DJ’ere kommer i mindretal i Nordjylland ved fusion

I Nordjylland vil 450 medlemmer komme fra DJ og 600 fra Kommunikation og Sprog, hvis de to forbund fusionerer. »Journalisterne bliver ikke tromlet,« lover kredsformanden

Hvis Forbundet Kommunikation og Sprog fusionerer med Dansk Journalistforbund, vil det nye forbund på landsplan bestå af 8.000 medlemmer fra KS og 16.000 fra DJ.

Men i Kreds 6 i Nordjylland tegner der sig et andet billede. Her er de fleste af de 450 DJ-medlemmer i dag ansat på Nordjyske Medier, DR, TV 2 eller arbejder freelance. Og de vil komme i mindretal i tilfælde af en fusion. Fordelingen er blandt andet blevet diskuteret i forbindelse med generalforsamlingen i kredsen.

Formand for Kreds 6 Villy Dall siger, at journalisterne ikke har noget at frygte.

»Jeg tror ikke, at journalisterne bliver tromlet. Det har ingen interesse i,« siger Villy Dall, der også sidder i DJ's hovedbestyrelse.

Torben Duch Holm, fællestillidsmand på Nordjyske Medier, siger, at der i tilfælde af en fusion vil komme flere medlemmer med en kommunikationsbaggrund og cheftitel. Det kommer til at smitte af på kredsens aktiviteter.

»Det bliver sværere at lave de rene journalistarrangementer – for hvilken interesse har de nye medlemmer i at høre om presseetik, mediestøtte og offentlighedslov?«

Politisk er han bekymret for, om man kan samle de to nye medlemsgrupper.

»Kan vi samles og enes? Kredsene har for eksempel været uhyre aktive i forhold til offentlighedsloven,« forklarer han.

Et område, hvor medlemmerne i både DJ og KS har fælles interesser, er beskæftigelse, siger Torben Duch Holm.

»Det er et væsentligt område, som alle burde være interesseret i.«

Han peger på, at der allerede nu er problemer med sammenhængskraften i forbundet. Det fremgik blandt andet af debatten på Fagligt Forum i 2012, hvor relationen mellem journalister og kommunikationsfolk blev diskuteret.

»Jeg siger ikke, at det er en katastrofe, måske kan vi løse det, men det bliver ikke nemt,« forklarer Torben Duch Hansen.

Formand i Kreds 6 Villy Dall har som medlem af hovedbestyrelsen været med til at give grønt lys til planerne om en mulig fusion med KS. Han siger, at magtbalancen mellem KS-medlemmer og DJ-medlemmer i Nordjylland er et spørgsmål, som skal debatteres. Men umiddelbart rejser der sig ikke nogen problemer – heller ikke når det gælder spørgsmål om fx mediestøtte, presseetik eller offentlighedslov.

»De KS-mennesker, jeg har mødt, har været lige så interesseret i offentligheden som alle andre borgere. Jeg tror ikke, det kommer til at gøre en forskel, hvis man indretter strukturen rigtigt,« siger Villy Dall, der gerne ser, at Kreds 6 vokser fra 450 til mere end 1.000 medlemmer.

Hvad binder DJ og KS’ medlemmer fagligt sammen?

»Nu skal vi først lære hinanden at kende. Men fra kredsformanden i KS Nordjylland har jeg fået at vide, at der er mange kommunikationsfolk,« forklarer Villy Dall.

»Men vi er ikke kommet så langt, at man kan sige så meget om det.«

Men de fordele, der bliver talt om ved en fusion, burde vel også afspejle sig i fordele lokalt?

»Sagen er, at der er kommunikatører i begge forbund, og fordelen er, at vi med en fusion bliver det største kommunikatørforbund. Det er en fordel, når grundomkostningerne skal dækkes. Og hvem skulle vi ellers fusionere med end Kommunikation og Sprog, hvis vi ikke vil være den lille?« spørger Villy Dall.

Han mener, at der i det store hele ikke er de store problemer mellem journalister og kommunikationsfolk.

»Man kan ikke undgå, at der opstår modsætninger. Men det opstår jo også i konkurrenceforholdet mellem journalister.«

Medlem af kredsen Bente Bjørn skrev i det seneste nummer af Journalisten kritisk om fusionsplanerne – før delegeretmødet i Kolding 24. april 2013 vedtog, at fusionsprocessen fortsætter med et nyt mandat, hvor det hedder, at der er tale om et ”opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion”.

»Hvis KS ender med at blive medlemmer, så må vi finde ud af det. Det, der har tændt mig, var, at forbundet puttede noget ned over hovedet på os, og at det ikke skete efter en demokratisk diskussion,« siger Bente Bjørn.

0 Kommentarer