DJH forskelsbehandler studerende

Nogen må godt. Andre må ikke. Det er synes at være læren af praktik- og karrierevejleder Pia Færings beslutninger for afleveringsfrister på DJH. En studerende måtte gerne aflevere en eksamenstilmelding for sent, en anden måtte ikke og blev tvunget på orlov. Et spørgsmål om held, mener Pia Færing.

Nogen må godt. Andre må ikke. Det er synes at være læren af praktik- og karrierevejleder Pia Færings beslutninger for afleveringsfrister på DJH. En studerende måtte gerne aflevere en eksamenstilmelding for sent, en anden måtte ikke og blev tvunget på orlov. Et spørgsmål om held, mener Pia Færing.

Det er DJHs studenterblad Illustreret Bunker, der i seneste nummer bringer historien om de forskellige vilkår, de studerende i Århus lever under. En historie, der  – selv om den bliver bekræftet af både de involverede studerende, flere andre studerende fra DJH og Pia Færing selv – bliver pure benægtet af DJHs studieleder Solveig Schmidt. Det er slet og ret løgn, at det nogensinde har fundet sted, lyder det fra studielederen, der mener at kunne bevise, at alle har afleveret til tiden. Hun vil dog ikke lade Illustreret Bunker se beviset på tilmeldingen.

»Vi er netop så strenge i håndhævelsen af deadlines for at sikre, at alle får præcis samme behandling i forbindelse med eksamen,« siger Solveig Schmidt.

Pia Færing, der altså vedkender sig forskelsbehandlingen, mener, at sagen handler om tilfældigheder, og at der i den forbindelse ikke eksisterer nogen garantiordning.

»Karen burde ikke have haft lov, men hun var heldig. Det giver ikke automatisk Niels ret til at gå op. Man kan jo ikke sige, at hvis nogen har lov til at vinde i Lotto, så skal jeg også,« siger Pia Færing.

Eskil Jefsen fra Kredsen af Journaliststuderende efterlyser nu logik i ledelsens udmeldinger, som han kalder arrogante og uprofessionelle.

Se mere på Illustreret Bunkers hjemmeside

1 Kommentar

Anne-Marie Dohm
20. SEPTEMBER 2007
Vi har begået en klokkeklar fejl

På Journalisthøjskolen kan man ikke gå op til reeksamen til 1. årsprøve, hvis tilmeldingen er afleveret for sent. Heller ikke selv om det er synd for de studerende, det går ud over. Denne regel er ufravigelig.

Når vi fortolker reglerne så stramt, er det faktisk for at være retfærdig over for alle. Hvis vi fraviger reglerne, skal vi til at tolke på hvor meget for sent, man må komme for alligevel at aflevere sin tilmelding til eksamen - eller hvor meget for sent man må møde op til en eksamen. Vi gør meget ud af at forklare og synliggøre disse frister.

De studerende skal overholde disse frister, og det skal vi også.

Derfor er der meget beklageligt, at vi har ladet en studerende aflevere sin tilmelding efter tidsfristens udløb. Det er en klokkeklar fejl, og det bør ikke kunne ske. Vi har på skolen derfor drøftet dette eksempel for at sikre, at det ikke sker igen.

Anne-Marie Dohm
Rektor