DJs hovedbestyrelse diskuterer brug af overskud

Overskuddet for Dansk Journalistforbund og Sikringsfonden for året første kvartaler blev på fem millioner kroner. Hovedbestyrelsen diskuterer i dag, hvad pengene skal bruges til.

Overskuddet for Dansk Journalistforbund og Sikringsfonden for året første kvartaler blev på fem millioner kroner. Hovedbestyrelsen diskuterer i dag, hvad pengene skal bruges til.

Det ikke forventede overskud skyldes primært ekstra kontingent-indtægter på grund af flere medlemmer og flere annonceindtægter fra Journalisten. Det fremgår af indstillingen til godkendelse af perioderegnskabet, som bliver forelagt for hovedbestyrelsen på mødet i dag.

Efter behandlingen af budgettet skal hovedbestyrelsen 'overveje, hvordan især den overskydende økonomiske ramme skal anvendes'. Der er ikke lagt op til kontingentnedsættelser, men til uændret kontingent.

Hovedbestyrelsen har fået et katalog af nye initiativer at tage stilling til. Blandt forslagene er følgende:

Fortsættelse af det kommunikations- og freelancemagasin, som udkommer sammen med Journalisten fire gange om året. Der skal i løbet af 2008 tages stilling til om magasinerne fortsat skal udkomme efter det første år. Årlig udgift 1.640.000 kroner.

Freelancebudget til Journalisten.dk primært med henblik på at styrke indholdet med video og flere stillbillleder lavet specielt til nettet. Årlig udgift : 400.000 kroner.

DJ skal gennem en specialforening – foreløbig kaldet DJ Uni være medlem af AC. Forventet udgift 300.000 – 500.000 kroner.

Styrkelse af indsats for ophavsret. Udgift ikke anslået.

Styrkelse af karriererådgivning af medlemmer. Udgift ikke anslået.

Oprettelse af en uddannelsesefond. Udgift ikke anslået.

Organisering af kommunikationsområdet skal styrkes med en studentermedhjælp. Anslået udgift: 150.000 kroner.

Medlemstilfredshedsundersøgelse. Anslået udgift 200.000 kroner.

Der er budgetteret med omkostninger på i alt 76 millioner kroner. Af dem går omtrent 24 millioner kroner til løn.

hovedbestyrelsesmødet i oktober diskuterede medlemmerne, hvad de ekstra penge skal bruges til og man blev enige om at der skulle fremlægges et katalog på mødet i dag.

"Det er positivt, at vi har fået flere ind i butikken, der betaler den fulde pris, men det er klart, at så opstår diskussionen, om vi kræver for meget ind fra folk, eller om vi skal sætte flere aktiviteter i gang," sagde næstformand Fred Jacobsen dengang.

1 Kommentar

Erik Svarre
17. DECEMBER 2007
Styrket DJ-demokrati
DJ udtrykker tidlig og silde sine medlemmers funktion i demokratiets tjeneste. Derfor foreslår jeg på baggrund af drøftelserne i hovedbestyrelsen ang. anvendelsen af foreningens overskud, at man tager sin egen medicin.


DJ afskaffede for et par år siden de årlige delegeretmøder – angiveligt fordi det er for dyrt at lade foreningsdemokratiet udfolde sig en gang om året.

Beslutningen har siden vist sig som en katastrofe for DJ, der nu fungerer som oplyst enevælde, hvor forretningsudvalg og hovedbestyrelse fortager beslutninger hen over hovedet på medlemmerne og uden nogen forbindelse med medlemmernes interesser.

Eksempel: Forretningsudvalgets og efterfølgende hovedbestyrelsens beslutning om at tildele sin næstformand 200.000 kr til efteruddannelse – uden at det var på budgettet. Det er »kreativ« bogføring, som ikke hører nogen steder hjemme – hverken i en erhvervsvirksomhed eller i en demokratisk forening.

Det helt exorbitante overskud – er DJ blevet en sparekasse? – skal derfor afsættes til at Dansk Journalistforbund igen bliver en demokraisk forening og holder delegeretmøde en gang om året. I følge tidligere oplysning koster et delegeretmøde 1 mio kr – altså en femtedel af overskuddet på et kvart år!