IFJ

DJ vil melde sig ud af internationalt forbund i vrede

Utilfredshed med det internationale journalistforbund IFJ’s holdning til Rusland får DJ til at smække med døren. Andre nordiske journalistforbund overvejer at følge med

Der var det internationale journalistforbunds kongres om pressefrihed og journalisters arbejdsvilkår i Oman, der dårligt anerkender pressefrihed og basale menneskerettigheder. Og en tidligere vicepræsident fra Rusland, der ikke ser problemet i, at Ruslands myndigheder forbyder medier at kalde en spade for en spade, når Rusland invaderer sit naboland.

Det er et par af de problemer, Dansk Journalistforbund (DJ) i løbet af i år har påpeget ved det internationale journalistforbund IFJ.

Og nu har det danske forbund altså fået nok, og hovedbestyrelsen gav i går mandat til, at forbundet kan melde sig ud. Det er dog DJ’s delegeretmøde, der skal træffe den endelige afgørelse, men med hovedbestyrelsens beslutning sættes udmeldelsen nu i værk, da den først træder i kraft om et halvt år. Den kan trækkes tilbage, hvis ikke delegeretmødet bakker op.

Det er ikke kun DJ, men også journalistforbundene fra de andre nordiske lande, der er stærkt utilfredse med IFJ, og også i Finland og Sverige diskuteres medlemskabet.

Nok mødte den russiske vicepræsident af forbundet ikke op til kongressen i Oman og blev derfor ikke genvalgt, men DJ’s kritik af IFJ stopper ikke af den grund.

Russisk forbund rykker ind i Ukraine

Siden har IFJ nemlig valgt at optage Foreningen af Journalister i Abkhasien som medlem. For dem, der ikke lige kender Abkhasien, er det en selvstyrende provins i Georgien under russisk indflydelse. Abkhasien ser sig selv som uafhængigt af Georgien, men det er kun Rusland, Nicaragua og Venezuela, der deler den opfattelse. I protest har det georgiske forbund så forladt IFJ.

Det danske forbund er også utilfreds med, at IFJ tilsyneladende holder hånden over det russiske forbund, RUJ. Det russiske forbund oprettede lokalforbund i besatte områder af Ukraine.

Det mødte fordømmelse fra det Europæiske Journalistforbund, mens forbundene fra Norden og de baltiske lande gik endnu videre og sendte et kritisk brev til IFJ og forlangte, at det russiske forbund bliver smidt ud af IFJ.

Svaret blev nej. I stedet blev generalsekretæren bedt om at få flere oplysninger og fremlægge dem på næste bestyrelsesmøde, der finder sted i april 2023.

”Det mest presserende er selvfølgelig omkring Rusland. Vi kan ikke være en del af en organisation, der ikke slår hårdt ned på, at Rusland opretter fire underforbund på besat ukrainsk territorium. Det kan vi simpelthen ikke være med til,” sagde DJ-formand Tine Johansen, da sagen blev behandlet i hovedbestyrelsen.

Mangler afklaring på pressekort

De nordiske lande har i flere år arbejdet for, at IFJ ændrer tilgang til optagelse af nye medlemmer og sikrer gennemsigtighed ved valghandlinger.

Men tålmodigheden er ved at være tyndslidt, og de nordiske medlemmer er i øjeblikket ved at gøre op med sig selv, om de skal melde sig ud. De nordiske lande er i den forbindelse blevet enige om at finde en løsning, så journalister også fremover kan få udstedt et internationalt pressekort, som i dag udstedes af IFJ.

”Rent lavpraktisk er det største problem ved at melde sig ud det internationale pressekort, men det tror vi på, at vi kan løse enten alene eller sammen med de andre nordiske lande,” lød det fra DJ’s næstformand, Allan Boye Thulstrup.

0 Kommentarer