DJ vedtager global strategi – trods kritik

Journalistforbundet vil række en hånd til kolleger rundt om i verden med en ny globaliseringsstrategi, men forslaget mødte skarp kritik for at være uambitiøst. »Der står simpelthen ikke noget i det,« lød det fra talerstolen (rettet 12.06)

DJ vedtog i dag en ny globaliserings- og internationaliseringsstrategi, der lyder, at kolleger og fagforeninger i udlandet skal have støtte, så de kan sikre sig selv rimelig løn og arbejdsvilkår, så de kan være fanebærere for demokrati og ytringsfrihed.

»Det kan lyde en smule rørstrømsk og højstemt, men vi gør sgu en forskel. Vi hjælper folk ud af en knibe, vi hjælper dem med at bygge en fagforening, som kan sikre, at de får nogle bedre overenskomster og den viden, der skal til, for at de kan forvalte offentlighed og ytringsfrihed i de lande, de nu er i,« sagde hovedbestyrelsesmedlem Per Roholt fra talerstolen på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde i dag.

Selv om Per Roholt mener, at strategien sætter barren højt for, hvad DJ kan opnå i udlandet, så er det ikke en urealistisk målsætning, forklarede han.

»Tager vi så munden for fuld? Nej, vi tager munden lige så fuld, som vi skal. Det er ikke et arbejdsprogram, men en strategi, der viser retningen for det, vi skal,« sagde Per Roholt.

Men Dines Boertmann, DR Nyheder, var dog anderledes uimponeret af forslaget.

»Jeg har virkelig læst det mange gange med den allerstørste velvilje, fordi jeg mener, at det her er vigtige ting. Men selv om jeg læser det nøje, så står der bogstaveligt talt ingenting i det. Det er forfærdeligt løst i furerne,« sagde Dines Boertmann.

Han mener, at forbundet skyder sig selv i foden med strategien.

»Jeg synes, at vi skal gøre os selv den tjeneste at lade være med at vedtage noget, der er fuldstændigt meningsløst og uden betydning. Det er det her forum og vores organisation for vigtige til. Derfor opfordrer jeg bestyrelsen til at trække det,« sagde Dines Boertmann.

Omtrent 20 delegerede stemte imod forslaget og lige så mange blankt. Resten af de 360 tilmeldte delegerede stemte for.

 

Strategien

Strategien har tre overordnede punkter, der lyder:

  1. Styrkelse af medlemmernes muligheder for at få adgang til uddannelse, arbejdsopgaver og ansættelse i andre lande.
  2. Sikring af rimelige løn- og arbejdsvilkår for medie- og kommunikationsarbejdere globalt.
  3. Fastholdelse af kvaliteten og etikken i medierne og hos leverandører af kommunikationsprodukter. Herunder skal DJ arbejde for at forsvare medlemmernes rolle som garant for ytringsfriheden og formidlere af viden som grundlag for demokratisk handling samt deres ophavsret.

Rettet 12.06: Rubrik rettet

0 Kommentarer