DJ: Vi skal lytte til frustrationen

Freelancere efterlyser svar på, hvad der gik galt med den gamle freelancestrategi, inden man udvikler en ny. Den gamle strategi "fungerer ikke i dag - i nutiden", siger næstformand i DJ Lars Werge.

Freelancere efterlyser svar på, hvad der gik galt med den gamle freelancestrategi, inden man udvikler en ny. Den gamle strategi "fungerer ikke i dag – i nutiden", siger næstformand i DJ Lars Werge.»Vi vil lytte,« siger ledelsen. »Vi vil have svar,« siger freelancerne.

Tirsdag aften holder DJ dialogmøde i Aarhus om en ny freelancestrategi. Mødet kommer, efter at det i forsommeren blussede op med frustrationer for freelancerne, der bl.a. betegnede sig selv som "mediebranchens østarbejdere".

Læs: Vi er mediebranchens østarbejdere

På baggrund af debatten har DJ's ledelse indkaldt til to dialogmøder. Der er allerede blevet afholdt et møde i København, og i aften er det Aarhus, der holder for.

Ota Tiefenböck er bestyrelsesmedlem i Freelancegruppen. Han er selv forhindret i at deltage i aftenens møde. Men på baggrund af dialogmødet håber han, at DJ's ledelse vil give svar på en række spørgsmål:

»Jeg kunne godt tænke mig, at Per Nielsen og Lars Werge fortæller, hvorfor den tidligere freelancestrategi ikke blev fulgt af DJ. Hvilke garantier har vi for, at den nye vil blive fulgt?«

»Jeg synes, det er underligt, at man nu vil lave en ny strategi for freelancerne. Jeg synes ikke, at jeg har fået svar på, hvorfor vi overhovedet er havnet i den situation, vi nu er i. Jeg synes, at det er naturligt, at man først undersøger, hvorfor det er gået så galt, før man kasserer en strategi og giver sig til at udvikle en ny. Så jeg efterlyser, at vi fra ledelsen får svar på, hvorfor vi er havnet i denne situation. Det er vigtigt at få sat fokus på.«

Journalisten.dk har sendt Tiefenböcks spørgsmål videre til næstformand Lars Werge:

»Det er, for nu at træde lidt vande, et rigtig godt spørgsmål. Men når jeg ser tilbage på, hvad vi har liggende så må jeg sige, der er jo faktisk ikke nogen samlet freelance-strategi. Hvis du går ind og kigger på vores hjemmeside, så kan du finde en strategi, der er en slags sammenskrivning af traditioner, og hvad vi gerne vil gøre for freelancerne, men det er jo ikke en udmøntning af en beslutning, det er mere en sammenfatning af forskellige elementer.«

Senere uddyber Lars Werge:

»Når jeg sagde, at der ikke er nogen samlet faktisk freelance-strategi, er det formentlig ikke formelt rigtigt. Jeg kan ikke huske, at jeg har været med til på delegeretmøde at vedtage en strategi. Den må være vedtaget i "forne tider" – hvormed også sagt, hvad jeg også forsøger at argumentere for i øvrigt, at strategien ikke fungerer i dag – i nutiden.«

Læs: Den eksisterende freelancestrategi

»Vi kan se, at der er kommet en masse udfordringer. Tag for eksempel din og min gamle arbejdsplads, der kan vi jo på koncernniveau i JP/Politikens Hus se, at man i stigende grad køber freelancere, ikke fordi de er bedre end de fastansatte, men fordi de er billigere.«

Tidligere freelanceformand Bodil Rohde kritiserer på journalisten.dk, at forbundsledelsen ikke har implementeret eller efterlevet strategien.

Til den kritik siger Lars Werge:

»Mit "budskab" i morgen, i dag og fremover er, at det ikke er DJ's ledelse, der kan skabe forandringen. Vi kan bane vejen, vi kan åbne en dør. Men i det daglige arbejde er det for det første den enkelte freelancer, der skal sikre sig ordentlige aftaler, for det andet tillidsrepræsentanterne, der skal efterleve og udfylde krav, mål og ambitioner om gennemsigtighed, indsigt og solidaritet, og for det tredje de politiske vilkår, der skal passe til ovenstående.«

»Vi er i DJ nødt til at forholde os til, at hele arbejdsmarkedet er i opbrud. Det er et faktum, at der kommer flere og flere freelancere. Vi har relativt få freelancere i DJ nu, hvis vi sammenligner os med andre journalistiske fagforeninger – så vi må forvente, at der kommer mange, mange flere. Vi er nødt til at forholde os til, at freelancere løser alle mulige opgaver og arbejder på tværs af faggrupperne. De laver kommunikation, de tager fotos, de skriver osv. Det er derfor, vi gerne vil lytte.«

»Vi må jo erkende, at der har udviklet sig en frustration – den, der kom til udtryk, da fagbladet tog sagen op i forsommeren, og hvor der kom protester, underskriftsindsamlinger og et åbent brev, der blev bragt i Politiken, hvor freelancerne beskrev sig selv som "Branchens østarbejdere". Den frustration skal vi tage alvorligt,« siger Lars Werge til journalisten.dk.

1 Kommentar

Henning Sørensen
7. AUGUST 2012
Re: DJ: Vi skal lytte til frustrationen

For at strategi kan blive implemeneret skal den indeholde formuleringer omkring objektiver, rækkevidde og fordele samt et element af målbarhed. Her har DJ i den grad ikke leveret, hvilket selvfølgelig kan være belejligende...

Hermed et ydmygt forslag:

Mission: DJ skal assistere alle medhjælpere i opnåelsen af rimelige vilkår. 

Vision: Fair betaling til freelancere

Værdi: Freelancerne er mindst ligeså vigtig en medlemsgruppe som de fastansatte

Objektiv: En bruttoårsløn på mindst 450.000 DKK for freelancere, der arbejder fuldtid i løbet af året

Rækkevidde: Alle freelancere i DJ (faggrupper) 

Handlingsplan: Indgåelse af overenskomst med alle medier i DK, der beskæftiger freelancere. Tariffen baseres primært på antal linjer/billeder/kode/minutter/sekunder, så arbejdsgiverne ikke bare kan tilbyde et urimeligt timeantal. Timeforhandling kan smides over i en supplerende paragraf i forhold til mere researchtunge/kvalitetsprægede produktioner. Nægter medier at indgå ovennævnte overenskomst sker der blokade.