DJ vil reservere mande-barsel

Mænd skal tildeles en øremærket barsel, der bortfalder, hvis de ikke bruger den. Det skal være en del af overenskomsterne, mener Dansk Journalistforbund.

Mænd skal tildeles en øremærket barsel, der bortfalder, hvis de ikke bruger den. Det skal være en del af overenskomsterne, mener Dansk Journalistforbund.

Danske mænd tager langt mindre barselsorlov end vore nordiske brødre. En væsentlig forskel er, at både Norge, Sverige og Island har forbeholdt en større del af barslen til mændene.

Den vogn skal Danmark også med på, og Journalistforbundet skal gå forrest. Hovedbestyrelsen diskuterede tirsdag forbundets officielle holdning til emnet, og her var der almindelig tilslutning til en model, der gør det endnu mere oplagt for mænd at tage en del af barselsorloven.

»Vi har ikke lige løn, uanset om vi kan lide det eller ej. Derfor er det for nogle stadig det mest økonomisk ansvarlige, hvis kvinden tager hele barselsorloven. Derfor er den eneste måde at få den ligestilling på at reservere for eksempel tre måneders barsel til manden. Jeg tror ikke på, der er andre måder,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Den diskuterede model indebærer, at den reserverede barsel frafalder, hvis manden vælger ikke at benytte den. På Island har man en tilsvarende ordning, og her tager 90 procent af mændene deres barsel, ifølge Dagbladet Information.

På hovedbestyrelsesmødet blev det også nævnt som argument, at en øremærket barsel vil stille mændene nemmere i forhold til deres arbejdsgivere, der måske ser mere traditionelt på barselsfordelingen.

Holdningen i hovedbestyrelsen var, at reserveret barsel skal være et prioriteret ønske til overenskomstforhandlingerne, men at der også skal presses på i forhold til lovgivningen omkring barselsorlov.

Reserveret barsel til mænd er også en del af DJs handlingsprogram.

0 Kommentarer