DJ vil ikke love Åbenhedstinget økonomisk støtte

Selv om DJ ønsker øget fokus på offentlighedsloven, vil hovedbestyrelsen ikke give økonomisk støtte direkte til Åbenhedstinget. »Det ligger uden for DJ’s rammer og traditioner at sende en pose penge af sted som fast støtte,« siger næstformand Lars Werge. »Slapt,« mener foreningen Journalisterne

Siden Danmarks Medie- og Journalisthøjskole besluttede at droppe et årligt tilskud på 150.000 kroner til Åbenhedstinget, har det været tvivlsomt, om tinget kunne fortsætte sit arbejde med at sætte kritisk lys på konsekvenserne af den nye offentlighedslov.

En gruppe DJ-medlemmer har derfor besluttet at stille forslag om, at DJ på delegeretmødet sidst i april skal bevilge et årligt tilskud på 150.000 kroner til Åbenhedstinget de næste tre år. Samlet 450.000 kroner.

Forslaget blev diskuteret på seneste møde i hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund, der tidligere – via næstformand Lars Werge – har sendt positive signaler i retning af at give støtte.

»Åbenhedstinget er en ressource i forhold til viden på det her område, så på den måde kunne det sagtens give mening,« har Lars Werge udtalt til Journalisten.

Samtidig understregede han, at han ikke ville give Åbenhedstinget falske forhåbninger på forhånd.

Tomlen ned

Og nu vender Lars Werge og DJ tomlen nedad for den direkte støtte til Åbenhedstinget. Forklaringen er ikke mindst, at DJ ved at støtte forslaget vil være med til at betale lønnen for en enkeltperson i en privat virksomhed, lyder det.

»Jeg synes ikke, vi skal støtte et forslag, der udløser løn i måske tre år,« sagde Lars Werge under hovedbestyrelsens behandling af sagen onsdag.

Han fik bred opbakning til det synspunkt fra blandt andre formand Mogens Blicher Bjerregård:

»Åbenhedstinget er en privat virksomhed, det skal vi ikke støtte. Vi kan komme ud i rigtigt meget, hvor andre private gerne vil have støtte. Det er ikke vores opgave, hvor ædelt det end måtte være,« sagde han.

Siden 2007 har Åbenhedstinget arbejdet for åbenhed i den offentlige forvaltning, blandt andet ved at indsamle erfaringer med den nye offentlighedslov, køre prøvesager og søge aktindsigt.

Det er den selvstændige journalist Nils Mulvad, som modtager løn for Åbenhedstingets arbejde, da han står for den praktiske udførelse af tingets beslutninger.

Sigtet er godt – men …

Lars Werge understregede på hovedbestyrelsens møde, at Åbenhedstinget har et godt sigte, og at DJ er meget kritisk over for den nye offentlighedslov. Og:

»Vi siger nej til økonomiske tilskud, men forpligter os til åbenhed og diskussion om den nye offentlighedslov, fordi Dansk Journalistforbund synes, den nye lov er noget hø,« sagde han.

Han uddyber over for Journalisten:

»Det giver god mening at indkøbe ydelser fra Åbenhedstinget, hvis de passer ind i det store arbejde, DJ allerede gør i forhold til at sprede oplysninger og indsamle erfaringer med den nye offentlighedslov. Men det ligger uden for DJ’s rammer og traditioner at sende en pose penge af sted som fast støtte til et enkelt projekt.«

Journalistgruppens formand: »Slapt af DJ«

Interesseforeningen Journalisterne under Dansk Journalistforbund har allerede besluttet at støtte Åbenhedstinget med 5.000 kroner som en saltvandsindsprøjtning.

Og formand for Journalisterne Rasmus Mark Pedersen ærgrer sig over, at hovedbestyrelsen ikke bakker op om forslaget:

»Vi har intet i Danmark i dag ud over Åbenhedstinget – heller ikke i DJ – som i den grad udfordrer grænserne for åbenhed. Derfor har vi brug for dem. Jeg synes, det er slapt, at DJ ikke vil tage det ansvar på sig – oven i købet når DJ’s formålsparagraf blandt andet handler om, at forbundet skal arbejde for at udvide presse- og ytringsfriheden,« siger Rasmus Mark Pedersen til Journalisten.

Han anerkender omvendt argumentationen om, at det er forkert, at delegeretmødet skal diskutere et forslag, der kan udløse løn til DJ-medlemmet Nils Mulvads arbejde.

Han har derfor formuleret et alternativt forslag.

"Hovedbestyrelsen afsætter 150.000 om året over 3 år til at udfordre, udvide og afprøve offentlighedsloven. Pengene kan komme til udbetaling efter ansøgning til Hovedbestyrelsen," lyder forslagets tekst.

DJ afviser udspillet

Men selv om Lars Werge støtter Journalisternes forslag om, at der skal være en åben pulje, så er han imod forslaget i dets nuværende formulering, fordi det sætter kroner og øre på indsatsen.

»Jeg kan godt forestille mig en form for pulje eller markering af, at emnet har en særlig plads i vores arbejde, ud over alle de ressourcer, vi allerede bruger på det. Men jeg vil hellere have en formulering, der ikke nævner et specifikt beløb, for hvem ved, hvad den rette indsats koster?« siger han til Journalisten.

Lars Werge har efterfølgende formuleret sit eget forslag, som han søger hovedbestyrelsens opbakning til.

Ifølge forslaget skal hovedbestyrelsen styrke arbejdet med ”påvirkning, oplysning, indsamling og deling af viden samt debat om den ny offentlighedslov, der blev indført i 2014”.

Det understreges i forslaget, at DJ i perioden 2015-2017 især skal fokusere på:

”En kraftig styrkelse af hjemmesiden www.offentlighedslov.dk, som DJ driver i samarbejde med Danske Medier

Øget påvirkningsarbejde:

  • Af politikerne og Folketingets partier
  • Af offentligheden gennem fx debatindlæg, seminarer, vidensdeling og støtte til forskning
  • Støtte til medlemmers arbejde med indsamling og formidling af viden etc.”

I modsætning til det forslag, hovedbestyrelsen ikke vil støtte, er der ikke afsat et særskilt beløb, ligesom der ikke er markeret potentielle modtagere af støtten.

I stedet hedder det i Lars Werges forslag:

”Arbejdet finansieres gennem en pulje til ”oplysningsarbejde vedrørende offentlighedsloven”. Puljen budgetlægges og administreres af HB.”

DMJX: Ikke nyttigt nok

Baggrunden for, at DMJX har afbrudt den direkte økonomiske støtte til Åbenhedstinget, er, at skolen ikke finder tingets arbejde nyttigt nok for den.

»Åbenhedstinget er for mig at se et rigtig godt projekt. Men vi har taget stilling til, om vi mener, det er et nyttigt projekt for os eller ej. Og vores konklusion er, at det altså ikke lever op til de krav, vi stiller til forskning og udvikling. Det er et selvstændigt netværk, som ærligt talt ikke har nogen form for afsmitning tilbage til vores studerende,« har chef for forskning, innovation og viden Thomas Rasmussen tidligere forklaret.

3 Kommentarer

Nils Mulvad
11. APRIL 2015
Det er en besynderlig
Det er en besynderlig bemærkning fra Thomas Rasmussen om, at Åbenhedstinget ikke har nogen form for afsmitning tilbage til de studerende, som nu citeres som årsag til lukningen.
Åbenhedstinget har lavet en vejledning i brug af den nye offentlighedslov:
http://www.aabenhedstinget.dk/nyside/ny-offentlighedslov-ny-praksis-for-journalister-2/
Jeg underviser de studerende i den og i andre af Åbenhedstingets erfaringer i praktisk journalistisk brug af aktindsigt. Næste gang er den 24. april.
Åbenhedstinget er i øvrigt ikke en privat virksomhed eller en person, men var et netværk under Journalisthøjskolen, hvor jeg blev lønnet af skolen for at udføre praktisk arbejde. Lige nu er Åbenhedstinget ikke noget. Forhåbentlig bliver det muligt at finde en form at fortsætte arbejdet på - se i den forbindelse Oluf Jørgensens og mit oplæg om status og fremtid:
http://kortlink.dk/gfgd
Vi synes, at der fortsat er behov for at vejlede journalister i aktindsigtssager, opsamle og diskutere erfaringer, køre prøvesager, deltage i forsøg, formulere høringssvar og vedligeholde en oversigt over politiske forlig.
Finn Arne Hansen
10. APRIL 2015
Werge har ret. Åbenhedstinget
Werge har ret. Åbenhedstinget er én person. Vedkommende vil gøre noget, der gavner DJ. Fint. Mange vil det. Støtte fra DJ må udliciteres åbent eller gives efter ansøgning fra sag til sag. Støtte bør primært gives til foreninger o.l. ikke eenkeltpersoner eller firmaer.
Maria Becher Trier
10. APRIL 2015
Jeg mener, at forbundet godt
Jeg mener, at forbundet godt kan støtte netværk, som DJ-medlemmer er initiativtagere til og som mange DJ-medlemmer har gavn af.

Åbenhedstinget arbejder for at fremme praktiske løsninger for åbenhed i den offentlige forvaltning, domstole og Folketinget. Det gør de blandt andet ved at offentliggøre konkrete aktindsigtssager.

Det er meget vigtigt arbejde. Den nye offentlighedslov skal om mindre end to år skal evalueres. Derfor skal vi samle al den dokumentation, som er mulig op til evalueringen.

DJ er gået sammen med Danske Medier om portalen offentlighedlov.dk. Her kan man indsende konkrete eksempler. Og det er et godt skridt på vejen.
Åbenhedstinget benytter andre metoder end offentlighedslov.dk.

Jeg tror, det er godt at presse på fra flere sider.

Jeg har selv søgt penge fra kreds 1 til netværket Praktikantalliancen. De penge, vi i flere omgange har fået tildelt, har haft stor betydning for praktikanterne - men også for praktikantvejledernes lyst og muligheder til at drive netværket videre.

Jeg vil opfordre til, at Åbenhedstinget søger DJ om tilskud til konkrete gøremål. Hvis jeg bliver næstformand eller hovedbestyrelsesmedlem, vil jeg kæmpe for, at Åbenhedstinget får økonomisk støtte. Hvor mange penge, DJ skal støtte med, må afhænge af, hvad præcis Åbenhedstinget søger støtte til.

Bedste hilsner fra

Maria Becher Trier (www.mariabechertrier.dk)