DJ vokser og vokser

Mens andre fagforeninger melder om medlemsflugt, er Dansk Journalistforbund på tre år vokset med 1.400 medlemmer.

Mens andre fagforeninger melder om medlemsflugt, er Dansk Journalistforbund på tre år vokset med 1.400 medlemmer.

Der er ingen medlemsflugt fra Dansk Journalistforbund. Tværtimod. DJ er større end nogensinde. Siden efteråret 2006 er DJ vokset fra 13.015 medlemmer til 14.461 medlemmer i dag. Det viser en opgørelse lavet af DJ's medlemsafdeling. Stigningen svarer til, at DJ's medlemsskare er vokset med 1,3 nyt medlem om dagen hver dag i tre år.

»Jeg tror, at DJ er vokset, fordi vi bliver set som et attraktivt, overskueligt forbund, som folk kan identificere sig med. Vi er kendt for at være tæt på medlemmerne. Jeg tror, mange DJ-medlemmer føler sig som del af en stamme, en famille,« siger næstformand i DJ Fred Jacobsen til Journalisten.dk om tallene.

I 2006 var cirka 1.550 elevmedlemmer af DJ. Det tal er i dag steget med omkring 400 medlemmer, og det glæder næstformanden.
»Det viser, at DJ Stud gør et godt stykke arbejde.«

Målt i fuldt betalende medlemmer er DJ vokset med 871 personer på tre år.
»Vi havde nok forventet, at andelen af fuldt betalende medlemmer ville falde mere, end det er sket. Flere er jo ledige, men samlet set er antallet af folk i beskæftigelse steget,« forklarer Fred Jacobsen

Til sammenligning har LO mistet medlemmer hvert år de seneste 15 år. Faldet er nu på 50.000 medlemmer årligt.  Siden midten af 1990'erne er andelen af danske lønmodtagere organiseret i en fagforening dalet fra 81 procent til 75 procent.

5 Kommentarer

Finn Arne Hansen
10. MAJ 2010
Re: DJ vokser og vokser

Det ved jeg da godt, Fred. Jeg fik selv nedsat nogle af pensionisternes kontingent ved en lovændring. Men pas nu på med at blive ved med at sætte udgifterne i vejret.

VH

Fbinn Arne Hansen, HB-medlem 2002-2004

Fred Jacobsen
14. OKTOBER 2009
Re: DJ vokser og vokser

Kære Finn Arne

Til din orientering, så er der jo forskellige kontingentsatser i DJ. Du kan orientere dig på http://www.journalistforbundet.dk/sw1533.asp.

Mange hilsner

Fred Jacobsen¨næstformand

Finn Arne Hansen
13. OKTOBER 2009
Re: DJ vokser og vokser
Det er den sædvanlige sang fra Fred og resten af toppen i DJ. Hele tiden skal der ansættes flere og flere. Men de lavtlønnede og pensionisterne burde få et lavere kontingent.
Fred Jacobsen
13. OKTOBER 2009
DJ vokser og vokser

Kære Søren

Det er en rimelig betragtning, du kommer med. Og på baggrund af forbundets relativt gode økonomi, drøfter hovedbestyrelsen med jævne mellemrum kontingentets niveau.

Drøftelserne har indtil videre ført til, at midlerne skal anvendes til at øge og professionalisere vores aktiviteter. Her tænker jeg på vores satsning på arbejdsmljøområdet, på kommunikationsområdet, blandt andet med ansættelse af en konsulent og udgivelse af et særligt magasin for kommunikationsfolk. Jeg tænker også på vores stærke fokus efteruddannelsesområdet, som især er sat i værk for at yde den bedst mulige service for medlemmer, der ønsker at udvikle sig. Enten i deres nuværende job eller fordi de har mistet det. Hvor vi ser efteruddannelse som et omdrejnngspunkt.

Vi har kunnet forbedre indsatsen på de nævnte og andre områder uden at sætte kontingentet op. Det har været det samme siden 2004. Og det er vores hensigt, at kontingentet skal holdes ro i endnu en årrække.

Vi er bevidste om, at DJ's kontingent ikke ligger i den lave ende og forsøger derfor at drive DJ, så det ikke bliver dyrere at være med.

Mange hilsner

Fred Jacobsen

næstformand

 

Søren Lorentzen
12. OKTOBER 2009
Re: DJ vokser og vokser
Herligt - ser frem til at succesen på medlemsfronten fører til lavere kontingent... 

Flere