DJ: Vi kigger på det

Har alle medlemmer af Journalistforbundet lige ret til juridisk hjælp fra DJ? Eller skal DJ kun støtte den ene part? Og holder man altid med den svage?

Har alle medlemmer af Journalistforbundet lige ret til juridisk hjælp fra DJ? Eller skal DJ kun støtte den ene part? Og holder man altid med den svage?

Det er nogle af de spørgsmål, Journalistforbundets topledelse skal diskutere i forretningsudvalget (FU) i slutningen af august. Den direkte anledning er en uenighed om ophavsret mellem fotograf Jørn Stjerneklar og journalist Peter Thygesen, begge medlem af DJ. Ifølge direktør i Journalistforbundet Linda Garlov er der kommet flere og mere komplicerede sager, hvor begge parter er medlemmer af DJ.
»Det er svært, når to DJ-medlemmer er i konflikt med hinanden. Vi skal derfor drøfte, hvad vi skal gøre, hvis et medlem ringer og beder om hjælp mod et andet medlem,« siger hun.

Hvor DJ tidligere sjældent havde den slags sager, har forbundet i hvert fald tre-fire sager i år. Dertil skal lægges et ukendt antal telefoniske henvendelser.
Linda Garlov kender ikke svaret på, hvorfor tallet stiger.
»Måske forventer folk at få mere for deres kontingent end tidligere.«
Linda Garlov siger om det konkrete eksempel med Politiken og Dansk Supermarked, at DJ's jurist traf den rigtige beslutning, når hun siger, at hun ikke rådgav Dansk Supermarkeds Maia Lindstrøm Sejersen.

Men skal en kommunikationsmedarbejder ikke have samme juridiske hjælp som en dagbladsjournalist?
»Jeg kender ikke sagen med Dansk Supermarked. Men det lyder, som om hun ikke er et medlem med et problem. Det er hendes arbejdsgiver, der har en sag – og de må have deres egne advokater.«
– Men Politiken har jo også deres egne jurister?
»Det er rigtigt. Det kunne måske være noget, vi skal diskutere i FU – selv om sager mellem kommunikationsfolk og journalister faktisk ikke er almindeligt forekommende. For DJ handler det også om, hvem den svage part er i sagen.«
– Hvorfor holde med den svage part? Alle har vel ret til hjælp, hvis de har behov for det?
»De fleste sager handler om ophavsret – typisk freelancere, der anklager fagbladsredaktører for at bruge artikler eller fotos uden tilladelse. Freelanceren har ikke en arbejdsgiver bag sig. Det har redaktøren og dermed også mulighed for egen advokatbistand.«
– Maia Lindstrøm Sejersen siger, at Dansk Supermarked ikke har jurister med speciale i medieret.
»Vores jurister giver gerne et bud på, hvad der er gængs praksis på det medieretlige område. Den type information giver vi til alle medlemmer. Anderledes er det, hvis vi skal føre en retssag, hvor to medlemmer er i konflikt med hinanden. Forretningsudvalget skal drøfte, hvordan vi forholder os til det.«
– Hvad skal DJ's jurister gøre, hvis et medlem ringer ind og beder om råd i en sag, hvor modparten også er DJ-medlem?
»Det er netop, hvad forretningsudvalget skal drøfte, så det er nok bedst, jeg lader være med at svare på det«.

Maia Lindstrøm Sejersen fra Dansk Supermarked siger, at hun ser frem til, at kommunikationsmedarbejdere som hende selv får klar besked, om de kan forvente samme betjening som andre medlemmer af Dansk Journalistforbund.
»Ønsker man at inddele medlemmer i VIP's og Monkey-medlemmer, så kun VIP's får hjælp? Og skal jeg så betale mindre i kontingent? Jeg synes, DJ burde få en klar og gennemtænkt holdning til det og formidle den ud til medlemmerne, så jeg ved, hvad jeg er berettiget til.«

 

0 Kommentarer