DJ: Zetland må ikke kræve åbne Facebook-profiler

Det er ikke lovligt, når Zetland kræver, at alle skribenter har en åben Facebook-profil i arbejds medfør, vurderer DJ: »En arbejdsgiver må ikke blande sig i medarbejdernes privatliv på den måde, som Zetland gør her.« Chefredaktør afviser kritikken: »Jeg har total ro i maven«

Det er ikke lovligt for en arbejdsgiver at kræve, at medarbejdere har en åben Facebook-profil. Sådan lyder vurderingen fra Dansk Journalistforbunds juridiske konsulent Anders Sevel Johnsen.

Zetland har ellers i deres udkast til etiske regler et krav om, at alle skribenter har en åben profil på både Facebook og Twitter, hvor de kan gå i dialog med læsere og offentlighed.

»En arbejdsgiver må ikke blande sig i medarbejdernes privatliv på den måde, som Zetland gør her. Det har de ingen hjemmel til,« siger Anders Sevel Johnsen, der er forbundets specialist på sociale medier.

Påvirker muligheden for at ytre sig privat

Zetland understreger, at skribenterne også gerne må have en privat profil. Men Anders Sevel Johnsen mener ikke, det bliver lovligt af, at medarbejderne kun skal bruge profilen professionelt.

»Med det her krav kan jeg ikke foretage mig præcis det samme i min fritid, som jeg kunne uden. Det kan ikke undgå at påvirke min mulighed for at ytre mig privat, og derfor går det ikke,« vurderer Anders Sevel Johnsen.

Zetland har ellers præsenteret to måder, medarbejderne kan leve op til kravet. Enten kan de have to forskellige Facebook-profiler – den ene rent privat, den anden rent professionel. Eller også kan de have én profil, hvor de kan målrette forskellige opslag til udvalgte grupper. Eksempelvis kan børnebillederne forbeholdes familie og nære venner, imens professionelle opslag målrettes alle.

DJ: Kun en profil per person

Men Anders Sevel Johnsen afviser begge modeller.

At have to separate profiler er ifølge Anders Sevel Johnsen i strid med Facebooks brugerbetingelser. I betingelserne for at bruge Facebook står: ”Du må ikke oprette mere end en personlig konto.”

»Ifølge Facebooks brugerbetingelser må man kun have én profil per person. Og som arbejdsgiver kan du ikke pålægge en medarbejder at gøre noget, der misligholder en aftale med et socialt medie som Facebook,« siger han.

Den anden model, hvor man målretter opslag forskelligt på samme profil, mener han heller ikke kan lade sig gøre.

»Her er problemet, at arbejdsgiveren tiltager sig indflydelse på mit privatliv. Jeg kan ikke gøre præcis det samme, som jeg ellers ville kunne. Hvis jeg gerne vil lave et privat opslag, skal jeg tilpasse indstillingerne. Og hvis jeg i privat regi gerne vil lave et offentligt opslag, kan folk komme i tvivl, om det er Zetland-journalisten Anders eller ”private Anders”, der udtaler sig. Det ligger ikke inden for arbejdsgiverens ledelsesret,« siger han.

Helt særlige undtagelser

Anders Sevel Johnsen understreger, at der er helt særlige undtagelser, hvor chefen gerne må blande sig i medarbejdernes privatliv.

»Det kan eksempelvis være sagen med Ditte Okman, som måtte forlade Venstres Pressetjeneste på grund af et upassende Facebook-opslag. Men arbejdsgiveren kan kun gribe ind, hvis din private opførsel er uforenelig med dit arbejde.«

Hvis det ikke er muligt fuldstændigt at adskille det private og professionelle på samme profil, vil det desuden ifølge Anders Sevel Johnsen være problematisk i forhold til reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger.

Zetland fastholder

Hos Zetland er ansv. redaktør Lea Korsgaard dog uenig med Anders Sevel Johnsen. Hun fastholder, at begge modeller, som Zetland foreslår, er fuldt ud lovlige.

I forhold til Facebooks brugervilkår hæfter Lea Korsgaard sig ved ordet ”personlig” i sætningen ”du må ikke oprette mere end en personlig konto”.

»Vi beder netop ikke vores medarbejdere om at oprette to ”personlige” profiler. Vi beder dem om at have en profil, de bruger i embeds medfør. Om de vil have en personlig profil ud over det, er op til dem. Det forekommer mig mærkeligt, hvis det er i strid med reglerne, for jeg ved, at flere danske folketingsmedlemmer gør præcis det,« siger hun.

Total ro i maven

Lea Korsgaard afviser også, at den anden model – at bruge én profil, men målrette hvert enkelt opslag – skulle være et problem.

»Vi har haft vores jurist til at se på det, og vi har haft en ekspert i arbejdsret og sociale medier til at se på det. Ingen af dem har hævet et øjenbryn, de har tværtimod sagt, at det er helt efter bogen. Netop fordi det står den enkelte frit for at have to profiler. Så jeg har total ro i maven,« siger Lea Korsgaard.

Hun er overrasket over Anders Sevel Johnsens vurdering.

»Hans læsning af det her felt overrasker mig ret meget. For mig forekommer det åbenbart, at ligesom vores skribenter bruger en telefon, når de arbejder hos os, så skal de selvfølgelig være på sociale medier. Ingen tvinger dem til at lægge private oplysninger frem,« siger hun.

Enige om én ting

Én ting er Lea Korsgaard og Anders Sevel Johnsen dog enige om. En arbejdsgiver kan ikke bede en medarbejder om at bruge sin private Facebook-profil i arbejds medfør.

»Selvfølgelig kan vi ikke kræve, at folk har åbne private profiler. Det kunne vi aldrig drømme om at kræve,« siger Lea Korsgaard.

Hun har fulgt debatten om Zetlands etiske regler, som kom i kølvandet på Journalistens omtale tidligere på ugen. Her ærgrer hun sig over, at nogen har misforstået forslaget.

»Jeg ærgrer mig over, at mange misforstod reglerne og troede, at vi vil åbne medarbejdernes private Facebook-profiler. Det vil vi jo netop ikke,« siger hun.

Opfordrer Zetland til at kontakte Facebook

Tilbage til Anders Sevel Johnsen: Han fastholder, at det er i strid med Facebooks regler at have to profiler.

»Vi har ikke haft en sag, hvor Facebooks brugerbetingelser er blevet fortolket. Men jeg forstår ordlyden sådan, at du kun må have én profil,« siger han.

Men Lea Korsgaard nævner, at flere politikere har to forskellige konti. Har hun ikke en pointe i, at Facebook ikke har grebet ind i de tilfælde?

»Nej. Det er hverken mere eller mindre i strid med betingelserne, fordi andre har gjort det samme. Men jeg vil da opfordre Zetland til at kontakte Facebook, hvis de vil være sikre,« siger Anders Sevel Johnsen.

5 Kommentarer

Kristian Strøbech
1. MARTS 2016
@Pernille: Det er absolut
@Pernille: Det er absolut ikke garanteret, at man slipper under radaren og undgår at få problemer, hvis man bryder Facebooks Terms Of Service med to personlige profiler. Jeg kender personligt folk, der har valgt den løsning og brugt masser af ressourcer på at opbygge publikum for så at se den ene profil lukket eller tvangskonverteret til en side uden varsel. Det er nok klogt at tænke sig om to gange, før man investerer tid og ressourcer i at opbygge en professionel profil (altså ikke en FB-side) ved siden af sin private profil. Alt andet lige taler vi om at bygge en professionel aktivitet på et snydegrundlag.

Det med at være både personlig og professionel på Facebook er ikke helt så enkelt, at man bare kan dele det op sådan, at hvis man vil være personligt/privat så foregår det på profilen, og hvis man vil være professionel/offentlig, så skal der oprettes en side. En side kan være et godt redskab:
- Hvis man har et meget stort navn.
- Hvis man har et stærkt og engageret community.
- Hvis man har et budget til promoverede opslag.
Masser af os falder uden for den kasse og her kan den personlige profil glimrende lukkes delvist op, så man overvejer hver gang, man slår op, om det er til hele verden eller kun til venner. Det er det råd, jeg har givet kursister og studerende i et par år nu, og det virker fint for mange.
Hans Sørensen
29. FEBRUAR 2016
@Pernille: Der er mange ting,
@Pernille: Der er mange ting, man "sagtens" kan, men det er vel debatten helt uvedkommende. Det afgørende at diskutere må være, om arbejdsgiver kan pålægge lønmodtager opgaver, der strider mod et andet firmas retningslinjer. Om noget er reelt muligt ændrer vel ikke på det.
Pernille Tranberg
28. FEBRUAR 2016
Man kan sagtens have to
Man kan sagtens have to profiler på Facebook. Facebook håndhæver ikke den regel om real name policy, men FB har den fordi de tjener mange flere penge på ægte identiteter end pseudonymer og det er en helt anden og meget væsentlig debat, som medierne burde kigge på i en tid, hvor de i fællesskab er i gang med at give Facebook distributionsretten over dansk produceret journalistik. Jeg ville aldrig diskutere følsomme emner på FB eftersom viden om hver enkelt person bruges kommercielt af Facebook og andre data brokers, og hvis jeg var et medie ville jeg også her overveje mit etiske ansvar for det.
Susanne Fasting
27. FEBRUAR 2016
Retningslinjerne er ret klare
Retningslinjerne er ret klare. To profiler er ikke tilladt. Løningen er en personlig profil og en journalist-side.
Her er, hvad Facebook skriver om to profiler:
"Facebook er et fællesskab, hvor folk bruger deres rigtige identitet. Det strider imod Facebooks fællesskabsregler at have mere end en personlig konto.

Hvis du ønsker at repræsentere din virksomhed, dit brand eller dit produkt på Facebook, kan du bruge din personlige konto til at oprette og administrere en side. Husk, at en personlig profil er til ikke-kommerciel brug, og at den repræsenterer en privatperson. Læs mere om forskellene mellem sider og profiler.

Hvis du bruger din profil til at repræsentere noget andet end dig selv, kan du konvertere den til en side. Hvis du er en offentlig person, kan du få oplysninger om at tillade følgere."

https://www.facebook.com/help/975828035803295
Troels Gadegaard Frølich
26. FEBRUAR 2016
Det er spøjst, jeg sidder
Det er spøjst, jeg sidder tilbage med fornemmelsen af, at Zetland i den grad er brug for et sæt etiske retningslinjer - og at et rigtig godt sted at starte ville være at få definitionen på "etik" helt på plads.

Jeg kan i hvert fald ikke komme på en opfattelse af begrebet, hvor et sæt etiske retningslinjer skal handle om, hvorvidt folk har en Facebookprofil eller ej. Så måske skulle man få den del ud af de etiske retningslinjer og så over i medarbejdernes kontrakter, en form for virksomhedspolitik eller medarbejderhåndbog, hvor det slagsmål retteligt hører til. Med mindre man på Zetland rent faktisk mener, at det er et spørgsmål om moralsk rigtigt eller forkert, om en ansat har lyst til at være på Facebook.

Og så er det da i øvrigt helt syret at se et medie forsvare sig med, at "de andre gør det også" to sekunder efter, at "Man kan ikke vaske sig ren i andres skidt" har været det helt store mantra i en kæmpe medieetisk diskussion. Godt nok om plagiat, men det er stadig en relevant pointe. Faktisk så meget, at man kunne overveje at skrive den ind i nogle etiske retningslinjer, hvis man roder med sådan nogle..

Og så bare lige en teknisk undren: Hele den her diskussion tager udgangspunkt i et ønske om, at medarbejderne skal have åbne "Profiler". Skyldes det, at der nødvendigvis skal være tale om en åben "Profil", således at en åben "Side" ikke er nok, eller er man ikke opmærksom på, at Facebook skelner mellem de to ting og også giver mulighed for at oprette en side for en person, som folk så kan like for at følge?

Flere