search

DJ’s 11 bud på kommunikationsetik

Til delegeretmødet skal medlemmerne stemme om 11 bud på etik i kommunikation. Ifølge reglerne skal DJ tage afstand fra uetisk kommunikation. Hør kommunikatørernes formands fortolkning af reglerne(opdateret)

Når de delegerede til april i Kolding skal tage stilling til nye regler for etik for kommunikatører i DJ, er det præcis de samme regler, som blev fremlagt forud for Fagligt Forum i 2012. Tanken bag de 11 regler er, at god kommunikation forudsætter, at der ligger fornuftige og etiske overvejelser bag – kommunikation og etik kan derfor ikke adskilles.

Formand for Kommunikationsgruppen i DJ Lars Elmsted forklarer over for journalisten.dk tankerne bag de 11 paragraffer.

1. En kommunikatør kan arbejde for enhver lovlig virksomhed og privatperson.

»Nogle gange bliver det diskuteret, om det er bedre at arbejde for en humanitær organisation end for Cheminova. Men det er ikke det, retningslinjerne handler om. Paragraffen slår fast, at man ikke må ikke arbejde for fx foreninger, der har dom for at være ulovlige. Eller privatpersoner, der er dømt for noget ulovligt og fortsætter med kriminalitet inden for samme felt.«

2. En kommunikatør skal overholde gældende lov, indgåede aftaler og Dansk Journalistforbunds standarder for kommunikationsetik.

»Det er en paragraf, der handler om, at vi skal holde os inden for lovens rammer og ikke benytte os af ulovlige metoder. Vi har ikke diskuteret, om der eventuelt skal være nogle sanktioner, hvis man overtræder reglerne. Nogle har foreslået et nævn på linje med Pressenævnet. I første omgang koncentrerer vi os om at formulere reglerne og få dem vedtaget. Næste skridt er at få dem udbredt og diskutere eventuelle sanktioner.«

3. En kommunikatør giver saglig rådgivning til kunden/arbejdsgiveren og giver denne et realistisk billede af kommunikationens effekt.

»Mange opdragsgivere har andre mål end det, der giver en effekt. De tror for eksempel, at de får den bedste kommunikationseffekt gennem mere synlighed i pressen. Men det er jo ikke altid tilfældet. Hvis man skal handle kommunikationsfagligt forsvarligt, skal man stå fast og turde tale ledelsen imod. Det er en svær balance, fordi det også handler om købmandsskab. Men vi skal stå fast på, at vi har forstand på kommunikation, og sige fra, hvis de for eksempel tror, at synlighed i medierne er den eneste vej.«

4. En kommunikatør bør arbejde aktivt for at få indsigt i målgruppernes behov og vidensniveau og repræsentere målgrupperne over for kunden/arbejdsgiveren.

»Det er en præcisering af paragraf 3, hvor det handler om at indhente viden og forberede sig godt, før man beslutter, hvad man vil.«

5. En kommunikatør arbejder bevidst for, at budskaberne når frem til målgrupperne på den mest givtige måde med respekt for såvel målgrupper som andre modtagere.

»Man skal være opmærksomhed på, at kampagner i det offentlige rum bliver set af andre end målgruppen. En kampagne rettet mod unge kan for eksempel støde andre og have den modsatte effekt. Der var for eksempel en færdselskampagne for nogle år siden med topløse damer, der vinkede med fartskilte og var henvendt til håndværkere.«

6. En kommunikatør skal informere sin kunde/arbejdsgiver om interessekonflikter og/eller interessesammenfald, som kan påvirke kommunikatørens arbejde.

»Når man tager en opgave, skal man oplyse, hvis der er mulige interessekonflikter.«

7. En kommunikatør skal stå inde for den fortrolighed, kunden eller arbejdsgiveren forventer.

»Som kommunikatør har man en anden rolle end som journalist. Hvis man som kommunikatør for eksempel arbejder tæt på ledelsen, skal man behandle oplysninger fortroligt.«

8. En kommunikatør, som kontakter andre på vegne af sin kunde/arbejdsgiver, skal altid være åben om, hvem han/hun repræsenterer.

»En overtrædelse kunne ske, hvis man ringer på fra et bureau og ikke fortæller, hvem den reelle arbejdsgiver er, fordi man er bange for, at man ikke kan få de udtalelser, man skal bruge.«

9. En kommunikatør må ikke vildlede i forhold til fakta.

»Det ser banalt ud, at man ikke må vildlede. Men når man for eksempel arbejder med undersøgelser, skal man være sikker på, at det materiale, man arbejder med, er i orden. Det er vildledning, når man tolker tal forkert eller kommer med konklusioner, der er for tynde.«

10. En kommunikatør udvikler aktivt sine professionelle færdigheder.

»Der er en fagpolitisk paragraf, der handler om, at alle, der arbejder med kommunikation i DJ, skal kunne efteruddanne sig. Man kan diskutere, om det hører med i en kommunikationsetik, men det har været vigtigt for os at få med.«

11. En kommunikatør skal optræde på en måde, som fremmer respekt for – og tillid til kommunikationsfaget og kommunikatørrollen.

»Som fag skal vi kunne tage afstand fra eksempler på dårlig kommunikation, som man ser af og til. De metoder, der nogle gange bliver tillagt fx politiske rådgivere, kendetegner ikke faget. Der skal vi have mulighed for at sige fra og sige, at det ikke er sådan, man skal arbejde fagligt,« siger Lars Elmsted og understreger, at politiske rådgivere også laver masser af god kommunikation.
(Opdateret med kommentarer af Lars Elmsted 13:14)

Kommentarer
12
Uffe Gardel
11.01.13 13:38
Hvor komisk at mit fagforbund
Hvor komisk at mit fagforbund vil have at jeg skal stemme om hvad der er god etik for kommunikationsfolk. Hvad rager det dog mig. Kommunikationsfolk skal da heller ikke sidde og stemme om hvilken etik JEG skal følge i mit arbejde. Her ser vi virkelig et rådvildt fagforbund på afveje.
Fremhævet af Journalisten
Henriette Sø
11.01.13 15:03
Er der ikke en, der vil
Er der ikke en, der vil forklare mig, hvad de aftaler jeg har indgået med en arbejdsgiver har med etisk kommunikation at gøre?

Eller hvordan min lyst til at efteruddanne mig kan være relevant for de etiske regler?

Hvad er i øvrigt sanktionerne, hvis jeg ikke efterlever de 11 bud? Bliver jeg så smidt ud af forbundet?
Fremhævet af Journalisten
Peter Simonsen
11.01.13 20:28
Hvis - hvis - man anerkender
Hvis - hvis - man anerkender præmissen, at DJ skal lave sådan et sæt retningslinier, og hvis man så læser dem, må man ryste på hovedet. Her lidt - for det meste - usaglige kommentarer:
Pkt 1) hahahaha
Pkt 2) Og hvis man ikke gør, hvad så?
Pkt 3) Goddag mand økseskaft.
Pkt 4) muhahahahaha
Pkt 5) Se pkt 4
Pkt 6) Nå, nu nærmer vi os da, noget med etik.
Pkt 7) se pkt 6
Pkt 8) ja, etik, tak
Pkt 9) suk
Pkt 10) Hold nu kæft, hvad har det med etiske retningslinier at gøre? Pærer og bananer blandet sammen
Pkt 11) Skal man også tage pænt tøj på?
mvh
Fremhævet af Journalisten
Stig Jonstrup Pedersen
12.01.13 10:06
Ganske enig med Uffe Gardels
Ganske enig med Uffe Gardels betragtninger. Men hvad med etikken på de ægte journalistiske arbejdspladser, som jo er DJ's hjertebarn?
Se blot på sagen om den falske demonstration i forbindelse med ebh-retsagen i Hjørring.
Det gør DJ til et ledelsesproblem i DR, hvilket er det rene nonsens.
Hvis den pågældende journalist fra DR havde tvivlens nådegave, så var den tvivl alene af etiske overvejelse kommet seerne til gode.
Om der så havde været fem forskellige hold fra DR til et lave det ene eller andet i forbindelse med den sag, så friholder det på ingen måde den pågældende journalist for at tænke, at der måske er lidt galt med den virkelighed, der blev iscenesat lige for næsen af ham.
Han bliver oven i købet gjort opmærksom på, at der er noget uldent ved demonstrationen, hvilket - ifølge det udmærkede indlæg i debatten skrevet af Lars Løcke, Nordjyske Medier - bliver slået hen med, at du jo ved, hvilke produktionskrav, der stilles.
Hvor er etikken henne i denne sammenhæng?
Hvor er DJ's løftede pegefinger?
Journalisten burde have kontaktet en leder, for at høre, hvad gør vi nu, frem for blot at slå det hen uden etiske overvejelser.
Og hvad gør DJ? De gør det til et ledelsesproblem i DR.
Ingen tvivl om, at også journalisterne i DR løber stærkt og sikkert også stærkere, end godt er.
Men det er i højere grad et etisk spørgsmål om, hvad man som journalist medvirker til og derfor også burde forholde sig til.
Er det præmissen - og det synes jeg, den er - så bør der også udarbejdes etiske retningslinjer for andre grupperinger af medlemmer af DJ og deraf følgende sanktionsmuligheder.
Men det er sikkert at gå for vidt i forhold til kernetropperne, som formanden oven i købet forsvarer, når de iscensætter en virkelighed, fordi det ligesom ligger i konceptet for drama og dokumentar.
Hvor er DJ's etik henne i denne sammenhæng?
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
12.01.13 10:36
Kære Stig

Kære Stig

Jeg tror du henviser til min blog om sagen, når du skriver, at DJ gør sagen til et ledelsesproblem.

Den blog er udtryk for min - redaktørens - holdning, ikke DJs holdning.

Der eksisterer allerede etiske regler for journalister. Dels de presseetiske regler for alle journalister. Dels DRs egne etiske regler.

Mange venlige hilsner
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
12.01.13 18:57
Måske var det en idé at lave
Måske var det en idé at lave to møder - så kommunikatørerne kan diskutere dette oplæg, og vi andre kunne bruge tiden på noget der kan fremme faget.
Fremhævet af Journalisten
Henriette Sø
14.01.13 12:19
Kære Øyvind.

Kære Øyvind.
Ja, du har ret i, at der eksisterer presseetiske regler for journalister. Men de handler jo primært om mediernes opførsel - ikke om den enkelte medarbejder. Jeg vil da gerne opfordre jer til at bedrive journalistik på de utroligt tossede forslag til etiske regler, som jeg måske skal underlægges. Og meget gerne lave en sammenligning mellem de nyeadfærdregulerende ordensregler, som de 11 bud reelt er, og de presseetiske regler. De presseetiske regler opstiller en række principper, der har til hensigt at beskytte kilder og omverden. Jeg kan slet ikke gennemskue det overordnede mål med de 11 bud, men de i hvert fald kun rettet tilbage mod kommunikatøren i stedet for at rette sig mod omverdenen. Og jeg bliver sgu krænket af, at jeg i DJs eget bud på god kommunikationsetik skal mistænkeliggøres i den grad. Det oplever jeg ikke, at de presseetiske regler på nogen måde gør. En anden forskel på de to regelsæt er, som jeg nævnte i begyndelsen, at de presseetiske regler henvender sig til massemedierne, mens de 11 bud henvender sig til den enkelte kommunikatør. Det forstår jeg ikke. Det er vel branchen som helhed, vi ønsker har en højere standard og ikke den enkelte medarbejder, der har ansvaret for det alene?
Og så savner jeg fortsat viden om sanktionerne. Hvis en journalist bryder de presseetiske regler (groft), kan det blive en sag i Pressenævnet. For journalistens arbejdsplads. Hvad sker der, hvis en kommunikatør bryder reglerne?
Og ja, jeg ved godt, at du ikke har lavet de 11 bud, og at det er DJ, jeg burde rette min irritation til, men det kunne måske også være et relevant emne for Journalisten.

Mvh Henriette Sø

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
14.01.13 13:04
Kære Henriette

Kære Henriette

Du har helt ret i din pointe om, at jeg ikke har lavet de 11 regler.

Jeg har heller ikke ment noget om dem.

Blandt andet fordi det er oplagt, at Journalisten laver journalistik om reglerne, der skal drøftes på hovedbestyrelsen møde i denne uge.

Tak for dit indlæg!

Mange venlige hilsner

Fremhævet af Journalisten
Jakob Priess
14.01.13 15:49
What Uffe said ... desværre.
What Uffe said ... desværre.
Fremhævet af Journalisten
Henriette Sø
14.01.13 15:51
Kære Øjvind. Det ser jeg frem
Kære Øjvind. Det ser jeg frem til.
Mange hilsener
Henriette
Fremhævet af Journalisten
Joachim Steenstrup
15.01.13 09:24
Til Henriette

Til Henriette

Øjvind mener tilsyneladende ikke noget om reglerne, men hvis du truer med at bruge dit pressekort på en upassende måde, så kan det være, at du kan komme i dialog med formanden....

Tak fordi du gider gøre opmærksom på besynderlighederne i reglerne. Man kunne vel bare nøjes med en enkelt: "Du må ikke lyve"!
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
15.01.13 10:05
Kære Joachim

Kære Joachim

Jeg mener noget om næsten alting. Også de skitserede regler.

Men lige nu vil jeg gerne lade debatten køre. Det gør den jo fint, synes jeg.

Så er det muligt, at Journalisten "laver" en journalistisk vinkel på det senere.

Der er jo god tid til delegeretmødet.

Mange venlige hilsner
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen