DJ vil investere forfra for at undgå skattely

DJ stopper samarbejdet med de to selskaber, som investerer medlemmernes millioner og sender opgaven i udbud. Målet er at undgå de omstridte - men indbringende - hedgefonde i skattely. Formand: »Der er ingen tvivl om, at det vil blive svært at sikre samme afkast«

Dansk Journalistforbund vil stoppe og gentænke sine investeringer for at sikre, at de lever op til forbundets etiske krav.

Det sker, efter at Journalisten i maj kunne fortælle, at DJ investerer millioner af medlemspenge i hedgefonde med adresse på Guernsey, der ifølge eksperter er et kendt skattely.

DJ har ikke gjort noget ulovligt, men kritikken fra bl.a. IBIS lyder, at man er med til at legitimere skattely ved at investere i skattely-lande. Et flertal i forbundets hovedbestyrelse besluttede i august, at DJ skal stoppe de omstridte investeringer.

DJ har siden hyret en professionel rådgiver til at granske investeringerne og foreslå en ny løsning.

DJ opsiger aftaler

Resultatet er, at forbundets ledelse opsiger sine aftaler med de to nuværende forvaltere af investeringer – Danske Capital og Nordea Invest – og indkalder nye tilbud.

DJ og rådgiveren, som er hyret hos Lundgren’s Capital, har udvalgt seks forvaltere til at byde ind, herunder de to nuværende.

De investerede midler er dels fra forbundets strejkekasse, dels fra egenkapitalen. I alt er der tale om et trecifret millionbeløb. Journalisten skriver ikke det præcise beløb, da strejkekassens beholdning er fortrolig.

[[nid:34913]]

Hedgefonde var indbringende

DJ har i 2014 investeret ni mio. kr. i hedgefondene på Guernsey. Den investering har været ganske indbringende, som Journalisten tidligere har beskrevet.

Derfor forudser formand Lars Werge, at DJ fremover vil have mindre afkast på sine investeringer.

»Der er ingen tvivl om, at det vil blive svært at sikre samme afkast. Men nu, hvor vi sender det hele i udbud, håber vi til gengæld at spare lidt på gebyrer og drift,« siger han.

Nej til visse lande

DJ’s investeringsrådgiver har udarbejdet en rapport, som forvalterne skal lægge til grund for deres tilbud. Journalisten har læst rapporten. Her fremgår blandt andet DJ’s krav til etikken.

”Vedrørende investeringer uden for Danmark kan der investeres i statsobligationer samt i virksomheder, der har sit juridiske hovedkontor i flg. Lande: EU-lande, EFTA-lande, Australien, Canada, Japan, New Zealand og USA,” lyder det blandt andet.

I rapporten kræves også, at de internationale UN FRI-regler overholdes, samt at investeringerne "rates i forhold til ESG" (Environmental, Social and Corporate Governance).

Nej til våben, tobak og porno

Der er også en række investeringer, som DJ helst vil undgå, lyder det i rapporten:

”Investeringerne må ikke indeholde følgende segmenter: Alle former for våben, tobak, alkohol, voksenunderholdning, spil.”

Det fremgår dog, at hvis tilbudsgiver ikke kan leve op til 0 procent investeringer i alt på denne liste, skal det fremgå af tilbuddet, hvor lidt man mener at kunne komme ned på for hvert enkelt segment.

De seks forvaltere skal senest 4. december have fremsendt deres tilbud. Herefter vil hovedbestyrelsen i januar drøfte valget af nye forvaltere og træffe en beslutning, fortæller Lars Werge.

Droppede presseundertrykkende lande

Det er ikke første gang, DJ dropper indbringende investeringer af hensyn til etikken.

For tre et halvt år siden kunne Journalisten fortælle, at DJ investerede cirka 1 procent af strejkekassens midler samt 400.000 kroner fra egenkapitalen i obligationer i eksempelvis Tyrkiet, Mexico og Rusland. Det gav kritik, da forbundet samtidig kritiserer disse lande for at krænke pressefriheden.

Resultatet blev også dengang, at hovedbestyrelsen stoppede investeringerne.

»Nu er det så anden gang, vi flytter investeringerne af etiske årsager. Det kan ikke undgå at påvirke afkastet,« siger Lars Werge.

Formanden måtte rette ind

Han lægger ikke skjul på, at han selv har været uenig med flertallet i hovedbestyrelsen. Selv om han indledningsvist var kritisk over for investeringerne på Guernsey, har han efter at have undersøgt sagen ikke været overbevist om, at de burde stoppes.

Men efter debatten i hovedbestyrelsen og på forbundets delegeretmøde måtte han rette ind.

»Jeg havde ikke den opfattelse, at der var tale om et problem, fordi det hverken er ulovligt eller i strid med internationale konventioner. Men jeg er helt indforstået med, at det er hovedbestyrelsen og delegeretmødets ønske – og så er det DJ’s og min holdning.«

Så du har skiftet mening, fordi medlemmerne var uenige med dig?

»Jeg mener det, hovedbestyrelsen har besluttet. Det er klart, at der er et råderum, men jeg skal som formand tegne organisationens holdning, selv om min indstilling var en anden,« siger Lars Werge.

Ikke enighed i fagbevægelsen

Journalisten har i kølvandet på debatten om hedgefonde interviewet en række andre fagforbund, som DJ normalt sammenligner sig med. Her er stor forskel på, om de er imod lovlige investeringer i skattely som Guernsey.

Dansk Magisterforenings formand, Camilla Gregersen, har på baggrund af Journalistens artikler valgt at tage emnet op i forbundets hovedbestyrelse. De investerer ikke i skattely i dag, men Camilla Gregersen ønsker et eksplicit forbud for at forhindre, at det kan ske i fremtiden.

Kommunikation og Sprogs direktør, John Stolberg, har også fastslået, at det ville være i strid med forbundets etiske regler at investere i hedgefonde i skattely.

Anderledes forholder det sig hos DJØF. Her siger direktør Mogens Kring Rasmussen, at skattely ikke nødvendigvis er et problem – så længe det er fuldt lovlige investeringer.

Kan også skifte bank

Når Dansk Journalistforbund nu har gentænkt sine investeringer, kommer turen til forbundets bankforretninger. Her vil ledelsen også stoppe den nuværende aftale og sende sine samlede bankforretninger i udbud igen.

I dag er det Danske Bank, som varetager DJ’s bankopgaver, og søstervirksomheden Danske Capital, som er den største kapitalforvalter. Men sådan behøver det ikke være fremover, fastslår Lars Werge.

»Det kan sagtens ende med, at vi vælger nogle helt forskellige partnere til bankforretninger og investeringer. Det afhænger af de tilbud, de kommer med,« forklarer han.

0 Kommentarer