DJ vil lægge alle udgifter til fusionsarbejdet frem

Medlemmerne får snarest at vide, hvor mange penge DJ har brugt på at undersøge en mulig fusion med Kommunikation og Sprog. Det er netop vedtaget af ledelsen

DJ's hovedbestyrelse har besluttet at udregne og offentliggøre, hvor meget arbejdet med at undersøge en mulig fusion med Kommunikation og Sprog, rent faktisk koster. Det skal lægges frem for medlemmerne, hvad DJ har brugt på det arbejde i 2013.

Det blev besluttet af hovedbestyrelsen i dag mandag, da DJ's budget for 2014 var til debat.

Peter Thornvig, formand for DJ Fotograferne, indledte med at spørge, om det er muligt at sætte tal og kroner på.

»Det, jeg beder om, er, at man kan se, hvilke ekstraordinære omkostninger der er til fusionsprocessen. Det er vigtigt at have et sammenligneligt budget, og det har vi ikke nu. Der er ekstra omkostninger til processen, som gør, at vi ikke kan sammenligne direkte med sidste år,« sagde Peter Thornvig.

Det fik Per Roholt, medlem af DJ's forretningsudvalg, til at opponere.

»Jeg synes ikke, der lige nu er behov for at udskille en budgetpost,« sagde han.

Lars Lindskov, formand for Pressefotograferne og også medlem af Forretningsudvalget, advarede også mod en opgørelse. Udgifterne er for små endnu, lød det.

»Mange af de møder, vi har afholdt, er i forbindelse med anden mødevirksomhed. Jeg ved ikke, om man kan opgøre, at så og så mange sandwiches gik til det og det. Vi skal passe på, at vi ikke enkeltsagsbehandler for meget. Hvis det virkelig så ud til at koste os mange penge, ville det være rimeligt at offentliggøre det. Men lige nu er det en meget beskeden udgift,« sagde han.

Men HB-medlem Villy Dall mente, at åbenhed om udgifterne vil være en god ide, fordi det kan aflive myter.

»Det handler om at udøve rettidig omhu. Hvis der er et ønske om en linje om fusionsudgifterne, så lad os få det med tilbagevirkende kraft til 1. januar,« sagde han.

Hvad der skal ske i fusionsprocessen fra nu og frem, skal medlemmerne beslutte på Fagligt Forum i april 2014. Derfor foreslog DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård, at der derfra og frem lægges et særskilt budget for fusionsarbejdet.

»Jeg tror, vi får en klar retningspil i forhold til fusionsprocessen ved Fagligt Forum. Så kan vi derfra få en særlig budgetpind,« foreslog han.

Villy Dall:

»Vi skal passe på, at der ikke opstår falske argumenter, for eksempel at man ikke må få at vide, hvad processen har kostet. Det er vel ikke svært at regne ud, hvilke møder der ikke ville være afholdt uden en fusionsproces – der er bl.a. tale om tre arbejdsgrupper, som vist har mødtes to gange hver. Det kan godt være, det tager en formiddag, så må det gøre det. Lad os nu få en konkret konto, så vi kan se udgifterne og undgår falske argumenter.«

Peter Thornvig henviste til, at åbenhed om udgifterne er blevet nævnt i debatten på Journalisten.dk.

»Jeg er fuldstændigt enig med Villy, det her handler om at afdramatisere, hvad det her har kostet. Vi kan jo se, at det diskuteres,« sagde han.

Næstformand Lars Werge støttede ideen, efter at have spurgt direktør Linda Garlov, om det var muligt.

»Jeg har lige spurgt Linda, og det er ikke et stort problem at skaffe tallene til januar,« sagde han.

Men:

»Come on, vi skal passe på ikke at sige ”uha, nogle er imod”. Der er én, der har skrevet på Journalisten.dk og spurgt, hvad det her koster. Vi er en demokratisk forening, vi tager ikke skade af at diskutere,« tilføjede Werge.

»Jeg tror, det tal vil vise, at så stor er den post ikke. Men lad os få tallet frem,« rundede han af.

Lars Lindskov tilføjede:

» Delegeretmødet har pålagt hovedbestyrelsen at researche. Min frygt er faktisk, at folk vil sige ”hvorfor har I ikke brugt mere?”. Det mener jeg seriøst. Vi har lagt møder op ad andre møder, og når folk alligevel er i huset.«

Det blev herefter besluttet, at der skal regnes ud, hvad fusionsprocessen i 2013 har kostet DJ.

Linda Garlov oplyste efter mødet til Journalisten, at opgørelsen vil blive lavet og offentliggjort snarest muligt. Hun forventer, at tallet vil være fremme i god tid inden næste hovedbestyrelsesmøde i januar.

1 Kommentar

Bodil Rohde
9. DECEMBER 2013
Kære venner i DJs
Kære venner i DJs forretningsudvalg

Som medlemmer af DJ er vi nok sådan set ligeglade med, hvor mange kroner, I har transport og sandwiches. Det har det sidste delegetmøde jo givet grønt lys for.

Det, der er vigtigt for DJs medlemmer, er hvilke økonomiske kalkulationer, der ligger bag DJ-ledelsens ønske om at fusionere med KS.

Så vær venlig at komme med nogle tal, så vi ikke får indtryk at tingene skal foregå i hemmelighed.

Og da især ikke i Dansk Journalistforbund.

Venlig hilsen
Bodil Rohde