DJ’s hovedbestyrelse vedtager referatforbud

DJ's ledelse forklarede på dagens hovedbestyrelsesmøde, hvorfor debatten om fusion med KS skal være lukket for referat. »Det er fint at skabe et rum, hvor alle kan tale helt frit,« lød det blandt andet. Et flertal på 6 for og 3 imod vedtog referatforbuddet

Med stemmerne 6 for og 3 imod har hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund torsdag formiddag besluttet, at der ikke må refereres fra hovedbestyrelsens debat om fusion med KS.

Der er 15 medlemmer af hovedbestyrelsen, men fire undlod at stemme, og to var ikke til stede.

DJ har i foråret 2013 fået mandat af delegeretmødet til at undersøge muligheden for en fusion med Kommunikation og Sprog. Den skal i givet fald vedtages senest til maj 2015.

Fusionen er på hovedbestyrelsens dagsorden i morgen fredag.

Beslutningen, hvor flertallet af de afgivne stemmer i hovedbestyrelsen bakker op om DJ-ledelsens beslutning, betyder, at selve debatten ikke kan refereres af Journalisten.

Men der vil undervejs i debatten være opsamlinger, der kan refereres, lød det i næstformand Lars Werges præsentationen af forslaget. De enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen må desuden udtale sig – for egen regning – til Journalisten efter debatten, lød det.

Ikke hemmelighedskræmmeri

Før afstemningen om referatforbuddet var en debat, der tog udgangspunkt i, at DJ's ledelse – forretningsudvalget – forklarede, hvorfor ledelsen ønsker selve debatten lukket for referat.

Lars Lindskov, medlem af FU, forklarede, at det ikke var for at indføre »hemmelighedskræmmeri«.

Journalisten kan efterfølgende spørge om alt, understregede han, men selve debatten skulle være lukket af hensyn til processen.

»Hvis der kommer en debat om, at medlemssammensætningen af KS er en anden, end vi har troet, så kan der jo komme breaking news på en eller anden platform. Det ønsker vi ikke. Mere dramatisk er det ikke,« understregede Lars Lindskov.

Lars Werge, næstformand i DJ, forklarede, at FU sammenligner fusionen med en overenskomstforhandling, hvor selve processen ikke skal ud til alle.

»Tanken har været, at eventuelle udtalelser bliver afgivet i den tryghed, der er, når der ikke refereres fra debatten,« sagde Lars Werge, der fastslog:

»Jeg går ind for så megen åbenhed som muligt.«

Per Roholt, medlem af forretningsudvalget:

»Jeg er forundret over, at nogen opfatter det her som et forsøg på at sætte låg på.«

»Det kunne jo være, at nogen havde lyst til at sige noget, der ikke skal siges direkte til KS. Det er fint at skabe et rum, hvor alle kan tale helt frit.«

»Jeg håber virkelig, I vil tage imod det i den ånd, det er ment. Der er ingen, der forhindrer nogen i at blive citeret bagefter.«

Forkert signal

Villy Dall var kritisk over for at lukke debatten:

»Det er en hybrid, I indfører her. Enten er mødet lukket, eller også er det åbent. Enten lukker I dørene, eller også er der frit referat.«

Villy Dall understregede, at han er imod signalet i at lukke debatten for referat:

»Vi hører alle steder, at fusionsprocessen er for lukket. Medlemmerne oplever ikke, at de er med i den her proces. Jeg foreslår, at mødet åbnes helt.«

Maria Becher Trier var også skeptisk:

»Vi skal være ekstremt klare i spyttet. Der er flere, end I tror, der er interesseret i processen.«

Troels Gadegaard Frølich, mente at sammenligningen med en overenskomstforhandling var helt ved siden af:

»Vi går ind i en proces, der skal landes åbent i fuld tillid.«

»Når Journalisten kan skrive en rubrik om, at DJ lukker debat om fusion, så ligner vi jo mørkets fyrster.«

Næstformand Lars Werge rundede debatten af før afstemningen:

»Det er umuligt at være imod åbenhed. Men vi er to parter. DJ har en tradition for at tale om maksimal åbenhed, det gjorde vi også i spørgsmålet om offentlighedsloven.«

»Men det er første gang, vi er i gang med en fusionsproces. Det er meget vigtigt. Vi skal ikke lave et lukket forløb, men en del er nødt til at være lukket. Derfor er selve diskussionen undtaget referat.«