DJ’s freelancestrategi kaldt ”ultraliberalistisk”

Intens debat om ordlyden i DJ's nye freelancestrategi, som Jette Hvidtfeldt kalder ultraliberalistisk. »Det er en Claus Hjort Frederiksen-retorik.« Strategien vedtaget med flere ændringer

På den ene side kunne store dele af salen på hotel Comwell, pakket med delegerede, på førstedagen nikke anerkendende til filosofien bag den freelancestrategi, som næstformand Lars Werge sendte til debat med disse ord:

»Strategien handler om aftaler, alliancer, fællesskaber, gensidighed – men også forskellighed.«

På den anden side var ikke mindst journalist Jette Hvidtfeldt træt af ordlyden i strategien, som hun mener i for høj grad lægger ansvaret ud til den enkelte:

»Det er en Claus Hjort Frederiksen-retorik om, at vi alle sammen skal tage ansvar for alting. Og det skal ikke snige sig ind i vores papirer.«

»Der ligger en ultraliberalisme bag de ord.«

»Jeg synes, der i retorikken har sneget sig en individualisering ind.«

Hvidtfeldt sammenfattede, at essensen i freelancestrategien – set fra hendes stol – er usolidarisk:

»Der er en tendens til, at alt er vores egen skyld. Det går stik imod det, som jeg opfatter som grunden til at være med i en fagforening, hvor de stærkeste bærer de svageste.«

I strategien hedder det blandt andet, at det enkelte medlem i højere grad skal: ”… skabe sit eget job og sin egen karriere …”

Den sætning ønskede Hvidtfeldt slettet.

Den markering skulle blive bærende for debatten, der strakte sig helt ind i mødets andet døgn.

Næstformand Lars Werge markerede, at han ikke mente, der skulle redigeres i forslagets ordlyd.

Og formand Mogens Blicher Bjerregård mente, at Jette Hvidtfeldts kritik ligefrem var ude af trit med udviklingen på mediemarkedet:

»Hvis I stemmer for det ændringsforslag, lukker I øjnene for virkeligheden. Virkeligheden er, at flere og flere medlemmer kommer til at skabe deres eget job.«

Og således sluttede første dag på delegeretmødet – hvor Uffe Gardel havde skrevet sig på talerlisten.

Uffe Gardel, der allerede på delegeretmødets første dag leverede en bredside mod DJ-ledelsen, har tidligere kritiseret freelancestragien over for Journalisten:

”… grunden til, at man overhovedet skulle have en ny strategi, var, at den gamle ikke var blevet fulgt.”

Uffe Gardel markerede, at DJ er for opgivende i troen på freelanceaftaler. Han stillede ændringsforslag.

»Vi, der stiller dette forslag, er enige med Jette Hvidtfeldt. Dansk Journalistforbunds retorik skal ikke bæres af lykkeriddere.«

»Vi skal sørge for, at flere og flere bliver omfattet af aftaler. Det skal ske i et samarbejde mellem freelancere og fastansatte.«

Hovedbestyrelsen favnede øjeblikkeligt Uffe Gardels ændringsforslag og støttede ændringerne.

Også freelancer Sus Falch stillede ændringsforslag. Det blev vedtaget.

Jette Hvidtfeldts ændringsforslag om at slette ordene: ”… skabe sit eget job og sin egen karriere …” blev sendt til afstemning. Da stemmerne var talt op, var hendes forslag vedtaget og ordene slettet.

Derpå blev strategien vedtaget.

3 Kommentarer

Bodil Rohde
25. APRIL 2013
Kære Jette Hvidtfeldt

Kære Jette Hvidtfeldt

Det var et fantastisk stykke arbejde for både freelancerne og DJ.

Og sikken alliancepartner!

KH
Bodil Rohde

Jan Eskildsen
25. APRIL 2013
Godt Jette. Hvornår afsætter
Godt Jette. Hvornår afsætter medlemmerne den LiberalAlliance-Venstre ledelse og erstatter den med nogen, der ved, hvad begrebet solidaritet betyder og er?
Hvordan er de overhovedet blevet valgt ind i en fagforenings ledelse? Er DJ overhovedet en fagforening, eller er det en festivalforening?
Monika Wallgren
25. APRIL 2013
Godt gået, Jette Hvidtfeldt!
Godt gået, Jette Hvidtfeldt!