DjE under forandring

 Den journalistiske Efteruddannelse (DjE) har 60 procent af Journalistforbundets medlemmer på skolebænken. KURSUS-UDBYDEREN. Mediebranchens mastodont inden for efteruddannelse, Den journalistiske Efteruddannelse (DjE), vil i fremtiden også satse på at tilbyde kurser for medarbejdere på fagblade og ugeblads- og magasinpressen. Samtidig vil DjE satse mere på lange kurser frem for på korte ugeforløb.

 

Den journalistiske Efteruddannelse (DjE) har 60 procent af Journalistforbundets medlemmer på skolebænken.

 

KURSUS-UDBYDEREN. Mediebranchens mastodont inden for efteruddannelse, Den journalistiske Efteruddannelse (DjE), vil i fremtiden også satse på at tilbyde kurser for medarbejdere på fagblade og ugeblads- og magasinpressen. Samtidig vil DjE satse mere på lange kurser frem for på korte ugeforløb.

I de seneste tre efteruddannelseskataloger fra DjE er der kun 30 kurser, som kører over et længere forløb. Størstedelen, cirka 100 kurser, er afsluttede kurser, som varer omkring en uge. Den balance vil rykke sigtil fordel for kurser, der måske ikke løber over flere dage, men over længere tid, siger Steffen Borch.

»Der er et behov for de lange udviklende forløb. Journalister vil have mere effektiv, indholdsrig og kompetencegivende efteruddannelse. Vores opgave er dels at levere varen, dels at holde på kunderne og helst få flere i stald,« siger Steffen Borch, der er DjEs leder på femte år.

Netop nu kommer DjE med et nyt kursusprogram, samtidig er efteruddannelse kommet på den politiske dagsorden. Selv statsministeren er nervøs for, om vi kan klare os i konkurrencen med udlandet. Steffen Borch ved også, at DjE skal stramme sig an.

»Kravene til DjE er steget voldsomt og gør det fortsat,« siger han.

For at undersøge holdningen til efteruddannelse sendte Journalisten i samarbejde med Center for analytisk journalistik (DICAR) sidste år en web-rundspørge til 623 medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ).

341 ansatte på Jyllands-Posten, NORDJYSKE Stiftstidende, Berlingske Tidende, Århus Stiftstidende og TV2/NORD svarede helt eller delvist på spørgsmålene. Ud af dem svarede 23 procent, at de oftest valgte anden efteruddannelse end DjE.

»Vi har ikke meget at tilbyde ugeblads-, magasin- og fagbladsfolk. Det arbejder vi med. Tv-journalister er vi ved at blive bedre til,« siger Steffen Borch.

Retfærdigvis skal det nævnes, at undersøgelsens resultat er skævvredet af, at omkring 20 medarbejdere fra TV2/NORD deltog i undersøgelsen, og at hele TV 2-systemet almindeligvis ikke bruger DjE.

Steffen Borch vil gerne lokke flere til sit kursuscenter ved at tilbyde kursisterne papir på deres kunnen, så de kan bruge DjE-kurser til at komme videre i det formelle uddannelsessystem.

»Vi skal forsøge at følge med den stigende efterspørgsel på længere uddannelsesforløb og helst gøre dem kompetencegivende. Nogle vil gerne have papir på deres efteruddannelse – og det kan vi ikke give dem i dag,« siger Steffen Borch.

Svarene fra Journalistens undersøgelse viste desuden, at cirka hver femte slet ikke eller kun én gang har været på efteruddannelse de seneste fem år.

* Den journalistiske Efteruddannelse (DjE)
DjE er ejet af Dansk Journalistforbund, Danske Dagblades Forening og DR. Driften betales af kursusgebyrer.

DjEs kurser tager udgangspunkt i journalistikken. Langt de fleste kursister er medlem af Dansk Journalistforbund.

DjE gennemførte sidste år 12.254 kursusdage, fordelt på 1.967 kursister. DjE udbød 207 forskellige kurser, der spændte fra gå-hjem-møder for fagpressen til 22-ugers forløb for ledige. Hovedparten af kurserne er uge-forløb.

Sidste år blev 53 udbudte kurser aflyst.

Over en fem-årig periode er aktiviteten steget 47 procent.

Kilde: DjE.

 

Læs også i dette nummer af Journalisten:

# Bliv bedre eller tab.
# Forvandling fryder.
# Sådan kommer du i gang. 

* Research: DICAR og Sofie Bille Winding

0 Kommentarer