Delegeretmøde

”DJ’s ledelse burde lægge sig fladt ned og sige undskyld”

Freelancernes forhold prægede debatten, da Dansk Journalistforbund søndag skød forbundets delegeretmøde i gang

Debatten om Dansk Journalistforbunds indsats for freelancere og solo-selvstændige har den seneste tid raset, og søndag indtog temaet også en hovedrolle på talerstolen ved forbundets delegeretmøde.

I Tine Johansens beretning, der åbnede mødet, fremhævede formanden blandt andet, at DJ siden sidste delegeretmøde har indgået freelanceaftaler på fem medievirksomheder. Hun nævnte også DJ’s stærke alliancer med andre faglige organisationer, der kæmper for freelancere og selvstændiges vilkår.

Alligevel var der flere kritiske røster og klare opfordringer til DJ’s ledelse i den efterfølgende debat. Blandt andet fra FreelanceGruppens nyvalgte formand, Marianne Bækbøl, som kritiserede formandskabets håndtering af sagen om den seneste DMA-overenskomst, der for nylig landede uden en freelanceaftale.

”I stedet for at forklare og forsvare burde ledelsen lægge sig fladt ned og sige: Undskyld, vi gjorde det ikke godt nok. Hvad skal vi gøre bedre?” sagde Marianne Bækbøl.

Hensigtserklæringer betaler ikke huslejen

Én af de medievirksomheder, hvor det tidligere på året lykkedes at få en freelanceaftale igennem, er TV 2. Og det blev der også kvitteret for fra talerstolen.

”Tusind tak til medarbejderne på TV 2, som formåede at få en aftale igennem for freelancerne. Det var et nybrud, og det er vejen at gå,” sagde Thomas Arnbo, fotograf og bestyrelsesmedlem i FreelanceGruppen.

Til gengæld kaldte han det en skændsel for hele branchen, at honorarerne for mange freelancere ikke er steget i årevis.

”Spar os for fine hensigtserklæringer – vi vil have konkrete svar på, hvad I gør ved det,” sagde han henvendt til DJ’s ledelse.

Marianne Bækbøl stemte i:

”Hensigtserklæringer og strategier er fine, men de betaler hverken husleje eller mad. Det gør kun direkte kampe for højere honorarer,” sagde hun fra talerstolen.

Drop mudderkastning  

Også kandidat til næstformandsposten i DJ Elisabeth Hamerik Schwarz slog et slag for kampen for vilkår for freelancere og solo-selvstændige i debatten efter formandens beretning.

”Vi taler meget om tryghed, men mange af os er ret utrygge. I hovedbestyrelsens beretning står, at 4.500 medlemmer er på overenskomst – men vi er 18.000 medlemmer i DJ, og en fjerdedel af os er freelancere eller solo-selvstændige,” sagde hun.

Konkret foreslog hun – ligesom flere andre på talerstolen – at DJ gør brug af græsrødderne og de fagligt aktive for at styrke indsatsen for at organisere freelancerne. Men der blev også appelleret til solidaritet fra de fastansatte fra flere kanter.

”Ordnede forhold for freelancere kan ikke kun komme fra forbundet. Det er noget, vi skal kæmpe for ude på arbejdspladserne. Hvis man ikke får ordnede forhold for freelancerne, så får ingen af os bedre vilkår i fremtiden,” sagde medlem Nils-Christian Ehlers Nilson.

”Jeg håber, at alle jer fastansatte har lyst til at være solidariske med os,” stemte Lise Møller Schilder fra FreelanceGruppens bestyrelse i.

De mange opfordringer om solidaritet fra de fastansatte fik hen mod slutningen af debatten Connie Bøgwad Schmidt, tillidsrepræsentant på JydskeVestkysten, til at gå på talerstolen med en opfordring:

”Som fastansat journalist kunne det være rart, hvis man afholdt sig fra at omtale os som ligeglade. Det er vi ikke. Og jeg synes, vi skal holde os for gode til den slags mudderkastning,” sagde hun.

1 Kommentar

Jens Juel Astrup
23. APRIL 2023
"...Til gengæld kaldte han det en skændsel for hele branchen, at honorarerne for mange freelancere ikke er steget i årevis...." Omkring årtusindskiftet var vi en gruppe fotografer, der blev trætte af at vente på DJ/PF med hensyn til freelance afregningen hos Scanpix, så vi tog sagen i egen hånd, og fik en aftale igennem. I den aftale stod det også, at beløbene skulle forhandles igen. Vi bad både formand for PF og næstformand i DJ om hjælp da det var tid til at hæve priserne igen. - Den hjælp fik vi ikke. Det er ikke en menneskealder siden, men det nærmer sig og priserne er stadig de samme.