DJs indmad

En dugfrisk undersøgelse dokumenterer nu for første gang præcis hvilke jobfunktioner, Dansk Journalistforbund spænder over. Konklusionen er, at journalistikken stadig fylder meget, men hverdagen er blevet mere »broget«, og nye områder trænger sig på. Vi præsenterer tallene og giver ordet til fire »eksotiske« medlemmer.

En dugfrisk undersøgelse dokumenterer nu for første gang præcis hvilke jobfunktioner, Dansk Journalistforbund spænder over. Konklusionen er, at journalistikken stadig fylder meget, men hverdagen er blevet mere »broget«, og nye områder trænger sig på. Vi præsenterer tallene og giver ordet til fire »eksotiske« medlemmer.

Præcist 2685 medlemmer af Dansk Journalistforbund udpeger jobfunktionen journalist/reporter som en del af arbejdsdagen.
Det svarer til 60 procent af de 4591 medlemmer, der har returneret spørgeskemaet fra DJ. Og dermed er de klassiske journalistiske dyder fortsat topscoreren i et ellers broget forbund.
Det viser DJs første dækkende undersøgelse af medlemmernes jobfunktioner. I forbindelse med fornyelsen af pressekortet spurgte DJ medlemmerne, hvad de egentlig render og laver. Hvert medlem angav samtlige de forskellige jobfunktioner, vedkommende mødte på jobbet i 1997 og satte samtidig procenttal på som indikation for, hvor meget hver enkelt funktion fylder i arbejdsdagen. DJ har med andre ord undersøgt, hvordan medlemmerne selv mener, deres job i 1997 var skruet sammen.
En stor del af medlemmerne har flere funktioner. Et eksempel: Procenttallene viser, at de 2685 medlemmer,
der arbejder som journalist/reporter, gør dette i et omfang, der svarer til præcis 1874 stillinger. Det svarer til, at der kun står decideret journalist/reporter på fire ud af ti arbejdstimer udført af et DJ-medlem.
»I dag er de færreste job, DJs medlemmer har, fuldstændigt entydige. Det betyder, at vi ikke kan behandle medlemmerne ens, hverken hvad angår informationer eller sagsbehandling,« siger faglig sekretær Flemming Reinvard i DJ, der er ansvarlig for undersøgelsen.

Ny database
Og dermed giver han også et bud på, hvad undersøgelsen blandt andet skal bruges til i en tid med vaklende faggrænser og et journalistforbund, der bliver stadig mere vidtfavnende: Undersøgelsen viser, at ét medlem sagtens kan have to, tre eller fire funktioner på jobbet. Og dét brogede billede skal fremgå af den database, der nu skal oprettes i DJ.
Databasen vil, forklarer Flemming Reinvard, gøre det nemmere at målrette tilbud til medlemmerne. Det bliver muligt at søge på jobfunktioner og via medlemsnummeret kontakte medlemmerne om nye tilbud inden for deres jobfunktion.
»Undersøgelsen viser, at det er en fornuftig og rigtig udvikling, DJ er i,« siger DJ-formand Lars Poulsen. »Det bliver ved med at være journalistik, der er DJs hovedområde, men derfor skal der være plads til de nye og aktiviteter for dem.«
»At vi bliver større giver flere fælles interesser og flere ressourcer til at løse problemer med for eksempel arbejdsmiljø,« siger Lars Poulsen, der mener, at fællesskabet om indholdet i medierne binder de forskellige og brogede grupper sammen.
»Undersøgelsen vil kunne overbevise både medlemmer og hovedbestyrelsen om det fællesskab, DJ har opbygget. Muligheden for at udbrede DJs holdninger om ytringsfrihed, etik og så videre er kæmpestore, fordi vi dækker så mange funktioner,« siger Lars Poulsen.
Der skal tages forbehold for, at undersøgelsen er baseret på medlemmernes skøn. Efter deadline er der desuden indkommet yderligere 130 skemaer.

0 Kommentarer