DJØF: Skattely behøver ikke være et problem

Det er ikke nødvendigvis et problem, hvis DJØF investerer i selskaber med adresse i skattely, som DJ har gjort – så længe det er fuldt lovligt, forklarer direktør Mogens Kring Rasmussen. Han ved ikke, om DJØF lige nu har penge i skattely

Det er ikke nødvendigvis et problem, hvis DJØF investerer i virksomheder med adresse i skattely. Det afgørende er, om de foretager sig noget, som er ulovligt eller i strid med de etiske regler, DJØF har vedtaget. Det forklarer direktør Mogens Kring Rasmussen.

DJØF investerer i alt omkring en halv mia. kroner fra sin konfliktfond i aktier og obligationer.

Journalisten kunne tidligere i år fortælle, at Dansk Journalistforbund i en årrække har investeret millioner af medlemskroner i hedgefonde med adresse i skattely. Investeringerne er lovlige, men kritikken har været, at DJ var med til at legitimere skattely. DJ’s hovedbestyrelse besluttede i august at stoppe investeringerne.

Må ikke være ulovligt

Skattely er ikke nævnt i DJØF’s etiske regler for investeringer. Reglerne er lavet af DJØF's pensionskasse JØP, som investerer pensionsmidler. DJØF har valgt at bruge samme etiske regler for konfliktfonden som for pensionskassen.

I JØP diskuteres de etiske regler løbende. Det blev eksempelvis diskuteret på generalforsamlingen i år, om man skulle stoppe investeringer i kul- og olieindustri. Forslaget blev nedstemt, fortæller Mogens Kring Rasmussen.

Han sidder ikke til dagligt med fingrene nede i investeringerne, det overlader DJØF til kapitalforvalteren Nykredit. Forvalteren agerer ud fra et sæt etiske regler, som blandt andet fastslår, at international ret, menneskerettighederne og arbejdstagerrettigheder skal overholdes. Der står ikke noget om skattely.

Kan du kort beskrive, hvad jeg som virksomhed IKKE må, hvis DJØF skal investere hos mig?

»Du må selvfølgelig ikke lave noget, som er ulovligt eller i strid med internationale konventioner. Børnearbejde og så videre investerer vi ikke i,« forklarer Mogens Kring Rasmussen.

Ville ikke reagere på skattely

DJØF eftertjekker ikke selv, at Nykredit overholder de etiske regler. Men Mogens Kring Rasmussen understreger, at Nykredit – ligesom de fleste andre store forvaltere i Danmark – har eksterne selskaber til at føre kontrol med investeringerne.

»Derudover har vi kvartalsvise møder med vores forvalter, hvor de overordnet gennemgår investeringerne. Men det handler ikke så meget om etik, mere om afkast og risici.«

DJØF investerer ligesom de fleste fagforeninger det meste i obligationer. Max 30 procent må investeres i aktier.

Ville du reagere, hvis du fandt ud af, at DJØF investerer i selskaber med adresse i skattely – og det var lovligt?

»Nej, hvis det ikke strider imod de retningslinjer, der gælder, så ville jeg ikke reagere,« siger Mogens Kring Rasmussen.

[[nid:34465]]

Ingen utilfredshed fra medlemmer

Han understreger, at det er forvalterne, der fører det etiske opsyn.

»Der er stort set ingen grænser for, hvor små elementer vi kunne vælge at slå ned på. Det lader vi professionelle om. Hvis vi skulle overvåge investeringerne, skulle vi opbygge en ny kapacitet her i DJØF. De penge vil vi hellere bruge på medlemmerne.«

Han tilføjer, at han lige nu ikke kan vide, om DJØF har investeringer i virksomheder med adresse i skattely.

Ville du gerne have klarere etiske regler i DJØF, eller er du tilfreds med reglerne, som de er?

»Jeg synes, det er meget tilfredsstillende, at vi koncentrerer os om løn, arbejdsvilkår og arbejdsliv i DJØF, og så har vi pensionskassen og forvalterne, som på medlemmernes vegne sørger for, at vi investerer fornuftigt, etisk og lovligt. Der har da heller ikke været nogen medlemmer af DJØF, som har tilkendegivet utilfredshed over for mig eller bestyrelsen,« siger Mogens Kring Rasmussen.

Journalisten kan af konkurrencehensyn ikke få adgang til DJØF’s investeringsrapporter, oplyser Mogens Kring Rasmussen.

0 Kommentarer