search

DJ’s hovedbestyrelse vedtager referatforbud

DJ's ledelse forklarede på dagens hovedbestyrelsesmøde, hvorfor debatten om fusion med KS skal være lukket for referat. »Det er fint at skabe et rum, hvor alle kan tale helt frit,« lød det blandt andet. Et flertal på 6 for og 3 imod vedtog referatforbuddet

Med stemmerne 6 for og 3 imod har hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund torsdag formiddag besluttet, at der ikke må refereres fra hovedbestyrelsens debat om fusion med KS.

Der er 15 medlemmer af hovedbestyrelsen, men fire undlod at stemme, og to var ikke til stede.

DJ har i foråret 2013 fået mandat af delegeretmødet til at undersøge muligheden for en fusion med Kommunikation og Sprog. Den skal i givet fald vedtages senest til maj 2015.

Fusionen er på hovedbestyrelsens dagsorden i morgen fredag.

Beslutningen, hvor flertallet af de afgivne stemmer i hovedbestyrelsen bakker op om DJ-ledelsens beslutning, betyder, at selve debatten ikke kan refereres af Journalisten.

Men der vil undervejs i debatten være opsamlinger, der kan refereres, lød det i næstformand Lars Werges præsentationen af forslaget. De enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen må desuden udtale sig – for egen regning – til Journalisten efter debatten, lød det.

Ikke hemmelighedskræmmeri

Før afstemningen om referatforbuddet var en debat, der tog udgangspunkt i, at DJ's ledelse – forretningsudvalget – forklarede, hvorfor ledelsen ønsker selve debatten lukket for referat.

Lars Lindskov, medlem af FU, forklarede, at det ikke var for at indføre »hemmelighedskræmmeri«.

Journalisten kan efterfølgende spørge om alt, understregede han, men selve debatten skulle være lukket af hensyn til processen.

»Hvis der kommer en debat om, at medlemssammensætningen af KS er en anden, end vi har troet, så kan der jo komme breaking news på en eller anden platform. Det ønsker vi ikke. Mere dramatisk er det ikke,« understregede Lars Lindskov.

Lars Werge, næstformand i DJ, forklarede, at FU sammenligner fusionen med en overenskomstforhandling, hvor selve processen ikke skal ud til alle.

»Tanken har været, at eventuelle udtalelser bliver afgivet i den tryghed, der er, når der ikke refereres fra debatten,« sagde Lars Werge, der fastslog:

»Jeg går ind for så megen åbenhed som muligt.«

Per Roholt, medlem af forretningsudvalget:

»Jeg er forundret over, at nogen opfatter det her som et forsøg på at sætte låg på.«

»Det kunne jo være, at nogen havde lyst til at sige noget, der ikke skal siges direkte til KS. Det er fint at skabe et rum, hvor alle kan tale helt frit.«

»Jeg håber virkelig, I vil tage imod det i den ånd, det er ment. Der er ingen, der forhindrer nogen i at blive citeret bagefter.«

Forkert signal

Villy Dall var kritisk over for at lukke debatten:

»Det er en hybrid, I indfører her. Enten er mødet lukket, eller også er det åbent. Enten lukker I dørene, eller også er der frit referat.«

Villy Dall understregede, at han er imod signalet i at lukke debatten for referat:

»Vi hører alle steder, at fusionsprocessen er for lukket. Medlemmerne oplever ikke, at de er med i den her proces. Jeg foreslår, at mødet åbnes helt.«

Maria Becher Trier var også skeptisk:

»Vi skal være ekstremt klare i spyttet. Der er flere, end I tror, der er interesseret i processen.«

Troels Gadegaard Frølich, mente at sammenligningen med en overenskomstforhandling var helt ved siden af:

»Vi går ind i en proces, der skal landes åbent i fuld tillid.«

»Når Journalisten kan skrive en rubrik om, at DJ lukker debat om fusion, så ligner vi jo mørkets fyrster.«

Næstformand Lars Werge rundede debatten af før afstemningen:

»Det er umuligt at være imod åbenhed. Men vi er to parter. DJ har en tradition for at tale om maksimal åbenhed, det gjorde vi også i spørgsmålet om offentlighedsloven.«

»Men det er første gang, vi er i gang med en fusionsproces. Det er meget vigtigt. Vi skal ikke lave et lukket forløb, men en del er nødt til at være lukket. Derfor er selve diskussionen undtaget referat.«

Kommentarer
8
Sofus Comer
31.10.13 14:33
En skam, når selve det
En skam, når selve det essentielle ved at have en fjerde statsmagt smider demokratiet ud af vinduet. De må grine på Christiansborg, når nu deres idé om lukkethed også når DJ.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
31.10.13 17:16
Jeg ærgrer mig over den
Jeg ærgrer mig over den beslutning, et flertal på HB-mødet i formiddag traf om at fastholde referatforbuddet fra HB’s behandling i morgen af fusionen med KS. Journalisten må ikke referere fra mødet, og det må deltagerne heller ikke, bortset fra hvad man selv har sagt, men der må heller ikke refereres fra det skriftlige materiale, der foreligger.

Når jeg ærgrer mig, skyldes det først og fremmest, at jeg er en stærk tilhænger af fusionen, som jeg ser som den oplagte, men også den eneste, mulighed for, at vi kan få afgørende indflydelse på, hvilket fagforbund der i fremtiden bliver det, der dækker størsteparten af kommunikationsarbejdspladserne.

Der har siden delegeretmødet i april blandt nogle DJ-medlemmer været et stort ønske om at komme med i diskussionerne om faglige identiteter i et fusioneret forbund, den demokratiske beslutningsstruktur, kontingentspørgsmål og sikring af aktivitetstilbud m.v.

Det var tillige min opfattelse, at når vi på delegeretmødet lovede en åben og inddragende proces, hvor man gennemgår både fordele og ulemper, så betød den, at den diskussion skulle være åben for alle medlemmer, før vi begynder at træffe de snævrere beslutninger, der i sidste ende skal føre frem til et konkret forslag på delegeretmødet i 2015.

Vi er nu blevet lovet, at alle relevante materialer bliver offentliggjort, når der i morgen eftermiddag, fredag, har været et koordinationsudvalgsmøde med KS, efter at HB-mødet er slut.

Det satser jeg nu på. Fra og med i morgen må diskussionerne en rum tid føres i åbenhed i kredse, specialgrupper og på arbejdspladser m.v. frem til Fagligt Forum til april.

Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
31.10.13 17:39
Kære Villy Dall

Kære Villy Dall

Tak for dit indlæg.

Under alle omstændigheder må du referere, hvad du selv har sagt.

Ja, man tror egentlig, at det er løgn. Men det er det ikke.

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse forsøger med et flertal af HB-medlemmerne at udelukke forbundets medlemmer fra at følge diskussionen om sammenlægningen med KS.

Og ikke nok med det: Forbundets eget medie Journalisten - og formentlig og journalisten. dk - må ikke referere fra mødet.

Hvad foregår der her?

Er DJs egne folkevalgte ved at ødelægge forbundet?


Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Lasse Lindquist
01.11.13 11:38
Undskyld mig, men jeg har
Undskyld mig, men jeg har svært ved ikke at få nogle lidt uheldige associationer, når jeg læser vores hovedbestyrelses argumentationer. Er jeg helt galt på den? For jeg husker det som om, at lignende argumentationer kom under voldsom beskydning fra en sjældent enig journaliststand, da Bødskovs fremførte dem tidligere på året?

Per Roholt:
"Det er fint at skabe et rum, hvor alle kan tale helt fint"

Morten Bødskov:
"Vi har brug for et fortroligt rum"

Og

Lars Lindskov:
»Hvis der kommer en debat om, at medlemssammensætningen af KS er en anden, end vi har troet, så kan der jo komme breaking news på en eller anden platform. Det ønsker vi ikke. Mere dramatisk er det ikke,«

Morten Bødskov:
»Nej, det er en realitet fra en ministers arbejde, hvor man skal svare på mere end 150 samrådsspørgsmål om året og har behov for et rum, hvor der ikke er usikkerhed om, at tingene lige pludselig havner på forsiden af avisen.«
Fremhævet af Journalisten
Torben Gross
01.11.13 13:00
Hykleri og dobbeltmoral

Hykleri og dobbeltmoral

Jeg anerkender fuldt ud behovet for at have fortrolige drøftelser i et lukket rum, hvor der ikke refereres fra. Det var sådan set også et af argumenterne for de nyligt vedtagne ændringer af offentlighedsloven. Det var journalistforbundet lodret imod. Så det virker ærligt talt temmelig hyklerisk og dobbeltmoralsk, når man indtager et standpunkt, der åbenbart kun gælder for andre, men ikke en selv.
Torben Gross
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
01.11.13 15:38
Kig med her fra og med mandag
Kig med her fra og med mandag: http://journalistforbundet.dk/fusion
Fremhævet af Journalisten
Chresten Ibsen
03.11.13 03:59
Hehe. Enig, Torben Gross.
Hehe. Enig, Torben Gross. Befriende at kunne more sig over, når praksis om åbenhed rammer teori. Jeg håber, det også går op for forbundet og bestyrelsen, at enhver kun er bundet af egen overbevisning - også når det gælder grænserne for ytringsfriheden. Den slags bør man ikke deponere hos andre, medmindre de betaler en tilsvarende modydelse.
Fremhævet af Journalisten
Jens Yde
04.11.13 08:54
Som sædvanlig er det mest
Som sædvanlig er det mest interessante dét, som journalisterne ikke fortæller.

Findes der slet ikke en journalist i Danmark, der kan grave lidt i sagen og finde de synspunkter, som flertallet i journalisternes hovedbestyrelse ikke ønsker skal frem.

Mit synspunkt er, at kommunikatører er købte og betalte, at de er korrumperede som cheferne i medierne, og at de vil bidrage til at undergrave endnu mere af journalisternes troværdighed, af den smule der nu er tilbage.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen