DJ vil vide, hvad DU mener om fusionen

DJ's hovedbestyrelse har i dag besluttet at spørge medlemmerne, hvad de mener om fusionen. Det vil ske i en spørgeskemaundersøgelse til alle medlemmer. »Det er vigtigt at høre medlemmerne,« forklarer formand Mogens Blicher Bjerregård

I begyndelsen af september måned vil samtlige af Dansk Journalistforbunds medlemmer blive bedt om at tage stilling til den mulige fusion med fagforbundet Kommunikation og Sprog.

Det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i Dansk Journalistforbund i dag.

Spørgsmålet kommer som et led i en medlemsundersøgelse, hvor DJ vil bede medlemmerne om at tage stilling til en række spørgsmål om udviklingen i forbundet.

Svarene vil indgå i overvejelserne

Mogens Blicher Bjerregård, formand i Dansk Journalistforbund, forklarer beslutningen: 

»Det er vigtigt at høre medlemmerne, hvad de mener om udviklingen. Vi vil gerne høre, hvad de tænker, så vi kan tage det med i vores overvejelser. Derfor sender vi nu en mail ud til samtlige medlemmer,« siger han. 

Hvordan medlemmernes svar konkret vil komme til at påvirke beslutningen om fusionen med kommunikatørerne, er endnu usikkert. Men Mogens Blicher Bjerregård forklarer, at medlemmernes stemme er vigtig at tage med i overvejelserne.

»Vi må vente og se, hvilke svar vi får ind. Men de vil selvfølgelig indgå i vores arbejde. Vi tager stilling til svarene, når de kommer ind, så det er svært at sige mere. De vil klart indgå i vores overvejelser – det er derfor, vi spørger,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Skal besluttes til maj

Det er planen, at DJ's delegeretmøde skal stemme om fusionen i maj 2015. På delegeretmøde skal to tredjedele være for, hvis fusionen skal gå hjem.

Da fusionen blev diskuteret på Fagligt Forum i april i år, blev der foretaget en vejledende afstemning blandt deltagerne. Resultatet blev, at over halvdelen af de tillidsfolk, der var med på Fagligt Forum, støtter en fusion mellem DJ og KS. 

Diskussionerne på Fagligt Forum vidnede dog også om en vis modstand mod fusionen. 

Journalisten har lavet en tidslinje over hele forløbet omkring den mulige fusion med KS. Den kan du se her

 

 

6 Kommentarer

Troels Johannesen
5. SEPTEMBER 2014
Kære Line

Kære Line
Her kan du se, hvad du gør for at få tilsendt undersøgelsen, hvis du ikke skulle have modtaget den. http://journalistforbundet.dk/Nyheder/2014/September/Deltag-i-ny-undersogelse-om-DJs-fremtid/

God weekend.
Troels
Line Luff Bennetsen
5. SEPTEMBER 2014
Hej, kan jeg få tilsendt den
Hej, kan jeg få tilsendt den igen? Den må være røget - og vil rigtig gerne svare.
Jens Ringberg
3. SEPTEMBER 2014
Jeg har pligtskyldigt udfyldt
Jeg har pligtskyldigt udfyldt målingen.

I mine øjne har den et lidt træls skær af "what's in it for me?" over sig.

Således synes jeg der manglede en svarmulighed ifm spørgsmålet om min "primære" grund til at være medlem af DJ - nemlig denne:
"Jeg ønsker at være solidarisk med mine kolleger, derfor er jeg medlem af en fagforening." I stedet har jeg fremhævet overenskomster som den primære grund.

Det bliver interessant at se det samlede resultat, som jeg går ud fra forbundet offentliggør.
Per Roholt
31. AUGUST 2014
Hej Christina - jeg synes
Hej Christina - jeg synes egentlig debatten om en eventuel fusion med KS har fyldt meget i det sidste år. Fordele og ulemper har været grundigt beskrevet i Journalisten og på journalisten.dk, og fusionen var det helt store emne på Faglig Forum. I DJ Kommunikation er det også et af emnerne blandt andet på de medlemsmøder, som vi i øjeblikket gennemfører rundt om i landet. Så der har været og er stadig masser af muligheder for at være med i debatten. HB har netop givet sit mandat til formandskabet, der i de kommende måneder skal forhandle med KS for at få en skitse for et fremtidigt forbund på plads. Resultatet af de forhandlinger skal være klar sidst på året eller lige i starten af 2015. Så bliver der igen rig lejlighed til at debattere frem il delegeretmødet, hvor den endelige beslutning skal tages.

Hilsen Per Roholt, formand for DJ Kommunikation
Karen Hedegaard
30. AUGUST 2014
Hej Christina!

Hej Christina!
Du kan blandt andet læse en hel masse på DJs hjemmeside:
http://journalistforbundet.dk/Om-DJ/Mulig-fusion-med-KS/
Hilsen Karen Hedegaard, selvstændig grafisk designer og medlem af DJs hovedbestyrelse

Flere