DJ undskylder og stopper sag mod freelancer

Der skete flere fejl, da Dansk Journalistforbund rejste krav mod freelancejournalist Ib Keld Jensen for krænkelse af en BT-journalists ophavsret. Kravet trækkes tilbage og DJ siger undskyld.

Der skete flere fejl, da Dansk Journalistforbund rejste krav mod freelancejournalist Ib Keld Jensen for krænkelse af en BT-journalists ophavsret. Kravet trækkes tilbage og DJ siger undskyld.
Dansk Journalistforbunds direktør Linda Garlov har både skriftligt og i telefonen givet journalist og medlem Ib Keld Jensen en undskyldning i sagen, hvor Dansk Journalistforbund oprindeligt mente, at Ib Keld Jensen stod til at betale en stor erstatning for at have krænket en BT-journalists ophavsret.

Kravet mod Ib Keld Jensen er nu helt frafaldet, og Dansk Journalistforbund erkender at have lavet fejl i sagen.

»Det er en meget uheldig sag. Der er begået fejl i sagsbehandlingen, og det har jeg beklaget overfor medlemmet,« siger Linda Garlov.

Sagen vil desuden blive drøftet på DJs hovedbestyrelsesmøde i maj.

Ib Keld Jensen er glad for, at sagen er frafaldet.

»Det er virkelig en stor lettelse. Kravet fra DJ har belastet mig meget – også mere end jeg selv troede. Jeg har reelt været bange for, at jeg skulle blive ruineret. Det er gået hårdt ud over min nattesøvn. Tænk, hvis DJ havde ført kravet igennem og vundet, og andre journalister rejste lignende krav. Jeg har ikke mulighed for at stå op imod en stærk organisation.«

Baggrunden for sagen er, at Ib Keld Jensen som administrerende partner i avisportalen Outside24.dk har publiceret blandt andre 8 artikler skrevet af en BT-journalist, der rejste sagen via Dansk Journalistforbund.

Det medførte, at Dansk Journalistforbund i februar 2012 fremsendte et erstatningskrav på 52.000 kroner til Ib Keld Jensen, der har været medlem af DJ i 25 år.

Dansk Journalistforbund undlod at give Ib Keld Jensen samme juridiske bistand som BT-journalisten. Det er ellers fast kutyme i en twist mellem to medlemmer, og er tidligere set i den komplicerede sag mellem tv-dokumentarist Christoffer Guldbrandsen og tidligere forsvarsminister Sørens Gades pressechef Jacob Winther.

»Jeg forstod ikke, at DJ ikke gav mig juridisk bistand. Det var jeg i første omgang blevet stillet i udsigt. Men da DJ rejste kravet, fik jeg at vide, at jeg jo var arbejdsgiver og ikke lønmodtager, derfor havde jeg ikke ret til støtte. Jeg skrev flere emails, hvor jeg forklarede, hvordan jeg så på sagen, men kravet blev bare genfremsat,« siger Ib Keld Jensen.

Dansk Journalistforbund erkender blankt, at Ib Keld Jensen ikke fik en retfærdig behandling.

»Der var ikke opmærksomhed på vores interne retningslinjer for sager mellem medlemmer,« erkender Linda Garlov, der forklarer, at DJ i første omgang – fejlagtigt – så sagen som en twist mellem en stor virksomhed, hvor Ib Keld Jensen var ansat, og BT-medlemmet. Og først senere, da Ib Keld Jensen havde råbt op, forstod, at han var modparten.

»Fejl sker, det må de ikke, det er mit ansvar. Jeg er glad for, at Ib Keld Jensen blev ved at råbe op. Ros til ham,« siger Linda Garlov.

Denne fejl medførte i første omgang, at Dansk Journalistforbund trak kravet mod Ib Keld Jensen tilbage. Samtidig satte DJ advokat Jette Kayerød Christensen på sagen til at varetage Ib Keld Jensens interesser.

Hun har nu gransket Ib Keld Jensens forklaring. Han har under hele forløbet påpeget, at det intet er at komme efter i sagen overhovedet. Outside24.dk har brugt artiklerne i forlængelse af en indgået aftale, har han forklaret.

Og Dansk Journalistforbund erkender nu, at BT-journalistens sag slet ikke skulle have været taget op af DJ.

»Hvis der er en sag, er det en sag mellem BT-medlemmets medarbejderforening og Berlingske Media,« siger Linda Garlov med henvisning til, at Berlingske Media har en aftale om videreudnyttelse af koncernens materiale.

Sagen har medført, at flere freelancere har kritiseret, at DJ ikke varetager freelancernes interesser. Men Linda Garlov understreger, at det ikke handler om tilsidesættelse af enkeltgrupper.
»DJs konsulenter varetager hver dag interesserne for rigtig mange selvstændige medlemmer. Denne fejl er dybt beklagelig, men har intet at gøre med, hvilken type medlem, det handler om. Det er en administrativ fejl, som ikke måtte ske, men er sket alligevel. Nu har vi strammet op på procedurerne, så det ikke sker igen,« forklarer Linda Garlov.

Ib Keld Jensen har stor ros til over for at DJ erkender fejlene, ligesom han fremhæver, at DJs advokat Jette Kayerød Christensen har været en meget stor støtte, da hun først kom på sagen. Men selv om han er tilfreds med sagens udfald, er den ikke slut endnu. Ib Keld Jensen oplyser, at han har haft et indtægtstab på grund af sagen. Han vil derfor via Dansk Journalistforbunds forretningsudvalg forsøge at få økonomisk kompensation.

Også Journalisten.dk har korrigeret undervejs i omtale af sagen. I den oprindelige omtale skrev vi at der var rejst erstatningskrav for "tyveri" af otte artikler. Men da tyveri kan straffes med fængsel, og sagen endnu var uafklaret, ændrede Journalisten ordvalget til det mere præcise "krænkelse af ophavsretten".

2 Kommentarer

Bodil Rohde
27. APRIL 2012
Re: DJ undskylder og stopper sag mod freelancer

Det er godt at se, at der er blevet rettet op på DJs håndtering af denne sag.

 Men det var ikke sket uden Ib Keld Jensens egen store indsats både i forbindelse med sagen og indsats for at informere sine kolleger. 

Nu er vi alle blevet klogere - og ikke mindst DJs ledelse.

VH

Bodil Rohde

Jørgen M.
27. APRIL 2012
Re: DJ undskylder og stopper sag mod freelancer

Godt at der er fundet en løsning på tvisten. Det går ikke, at to medlemmer af den samme forening forskelsbehandles.

Mvh.