DJ vil granske sine investeringer

Dansk Journalistforbund skal have ny investeringsstrategi. Det har hovedbestyrelsen besluttet i kølvandet på Journalistens artikler om, at DJ investerer millioner i skattelyet Guernsey. Hovedbestyrelsen debatterede: Er skattely overhovedet et problem, hvis DJ ikke gør noget ulovligt?

Dansk Journalistforbund skal have en ny investeringsstrategi. Det besluttede hovedbestyrelsen på et møde i går. Forbundets øverste ledelse vil udarbejde et udkast, som hovedbestyrelsen kan debattere og stemme om efter sommerferien.

Arbejdet er sat i gang, efter at Journalisten kunne fortælle, at DJ investerer cirka ni millioner af medlemmernes penge – blandt andet strejkemidler –  i hedgefonde på øen Guernsey. Ifølge eksperter er Guernsey et kendt skattely.

Det har vakt kritik fra interesseorganisationen IBIS, at DJ investerer penge på Guernsey. Kampagnechef i IBIS Lars Koch finder det moralsk forkert.

»Når man investerer i fonde eller virksomheder, som ligger i skattely som Guernsey, så er man med til at legitimere dem,« sagde han til Journalisten.

Ikke ulovligt

Det er vigtigt at understrege, at DJ ikke foretager sig noget ulovligt. Som Journalisten har skrevet flere gange, unddrager hverken DJ eller kapitalforvalteren Danske Capital sig skat.

Kritikken handler således ikke om lovbrud, men om etik. Hvis man investerer sine millioner på Guernsey, hvem kommer man så i selskab med?

»Det er jo op til forbundets etik. Du kan sammenligne med, hvis du handler hos en købmand. Du sikrer dig, at han slår det ind på kasseapparatet, når du handler. Men du ved, at han sælger til andre uden at slå det ind nogen steder,« forklarede rådgivende skatterevisor og medlem af Skatterådet Christen Amby til Journalisten i sidste måned.

12 af 15 HB-medlemmer har tidligere markeret, at de mente, investeringerne burde stoppes. Men på hovedbestyrelsesmødet sagde flere, at de fandt spørgsmålet om DJ’s investeringer forvirrende og uoverskueligt. Derfor var der også bred opbakning til forslaget om en grundig undersøgelse af DJ’s investeringer og herefter en ny investeringsstrategi.

»Jeg er glad for, at vi får kigget nærmere på DJ’s investeringer. Det er meget uigennemskueligt. Jeg noterer mig, at Danske Capital i deres redegørelse til os understreger, at de overholder alle love og regler. Men de nævner ikke ”etik” med ét ord. Til gengæld nævner de tit ”afkast”,« sagde Allan Boye Thulstrup, tillidsmand på Herning Folkeblad og HB-medlem.

Danske Capital roser Guernsey

Hovedbestyrelsen blev præsenteret for en redegørelse fra Danske Capital. Her præsenterede Danske Capital en række faktuelle forhold for de hedgefonde i Guernsey, som DJ investerer i. Hedgefondene er ejet af Danske Capital.

Det fremgik blandt andet af redegørelsen, at DJ har investeret i Danske Capitals hedgefonde siden 23. marts 2009. I den periode har disse investeringer givet et akkumuleret afkast på 123,2 procent, lød det.

I redegørelsen præsenterede Danske Capital også de argumenter, som har stået at læse i Journalisten. Danske Capital har haft hedgefonde på Guernsey siden 2005, og dengang blev øen primært valgt, fordi det var nemmest.

”En væsentlig grund er fleksibiliteten i det lovgivningsmæssige set-up, herunder den hastighed med hvilken de lokale myndigheder behandler juridiske spørgsmål,” lyder det i redegørelsen. Her roses Guernseys ”engagement til hurtig og effektiv sagsbehandling”, som ”giver Guernsey en konkurrencefordel i forhold til mange andre lande”.

Danske Capital forklarer også, hvorfor de ikke har flyttet deres hedgefonde til Danmark. Forklaringen er identisk med den, de gav i Journalisten i slut april.

”I dag er det i modsætning til tidligere en mulighed at etablere hedgefonde i Danmark, via såkaldte hedgeforeninger. Når Danske Capital fortsat vælger at lade sine hedgefonde ligge på Guernsey, skyldes det endvidere, at en hjemflagning vil betyde, at hedgefondens historiske afkast nulstilles. Det vil med andre ord betyde, at fondenes historisk gode præstationer ikke længere kan anvendes til markedsføring af fonden,” lyder det.

Kredsformand: Ikke et problem

Det etiske spørgsmål – om DJ kan tillade sig at have investeringer i et kendt skattely som Guernsey, når DJ ikke selv foretager sig noget ulovligt, var der også debat om.

Frederik M. Juel, arbejdsmiljørepræsentant på Berlingske, formand for Kreds 1 og HB-medlem, mener ikke, at DJ’s investeringer på Guernsey er et problem.

»Problemet er, hvis en formue genereret i et højt beskattet land flyttes til et lavt beskattet land for at undgå skat. Det kan jeg ikke se sker her, og så er det ikke et problem,« sagde Frederik M. Juel.

Frederik M. Juel var et af to HB-medlemmer, som i Journalistens rundspørge var hverken for eller imod at stoppe investeringerne i Guernsey. Den anden var formand Lars Werge.

Rasmus Mark Pedersen, tillidsmand på Radio24syv, formand for Journalisterne og HB-medlem, forklarede det modsatte synspunkt:

»Problemet er ikke, at DJ unddrager skat. Problemet er, at Guernsey er en ø, hvor skattesnyderne investerer for at unddrage sig skat. Det gør vi ikke. Men der argumenteres for, at vi er med til at legitimere, at firmaer snyder i skat og laver dårlige arbejdsvilkår for folk via den ø. Men det er udelukkende en etisk ting. Det handler ikke om, at DJ gør noget ulovligt,« sagde Rasmus Mark Pedersen.

Bør DJ vælge Merkur Bank?

I dag varetager Danske Capital hovedparten af DJ’s investeringer – lidt over 80 mio. kr. – imens Nordea Invest står for en mindre del.

Merete Lindstrøm, formand for ’KaJ – Medie- og Journaliststuderende’ og praktikant ved DR Nyheder, luftede, at DJ kan flytte sine investeringer til et andet selskab end Danske Capital.

»Det væsentlige spørgsmål er, om vi vil lade etikken styre vores investeringer. Hvis svaret er ja, så må vi vælge nogen, der tager de overvejelser med ind. Det kunne være Merkur Bank. Jeg synes, vi bør overveje den vej i stedet for Danske Capital, hvor etikken ikke er så vigtig,« sagde hun fra tilhørerpladserne.

Henrik Friis Vilmar, tillidsmand i DR og HB-medlem, støttede, at DJ undersøger mulighederne for at skifte kapitalforvalter.

»Det er et glimrende forslag,« sagde han.

Journalist ved Thisted Dagblad og HB-medlem Villy Dall var skeptisk over for, om Merkur Bank vil kunne forvalte DJ’s millioninvesteringer.

»Når vi får flere oplysninger på næste møde, så må vi også vide, hvad det vil koste at skifte. Jeg tror ikke, Merkur Bank kan løfte vores investeringsportefølje. Det er også nødt til at være en del af det, vi præsenteres for,« sagde han.

Kan man tale om et "skattely"?

Der var også på mødet en vis forvirring om, hvorvidt DJ’s ledelse gik i rette med Journalistens udlægning af sagens sammenhæng: For kan man sige, at DJ investerer penge i skattely – når forbundet ikke selv gør noget ulovligt?

Journalisten har flere gange skrevet, at DJ investerer penge i skattely – fordi DJ investerer penge på Guernsey, som ifølge eksperter er et skattely.

Men omvendt stod der i sagsfremstillingen, som er forfattet af formand Lars Werge og direktør Linda Garlov, følgende:

”Der er tale om en fuldt lovlig investeringsmulighed, som er godkendt af Finanstilsynet, og hvoraf både Danske Capital, DJ og de øvrige investorer betaler fuld skat i Danmark. Der er således ikke tale om skattely.”

Det er også Werge og Garlov, der på forbundets vegne har ansvaret for at føre opsyn med investeringerne på DJ’s vegne – sammen med Danske Capital.

Overordentligt forvirret

Ordene ”der er således ikke tale om skattely” gjorde HB-medlem og formand for Danske Mediestuderende Mathias Bay Lynggaard forvirret.

Han erklærede, at enten må Journalisten tage fejl, eller også må DJ: Er der tale om ”skattely” eller ej?

»Jeg er i hvert fald overordentligt forvirret,« sagde han.

Begge dele kan imidlertid godt være sandt samtidig. DJ-toppen forstår ”skattely” anderledes end Journalisten og de eksperter, vi har interviewet. Og hold fast, for her bliver det lidt indviklet:

Enige om substansen

Der er fuld enighed om substansen: DJ investerer millioner i hedgefonde, som har hjemme på Guernsey. Spørgsmålet er alene, om man kan tale om skattely eller ej.

Her mener Lars Werge og Linda Garlov, at der ”ikke er tale om skattely”, fordi DJ og Danske Capital ikke bruger Guernsey til at unddrage sig skat. Omvendt kalder de eksperter, Journalisten har interviewet, Guernsey for et skattely, fordi det er en af de mest brugte destinationer til at unddrage sig skat og foretage andre lyssky forretninger.

”Guernsey er et kendt skattely,” som professor i skatteret og selskabsskat Jan Pedersen fastslog i Journalistens interview foretaget i slut april.

Werge: Guernsey er skattely "i visse henseender"

Journalisten har – per mail – bedt Lars Werge og Linda Garlov uddybe deres formulering. Kun Werge har svaret.

Når I skriver ”der er således ikke tale om skattely”, skal det så forstås sådan, at Guernsey ikke er at betragte som ”et skattely”? Eller skal det forstås sådan, at DJ ikke opnår en skattefordel ved at investere i hedgefonde på Guernsey?

”Det er det sidste, der er tilfældet. DJ betaler skat af udbyttet af investeringerne,” svarer Lars Werge i en mail.

Mener du, det er korrekt at kalde Guernsey for et ”skattely”?

”Det er vel korrekt i visse henseender, sådan som IBIS-manden sagde til jer i magasinet, at Guernsey bliver brugt som ”skattely”,” uddyber Lars Werge.

Danske Capital forholder sig ikke i deres redegørelse til, hvorvidt man kan sige, at DJ investerer i skattely eller ej. De understreger alene, at der ikke foregår noget ulovligt for DJ-midler.

Uagtet den sproglige tvist blev det besluttet, at DJ's ledelse forestår en analyse af DJ's investeringer, som vil blive fremlagt for hovedbestyrelsen efter sommerferien.

1 Kommentar

Luci Smith
19. MAJ 2015
Merete Lindstrøms forslag om
Merete Lindstrøms forslag om at flytte DJ's investeringer til et mere etisk selskab lyder godt.

I øvrigt vil jeg opfordre HB til at finde en ny leverandør af DJ kuglepenne. Vi fik en af de nye kuglepenne udleveret ved Kreds 1's generalforsamling og kvaliteten er alt for ringe.