Nyhedsoverblik

data_usage
chevron_left
chevron_right
15:05 24.04.2023 Kerstin Bruun-Hansen

DJ vedtager pejlemærker for forbundets freelancestrategi

Dansk Journalistforbund (DJ) skal de kommende år afsætte ressourcer til organisering af freelancere og selvstændige på blandt andet kontorfællesskaber og i produktionsmiljøet.

Det er ét af punkterne i forbundets nye freelancestrategi, der mandag middag blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen på DJ’s delegeretmøde i Kolding.

De tre overordnede pejlemærker i DJ’s nye freelancestrategi er:

  1. Forbedring af regler og rettigheder på arbejdsmarkedet, så de styrker freelancere og selvstændige
  2. Bedre arbejdsvilkår via aftaler, sammenhold og organisering
  3. Hjælp til opkvalificering, uddannelse og forretningsudvikling.

Under punkt to i strategien blev der på forslag fra Freelancegruppen i DJ desuden tilføjet følgende punkter:

  • At styrke organiseringen af freelancere igennem faglige klubber
  • At afsætte ressourcer til at understøtte specialgrupperne i deres arbejde for organisering af freelancere og selvstændige
  • At styrke samarbejdet mellem fastansattes tillidsrepræsentanter og freelanceklubberne, herunder inkludere freelancere i tr-uddannelsen
  • At organisere i produktionsmiljøet, kontorfællesskaberne, tegnestuefællesskaber og andre steder, hvor freelancere og selvstændige har deres gang.

SENESTE NYT

Flere nyheder