DJH VIL VÆRE BEDST

Kredsen af Journaliststuderende - KaJ - vil forbedre undervisningen på DJH. Men hvordan? Det blev diskuteret på generalforsamlingen.

Kredsen af Journaliststuderende – KaJ – vil forbedre undervisningen på DJH. Men hvordan? Det blev diskuteret på generalforsamlingen.

"KaJ skal være smart," sagde formand for Kredsen af Journaliststuderende (KaJ), Søren Lippert, flere gange på KaJs generalforsamling, der blev holdt på Journalisthøjskolen (DJH) i Århus den 28. september. Og det prægede generalforsamlingen fra start. Høj musik brølede ud af højtalerne, mens de omkring 100 fremmødte studerende fandt deres pladser. Så gik lyset ud, og en præsentationsvideo, der kunne begå sig i den amerikanske valgkamp, kørte over det store lærred i Frøberts Auditorium på DJH.
"Vi kan gøre det bedre," sagde formand Søren Lippert i Nyrups ånd i præsentationsvideoen. Det, han gerne vil gøre bedre, er undervisningen på DJH. Det store spørgsmål, der så blev kastet ud til de studerende, var hvordan?
Formandens forslag var at lave flere forløb på avisredaktioner, så de studerende tidligere i uddannelsen får mødt virkeligheden.
Flere studerende var begejstrede for tanken om at producere til virkeligheden i stedet for skraldespanden. Men ordstyrer Christian Hüttemeier, 4. semester, var ikke helt enig:
"Det er udmærket at skrive ud af huset, men hvorfor skal vi ud på Jyllands-Posten for at lave det samme, som vi laver i praktik? Jeg synes, at vi mangler kvalitet i fag som research og interview."
Det støttede Marie Irgens fra 7. semester. Hun havde et konkret forslag, der blev sat i værk straks efter generalforsamlingen.
"Jeg foreslår, at mange små grupper sætter sig ned og brainstormer på, hvordan vi kan gøre denne skole til den bedste i Danmark," sagde hun med utvetydig henvisning til de to nye journalistuddannelser. Hun fik efter generalforsamlingen samlet interesserede studerendes navne og adresser på en liste. Hun vil så sætte folk sammen i grupper på seks eller syv, hvorefter KaJ vil følge op på idéerne senere.
"Jeg mener, problemet er de fastansatte lærere. Men det er der ingen nem løsning på," sagde Camilla Slyngborg fra 4. semester.
Flere andre i salen kritiserede de fastansatte lærere og foreslog flere gæstelærere, hvorefter rektor Kim Minke pegede på, at "halvdelen af underviserne allerede er gæstelærere."

Evalueringer og Kravlingpris
Derefter blev meget af diskussionen drejet over på lærer-evalueringerne.
"Jeg synes, der er et klart misforhold mellem elevernes klager på gangene, og hvad lærerne siger, der står i evalueringerne," sagde Christina Boutrup, 2. semester, som blev bakket op af salen.
Ole Toft, 2. semester, foreslog, at der, over for de nye elever, skal gøres opmærksom på, hvor vigtigt det er med evalueringerne.
Der var mange andre forslag til bedre undervisning. Blandt andet at nye lærere skal ansættes på kontrakter af to-tre års varighed, så de kommer ind på skolen med en frisk erindring om virkeligheden.
KaJs bestyrelse og rektor på DJH Kim Minke, der også var til stede, tog de mange idéer til at forbedre undervisningen til sig.
Kravlingprisen, der uddeles hvert år for fremragende journalistik af en praktikant, blev i år givet til Nikolaj Thomassen, der er praktikant på Politiken. Han fik den for sine artikler om Arbejdernes Ligkistemagasin. Chefredaktør for Ekstra Bladet, Hans Engell, der er formand for bedømmelsesudvalget, begrundede valget med, at der var tale om særdeles god journalistik, hvor journalisterne optrævler sagen men aldrig glemmer udgangspunktet – de forældre der opdagede, at deres dødfødte søn var udleveret til andre.
Bestyrelsen blev hurtigt valgt, da der var 15 pladser og 15 studerende, der stillede op. Formand er fortsat Søren Lippert, 5. semester. Resten af bestyrelsen består af: Trine Frovin, næstformand, 2. semester; Jens Kloppenborg, 5. sem., Kasper Birk, 4. sem., Christine Brasch Andersen, 3. sem., Anette Bonde, 5. sem., Heidi von Bülow Smith, 2. sem., Amalie Kestler, 5. sem., Turit Skovborg, 3. sem., Susanne Larsen, 2. sem., Hanne Mønsted, 8. sem., Ole Junker, 5. sem., Christina Bourtup, 2. sem., Gitte Kvist, 5. sem. og Stine Jessen Jensen, 2. sem.

 

0 Kommentarer