DJ vs. DJ

Medlemmer af DJ farer oftere og oftere i flæsket på hinanden. Men hvem skal DJ hjælpe, når begge parter tilhører forbundet? En kommunikations-medarbejder fra Dansk Supermarked har indbragt en journalist fra Politiken for pressenævnet efter at have rådført sig med en jurist i forbundet.

Medlemmer af DJ farer oftere og oftere i flæsket på hinanden. Men hvem skal DJ hjælpe, når begge parter tilhører forbundet? En kommunikations-medarbejder fra Dansk Supermarked har indbragt en journalist fra Politiken for pressenævnet efter at have rådført sig med en jurist i forbundet.

TVISTER. De er begge uddannede journalister, og de kalder begge Dansk Journalistforbund for »mit forbund«.
Men samtidig er de også stridende parter i samme sag – kommunikationskonsulent Maia Lindstrøm Sejersen fra Dansk Supermarked og Marie Hjortdal fra Politiken. En sag, som nu er endt i Pressenævnet, efter at Maia Lindstrøm Sejersen ringede til DJ's juridiske akutlinje for at bede om et godt råd. Dermed står to DJ-medlemmer over for hinanden i den samme tvist, og hvem skal DJ så støtte – journalisten eller kommunikationskonsulenten?
Det vil Journalistforbundets top nu prøve at finde et svar på.
En af forklaringerne på de mange stridigheder kan være, at DJ de senere år har udviklet sig til en broget skare. Eller som journalist Marie Hjortdal fra Politiken siger:
»Jeg synes, det er mærkeligt, at Dansk Supermarked kan søge om hjælp til deres pressehåndtering, når det er mig, der er modparten. Som dagbladsjournalist har jeg krav på at få troværdig information, og den samme person kan ikke rådgive to stridende parter i samme sag.«

SAGEN BEGYNDER MED en nyhedshistorie på Politikens hjemmeside om morgenen 1. juli skrevet af journalist og DJ-medlem Marie Hjortdal. Historien har overskriften "Cubaner: Racistisk Føtex-vagt fik mig anholdt", og den handler om en cubansk turist anklaget for butikstyveri. Hun benægter alt og kalder butiksdetektiven racist.
Historien bliver lagt på Politikens hjemmeside uden Føtex eller Dansk Supermarkeds kommentarer. Derfor opdager kommunikationskonsulent i Dansk Supermarked og DJ-medlem Maia Lindstrøm Sejersen først historien, da Marie Hjortdal ringer op for at bede om en forklaring.
»Da jeg opdager, at historien allerede ligger på hjemmesiden, uden at vi har haft mulighed for at svare, bliver jeg godt sur. Det strider mod alt, hvad jeg har lært på Journalisthøjskolen, at man skyder først og spørger bagefter,« siger hun.

MEN HVAD GØR MAIA LINDSTRØM Sejersen nu, hvor skaden er sket, og de første sure reaktioner fra Føtex' kunder allerede vælter ind i mailboksen? Mens hun beder Føtex om at undersøge sagen, kontakter hun en jurist i Dansk Journalistforbund og får Anne-Marie Nemeth i røret.
Juristen forklarer ifølge Maia Lindstrøm Sejersen, at Dansk Supermarked ikke kan bede om en berigtigelse – man ved jo endnu ikke, om historien er sand eller ej. Et genmæle dur heller ikke.
Maia Lindstrøm Sejersen foreslår Pressenævnet.
»Hun siger, at hun har svært ved at bedømme, om det er en pressenævnssag, men den er da værd at prøve. Hun synes nemlig, det lyder mærkeligt, at vi ikke er blevet hørt,« forklarer Maia Lindstrøm Sejersen, der dermed har talt med forbundet i en sag, hvor modparten også er DJ-medlem.
Men har Maia Lindstrøm Sejersen fået egentlig rådgivning? Det mener jurist i DJ Anne-Marie Nemeth ikke.
Hun siger til Journalisten, at hun ganske rigtigt har talt med Maia Lindstrøm Sejersen om sagen. Men hun husker samtalen anderledes.
»Jeg vil ikke kalde det rådgivning, det jeg gav Dansk Supermarked. Jeg talte med hende i to et halvt minut.«
Anne-Marie Nemeth fortæller, at hun ikke ønskede at gå ind i sagen, fordi modparten var et andet DJ-medlem, og fordi Maia Lindstrøm Sejersen ringede på vegne af sin arbejdsgiver.
»Dansk Supermarked må selv søge rådgivning. Mit råd var, at hun skulle bede Politiken om at komme til orde. Som jeg hørte sagen, synes jeg også, at Politiken skulle have hørt Dansk Supermarked. Mere har jeg ikke talt med hende om,« siger Anne-Marie Nemeth.
Maia Lindstrøm Sejersen synes, at hun fik en kompetent og kvalificeret vejledning, »en masse gode oplysninger« – og hun hæfter sig ved, at juristen mente, at hun havde en god sag.

DET ER NETOP DÉT, HUN RINGER og fortæller en forbløffet Marie Hjortdal på Politiken.
»Hun sagde, at DJ mente, at Dansk Supermarked havde en sag, de kunne vinde. Det overraskede mig meget. Hvorfor skal jeg betale kontingent til DJ for, at forbundet rådgiver Dansk Supermarked om deres pressehåndtering?« spørger Marie Hjortdal.
Hun mener, at det er et problem, hvis to DJ-medlemmer skal hente juridisk hjælp samme sted.
»Jeg synes, det er en forkert rolle for DJ, fordi jeg ikke er sikker på, at jeg får troværdig information. Hvis jeg vidste, at Maia Lindstrøm Sejersen allerede havde talt med DJ's jurister, ville jeg ikke selv kontakte dem,« siger Marie Hjortdal.
Sagen om racismebeskyldningerne endte med, at Politiken om eftermiddagen klokken 14.55 kunne citere Føtex' salgsdirektør for, at sikkerhedsvagten var blevet fyret, og den cubanske kvinde fik en uforbeholden undskyldning.
Klagen over Politikens Føtex-artikel ligger nu hos Pressenævnet. •

4 Kommentarer

Fred Jacobsen
26. AUGUST 2009
Re: DJ vs. DJ

Nu er Lene Rimestad absolut ikke repræsentativ for, hvad forbundet mener og hvordan DJ tager imod og servicerer sine medlemmer. Nærmest tværtimod, vil jeg mene.

I DJ har vi nemlig ikke den holdning, at alle, der arbejder med kommunikation, er "spindmider", som Lene så lyrisk omtaler dem. Vi ser mange nuancer i det at arbejde med kommunikation, hvor det at lave spin kun er en lille del.

DJ deltager med andre ord ikke i den stereotypisering, som Lene Rimestad er ude i: Alle er spinmider eller det, der er værre. Den type tankegang minder mig en anelse om de diskussioner, der ofte er om, hvor stereotypt eksempelvis indvandrer fremstilles i medierne. Det er simpelt hen for nemt.

Selvfølgelig skal journalister kunne gennemskue, hvis der er tale om dårligt spin. Og selvfølgelig vil der opstå diskussioner i budfladen mellem afhængig og uafhængig kommunikation. DJ stiller gerne det rum til rådighed, hvor denne diskussion kan blomstre.

Mange hilsner

Fred Jacobsen

næstformand

 

Rasmus Skat Andersen
24. AUGUST 2009
Re: DJ vs. DJ

Kære Thomas Maxe

DJ skal selvfølgelig hjælpe sine medlemmer, uanset om de er 'klassiske' journalister eller kommunationsmedarbejdere, men prøv lige at læse ovenstående historie en gang til. Det handler jo ikke om en sag mellem DJ-medlemmet Maia Lindstrøm Sejersen og DJ-medlemmet Marie Hjortdal, men om Dansk Supermarked vs DJ-medlemmet Marie Hjortdal. Og selvfølgelig skal DJ ikke yde juridisk bistand til Dansk Supermarked, hvilket jurist i DJ Anne-Marie Nemeth også siger, at hun ikke gjorde.

At Marie Hjortdal så har begået en så elementær fejl som at glemme at høre modparten, er en hel anden sag, men det må man formode, at hun nu har lært.

 vh

Rasmus Skat Andersen

TR/metroXpress

 

Thomas Maxe
24. AUGUST 2009
Re: DJ vs. DJ

Artiklen illustrerer desværre meget godt, hvor lidt journalistforbundet har rykket sig i synet på journalistuddannede kommunikationsmedarbejdere.

Når der skal betales kontingent, er man en del af fællesskabet, men resten af tiden er man "spindemider", som det f.eks. hedder i Lene Rimestads blog:
https://journalisten.dk/node/13699

Selvfølgelig skal der ydes juridisk rådgivning til betalende medlemmer. Det manglede da bare.

Ellers kan jeg anbefale Ledernes Hovedorganisation. Der bliver vi da i det mindste budt velkommen.

Per M.E. Christiansen
14. AUGUST 2009
Re: DJ vs. DJ

Hvad er problemet? Alle medlemmer af Journalistforbundet må da være interesseret i af få afklaret dette principielle spørgsmål, så vi fremover ved, hvad vi skal rette os efter - uanset om man er kommunikationsrådgiver eller reporter. I mine øjne kan der dog ikke være nogen tvivl om, at Politiken har overtrådt de presseetiske regler på en måde, der er til at få øje på: ” Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.” Se resten her

http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Regler-for-god-presseskik.aspx Venlig hilsen

Per M.E. Christiansen

Kommunikationsrådgiver, TDC