DJØF giver »forsigtigt positiv« ros til ny offentlighedslov

Politikere skal have »lov at begå fejl og prøve ideer af, uden at man skal stå til regnskab i aftenens TV Avis«, siger næstformand i DJØF Per Hansen

Politikere skal have »lov at begå fejl og prøve ideer af, uden at man skal stå til regnskab i aftenens TV Avis«, siger næstformand i DJØF Per Hansen

DJØF er »forsigtigt positive« over for regeringens og oppositionens aftale om en ny offentlighedslov, siger næstformand Per Hansen til journalisten.dk.

»De undtagelser, der skal gøres på de her områder, de skal gøres, fordi politikerne ønsker det. Det skal ikke gøres til et hensyn til embedsmændene. Vi løser vores opgaver under den lovgivning, der end måtte være. Det skal ikke hedde sig, at der er behov for mindre åbenhed af hensyn til embedsmænd. Vi anerkender, at det kan være legitimt nok, at politiske forhandlinger i en vis udstrækning skal kunne få lov at foregå i fortrolighed,« siger Per Hansen.

»Politikere skal have lov til at have en dialog, hvor man også kan få lov at begå fejl og prøve ideer af, uden at man skal stå til regnskab i aftenens TV Avis. Det er sådan set den proces, der i mange år er foregået.«

Det har jo ikke forhindret politikere i at begå fejl og ændre mening, at der hidtil har været offentlighed om det?

»Nej. Man bliver bare nødt til at huske, at uanset undtagelser i aktindsigt, så er der jo kontrolsystemer. Der er Folketingets ombudsmand. Der er Rigsrevisionen. Der er Folketinget selv, der kan spørge ind. Der er jo endelig ministeren selv, fordi meroffentlighedsprincippet gælder jo. Det er jo ikke fortroligt i den forstand, at det er ulovligt at give indsigt.«

Men man skal jo ikke være særligt konspiratorisk for at se, at der allerede under den nuværende lovgivning er nogle mønstre for, hvordan der gives aktindsigt – og hvornår man enten forhaler eller ikke giver indsigt. Med den nye lov bliver der nogle muligheder for at holde dokumenter tilbage, som ikke er i den nuværende?

»Ja, og så er der en lang række andre dokumenter, som bliver omfattet af aktindsigt. Fx KL og Danske Regioner. Men igen: Det her har været et ønske fra vores folkevalgte, et hensyn til at kunne have et vist rum for fortrolighed i den politiske debat. I DJØF tror vi, fordi vi repræsenterer embedsmændene, at det er vigtigt i et demokrati, at man kan forberede den dialog, man efterfølgende skal have i det offentlige rum, og også prøve ting af på dem fra andre partier, uden at man skal skændes om det i TV Avisen eller de skrevne medier.«

Men er det ikke sundt for demokratiet, at man tager de skænderier i fuld offentlighed?

»Man må bare anerkende, at når der skal træffes beslutninger og indgås forlig, hvor man skal bøje af mod hinanden, så skal der også være plads til at kunne prøve mulige løsninger af, som man så at sige skal kunne krølle sammen og smide i papirkurven bagefter og aldrig tale om igen. Det hensyn anerkender vi. Så er der den svære opgave at finde balancen mellem det hensyn og det hensyn, du adresserer, nemlig offentlighedens lige så klare interesse i at få indsigt og adgang til beslutningsprocesserne.«

I har jo også både journalister og kommunikatører i jeres forbund. Så sidder I vel også med en dualitet i forhold til jeres medlemmers interesser?

»Vi har som embedsmænd en stor interesse i, at der er åbenhed omkring forvaltningen. Vi har ingen interesse i at have prædikatet mørkemænd på os. Det er en del af embedsværkets legitimitet, at der kan være tillid til os i befolkningen. Derfor er vi tilhængere af så stor en grad af offentlighed som muligt. Men lige som offentlighedsloven i øvrigt, så er det altid en balance mellem hensynet til offentlighed og hensynet til andre interesser. Vi sagde, sidste gang forslaget til offentlighedsloven blev lagt frem, at her er vi bange for, som embedsmænd, at man ikke har fundet den rette balance.«

»Nu synes vi, at det har de forhandlet og gjort et forsøg på. Det ser umiddelbart konstruktivt ud, men vi vil gerne se lovforslaget, før vi afsiger den endelige dom,« siger næstformand i DJØF Per Hansen.

Når man læser den pressemeddelelse, Justitsministeriet har udsendt, så lever ministerbetjeningen videre, selv om man har taget ordet ud …?

»Jeg bliver nødt til at sige, at vi har ikke anfægtet, at det er et ok hensyn at tage, så at sige i en slags modhensyn til offentligheden, at der også er hensyn til et vist rum af fortrolighed i ministerbetjeningen. Det er ikke ministerbetjeningen, der er problemet. Det er balancen. Nu er der sket den præcisering, at når et dokument sendes ud af huset, så skal det være ret konkret, at det skulle indgå i en ministerbetjening og ikke som i det oprindelige forslag, hvor det kunne undtages fra aktindsigt, fordi det helt abstrakt ville kunne tænkes at blive brugt i en ministerbetjening.«

Mediedækningen vil jo fortsætte med samme produktionskrav. Medierne skal have de oplysninger, der er nødvendige. Det er indlysende, at der er nogle oplysninger, som det nu vil blive sværere at få fat i via aktindsigt, og derfor er det til at forudsige, at jagten på oplysninger vil blive ført over i embedsmændenes – og politikernes – privatsfærer. At journalister simpelthen vil banke på hjemme hos folk for at finde kilder. Er det noget, I har overvejet?

»Vi har tidligere adresseret kedelige tendenser, hvor journalister har opsøgt embedsmænd privat, fx omkring privathospitalssagen. Det præciserede vi over for den daværende justitsminister, at det er en uskik. Der må man adressere ministeren eller i hvert fald topledelsen i ministeriet. Den enkelte sagsbehandler skal ikke foran sin hoveddør blive mødt af en skare af, eller ikke engang en enkelt journalist. Det håber vi da, at pressen vil respektere.«

Men det er da næsten stensikkert, at det vil pressen ikke, når den ikke kan få adgang til oplysningerne på anden måde?

»Jeg er nu ikke så urolig. Men det er selvfølgelig en vurderingssag.«

0 Kommentarer