mål for brugertal og gennemslagskraft. De afhænger af sitets første levetid. Derfor er det heller ikke en færdig løsning, der bliver lanceret til august, understreger hun.

»Sådan som sitet ser ud den 22. august, er jo ikke nødvendigvis det endegyldige bud på, hvordan sådan et medie skal se ud. Onlinemedier er jo dejligt fleksible, så jeg håber, at medlemmerne vil være med til at forme det med tiden. Jeg vil opfordre alle brugere af sitet til at byde ind med forslag,« siger Stine Bjerre Herdel.

0 Kommentarer