DJ vil vide, hvad DU mener om fusionen

DJ's hovedbestyrelse har i dag besluttet at spørge medlemmerne, hvad de mener om fusionen. Det vil ske i en spørgeskemaundersøgelse til alle medlemmer. »Det er vigtigt at høre medlemmerne,« forklarer formand Mogens Blicher Bjerregård

I begyndelsen af september måned vil samtlige af Dansk Journalistforbunds medlemmer blive bedt om at tage stilling til den mulige fusion med fagforbundet Kommunikation og Sprog.

Det blev besluttet på hovedbestyrelsesmødet i Dansk Journalistforbund i dag.

Spørgsmålet kommer som et led i en medlemsundersøgelse, hvor DJ vil bede medlemmerne om at tage stilling til en række spørgsmål om udviklingen i forbundet.

Svarene vil indgå i overvejelserne

Mogens Blicher Bjerregård, formand i Dansk Journalistforbund, forklarer beslutningen: 

»Det er vigtigt at høre medlemmerne, hvad de mener om udviklingen. Vi vil gerne høre, hvad de tænker, så vi kan tage det med i vores overvejelser. Derfor sender vi nu en mail ud til samtlige medlemmer,« siger han. 

Hvordan medlemmernes svar konkret vil komme til at påvirke beslutningen om fusionen med kommunikatørerne, er endnu usikkert. Men Mogens Blicher Bjerregård forklarer, at medlemmernes stemme er vigtig at tage med i overvejelserne.

»Vi må vente og se, hvilke svar vi får ind. Men de vil selvfølgelig indgå i vores arbejde. Vi tager stilling til svarene, når de kommer ind, så det er svært at sige mere. De vil klart indgå i vores overvejelser – det er derfor, vi spørger,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Skal besluttes til maj

Det er planen, at DJ's delegeretmøde skal stemme om fusionen i maj 2015. På delegeretmøde skal to tredjedele være for, hvis fusionen skal gå hjem.

Da fusionen blev diskuteret på Fagligt Forum i april i år, blev der foretaget en vejledende afstemning blandt deltagerne. Resultatet blev, at over halvdelen af de tillidsfolk, der var med på Fagligt Forum, støtter en fusion mellem DJ og KS. 

Diskussionerne på Fagligt Forum vidnede dog også om en vis modstand mod fusionen. 

Journalisten har lavet en tidslinje over hele forløbet omkring den mulige fusion med KS. Den kan du se her