DJ:Fotograferne: »Det er ikke fede tider – men vi vil ikke slippe faget«

Pæne ledighedstal dækker over, at DJ:Fotografer er pressede. Nogle arbejder en hel dag for en løn, der tidligere skulle dække to timer. »Mange har ikke en ordentlig løn!« Rettigheder og ophavsret også under massivt pres

»I en tid, hvor alle taler om ledighed, er det ret fantastisk, at vi kun er 7 procent ledige. Jeg har været med, hvor ledigheden var 15-20 procent.«

Sådan lød det fra formand for DJ:Fotograferne Peter Thornvig på lørdagens generalforsamling på Bella Sky Comwell Hotel i Ørestaden.

Umiddelbart overraskende positivt. Men de pæne tal dækker angiveligt over, at fotografer accepterer at tjene meget lidt.

»Hvor mange har reelt en månedsløn, de kan leve af? En ordentlig løn!« lød det fra Thora Frello, Dansk Digital Lab og revisor i DJ:Fotograferne, i debatten.

Et problem er, at mange, der tjener dårligt, ikke indberetter til lønstatistikken. Det gør det umuligt at gennemskue problemets omfang:

»Min fornemmelse er, at der er mange, der ikke har en ordentlig løn,« sagde Thora Frello.

Det blev fremhævet i debatten, at mange fotografer har en lavere levefod end før. Hvor man før arbejdede to timer for honoraret, arbejder man i dag en hel dag for de samme penge, blev det påpeget.

Peter Thornvig lagde ikke skjul på, at indtjeningen dykker voldsomt.

»Vi har en klar fornemmelse af, at folk har en lav grad af beskæftigelse og indtjening,« sagde han.

Problemet fremgår også af den skriftlige beretning, hvor det understreges, at det er kompliceret som selvstændig at få dagpenge:

”A-kasse-regler gør ledighed til et enten eller og afholder mange fra at bruge muligheden for understøttelse. En ret, der måske gennem mange år er betalt for.”

Peter Thornvig uddybede:

»Det er ikke de fedeste tider. Men vi vil ikke slippe faget. Det er svært at være freelancer og få dagpenge. Mange siger: ”Vi vil hellere have tyndt smør på brødet end forlade faget.” Det er tale om en lav grad af indtægt. Og det betyder, at der er stor risiko for, at du siger ja til noget, du skulle sige nej til prismæssigt. Det presser også de fastansatte,« sagde Thornvig.

»Hvis freelancelønnen er lav, så sidder de faste ikke godt i stolen.«

Roshan Beier, juridisk og faglig konsulent i DJ, understregede, at rettigheder og ophavsret også er under voldsomt pres. Danske fotografer oplever, at de både mister rettigheder på internettet, og når de sælger fotos til udlandet.

»Der bliver handlet på rettighederne,« sagde Roshan Beier.

»Jeg ser mere og mere, at markedet er presset. Det presser også jer som fotografer. Der er nogen, der dumper eller accepterer, at kunden ikke vil betale mere,« sagde han og fremhævede, at fotograferne tidligere har været bedre til at stå sammen og holde prisen og stå fast på rettighederne.

»Alle er presset og får mindre smør på brødet.«

Også Lars Lindskov, formand for PF og gæst på DJ:Fotografernes generalforsamling, understregede, at solidariteten i PF, der historisk har været god, er udfordret, fordi markedet er presset.

Der var godt 50 fremmødte til generalforsamlingen, der blev afholdt sammen med et arrangement om fotografi på sociale medier. DJ:Fotograferne er en specialgruppe i vækst. I dag er der 805 medlemmer.

 

Følgende er i den nye bestyrelse:

Formand Peter Thornvig
Anders Jægenø
Jette Kraus Hedemand
Michael Harder
Pia Funder
Thomas Carlslund
Tonny Foghmar
Henrik Andersen

Suppleanter:                                     
Mia Bendixen
Jørgen Kjær Mortensen
Jacob Rosenvinge

Revisor                                                     
Thora Frello

DJ:Fotograferne har 24 pladser til delegeretmødet til april. Peter Thornvig understregede, at det er et meget vigtigt møde, og opfordrede til at møde op. Der blev valgt 24 delegerede og 2 suppleanter.

Efter generalforsamlingen var der champagne på 23. etage.

0 Kommentarer