DJ’s 11 bud på kommunikationsetik

Til delegeretmødet skal medlemmerne stemme om 11 bud på etik i kommunikation. Ifølge reglerne skal DJ tage afstand fra uetisk kommunikation. Hør kommunikatørernes formands fortolkning af reglerne(opdateret)

Når de delegerede til april i Kolding skal tage stilling til nye regler for etik for kommunikatører i DJ, er det præcis de samme regler, som blev fremlagt forud for Fagligt Forum i 2012. Tanken bag de 11 regler er, at god kommunikation forudsætter, at der ligger fornuftige og etiske overvejelser bag – kommunikation og etik kan derfor ikke adskilles.

Formand for Kommunikationsgruppen i DJ Lars Elmsted forklarer over for journalisten.dk tankerne bag de 11 paragraffer.

1. En kommunikatør kan arbejde for enhver lovlig virksomhed og privatperson.

»Nogle gange bliver det diskuteret, om det er bedre at arbejde for en humanitær organisation end for Cheminova. Men det er ikke det, retningslinjerne handler om. Paragraffen slår fast, at man ikke må ikke arbejde for fx foreninger, der har dom for at være ulovlige. Eller privatpersoner, der er dømt for noget ulovligt og fortsætter med kriminalitet inden for samme felt.«

2. En kommunikatør skal overholde gældende lov, indgåede aftaler og Dansk Journalistforbunds standarder for kommunikationsetik.

»Det er en paragraf, der handler om, at vi skal holde os inden for lovens rammer og ikke benytte os af ulovlige metoder. Vi har ikke diskuteret, om der eventuelt skal være nogle sanktioner, hvis man overtræder reglerne. Nogle har foreslået et nævn på linje med Pressenævnet. I første omgang koncentrerer vi os om at formulere reglerne og få dem vedtaget. Næste skridt er at få dem udbredt og diskutere eventuelle sanktioner.«

3. En kommunikatør giver saglig rådgivning til kunden/arbejdsgiveren og giver denne et realistisk billede af kommunikationens effekt.

»Mange opdragsgivere har andre mål end det, der giver en effekt. De tror for eksempel, at de får den bedste kommunikationseffekt gennem mere synlighed i pressen. Men det er jo ikke altid tilfældet. Hvis man skal handle kommunikationsfagligt forsvarligt, skal man stå fast og turde tale ledelsen imod. Det er en svær balance, fordi det også handler om købmandsskab. Men vi skal stå fast på, at vi har forstand på kommunikation, og sige fra, hvis de for eksempel tror, at synlighed i medierne er den eneste vej.«

4. En kommunikatør bør arbejde aktivt for at få indsigt i målgruppernes behov og vidensniveau og repræsentere målgrupperne over for kunden/arbejdsgiveren.

»Det er en præcisering af paragraf 3, hvor det handler om at indhente viden og forberede sig godt, før man beslutter, hvad man vil.«

5. En kommunikatør arbejder bevidst for, at budskaberne når frem til målgrupperne på den mest givtige måde med respekt for såvel målgrupper som andre modtagere.

»Man skal være opmærksomhed på, at kampagner i det offentlige rum bliver set af andre end målgruppen. En kampagne rettet mod unge kan for eksempel støde andre og have den modsatte effekt. Der var for eksempel en færdselskampagne for nogle år siden med topløse damer, der vinkede med fartskilte og var henvendt til håndværkere.«

6. En kommunikatør skal informere sin kunde/arbejdsgiver om interessekonflikter og/eller interessesammenfald, som kan påvirke kommunikatørens arbejde.

»Når man tager en opgave, skal man oplyse, hvis der er mulige interessekonflikter.«

7. En kommunikatør skal stå inde for den fortrolighed, kunden eller arbejdsgiveren forventer.

»Som kommunikatør har man en anden rolle end som journalist. Hvis man som kommunikatør for eksempel arbejder tæt på ledelsen, skal man behandle oplysninger fortroligt.«

8. En kommunikatør, som kontakter andre på vegne af sin kunde/arbejdsgiver, skal altid være åben om, hvem han/hun repræsenterer.

»En overtrædelse kunne ske, hvis man ringer på fra et bureau og ikke fortæller, hvem den reelle arbejdsgiver er, fordi man er bange for, at man ikke kan få de udtalelser, man skal bruge.«

9. En kommunikatør må ikke vildlede i forhold til fakta.

»Det ser banalt ud, at man ikke må vildlede. Men når man for eksempel arbejder med undersøgelser, skal man være sikker på, at det materiale, man arbejder med, er i orden. Det er vildledning, når man tolker tal forkert eller kommer med konklusioner, der er for tynde.«

10. En kommunikatør udvikler aktivt sine professionelle færdigheder.

»Der er en fagpolitisk paragraf, der handler om, at alle, der arbejder med kommunikation i DJ, skal kunne efteruddanne sig. Man kan diskutere, om det hører med i en kommunikationsetik, men det har været vigtigt for os at få med.«

11. En kommunikatør skal optræde på en måde, som fremmer respekt for – og tillid til kommunikationsfaget og kommunikatørrollen.

»Som fag skal vi kunne tage afstand fra eksempler på dårlig kommunikation, som man ser af og til. De metoder, der nogle gange bliver tillagt fx politiske rådgivere, kendetegner ikke faget. Der skal vi have mulighed for at sige fra og sige, at det ikke er sådan, man skal arbejde fagligt,« siger Lars Elmsted og understreger, at politiske rådgivere også laver masser af god kommunikation.
(Opdateret med kommentarer af Lars Elmsted 13:14)

12 Kommentarer

Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
15. JANUAR 2013
Kære Joachim

Kære Joachim

Jeg mener noget om næsten alting. Også de skitserede regler.

Men lige nu vil jeg gerne lade debatten køre. Det gør den jo fint, synes jeg.

Så er det muligt, at Journalisten "laver" en journalistisk vinkel på det senere.

Der er jo god tid til delegeretmødet.

Mange venlige hilsner
Joachim Steenstrup
15. JANUAR 2013
Til Henriette

Til Henriette

Øjvind mener tilsyneladende ikke noget om reglerne, men hvis du truer med at bruge dit pressekort på en upassende måde, så kan det være, at du kan komme i dialog med formanden....

Tak fordi du gider gøre opmærksom på besynderlighederne i reglerne. Man kunne vel bare nøjes med en enkelt: "Du må ikke lyve"!
Henriette Sø
14. JANUAR 2013
Kære Øjvind. Det ser jeg frem
Kære Øjvind. Det ser jeg frem til.
Mange hilsener
Henriette
Jakob Priess
14. JANUAR 2013
What Uffe said ... desværre.
What Uffe said ... desværre.
Øjvind Hesselager
14. JANUAR 2013
Kære Henriette

Kære Henriette

Du har helt ret i din pointe om, at jeg ikke har lavet de 11 regler.

Jeg har heller ikke ment noget om dem.

Blandt andet fordi det er oplagt, at Journalisten laver journalistik om reglerne, der skal drøftes på hovedbestyrelsen møde i denne uge.

Tak for dit indlæg!

Mange venlige hilsner

Flere