IFJ

DJ: Udvisning af russiske journalister kommer for sent

DJ’s næstformand bifalder, at IFJ har suspenderet det russiske medlemskab af det internationale journalistforbund. Men det er ikke nok til at få den danske søstergren tilbage i folden

Vi bakker op om beslutningen, men det ændrer ikke på, at vi fortsat tager afstand fra organisationen. Derfor står vi fast på vores udmelding af det internationale forbund for journalister.

Det er budskabet fra Dansk Journalistforbund oven på nyheden om, at det internationale forbund for journalister, International Federation of Journalists (IFJ), har valgt at suspendere Ruslands medlemskab.

”Vi bifalder selvfølgelig, at de suspenderer det russiske forbund, og det er den helt rigtige beslutning. Men vi synes også, at det er ret sent, beslutningen kommer,” siger Allan Boye Thulstrup.

IFJ begrunder blandt andet suspenderingen med, at den russiske organisation RUJ har etableret fire afdelinger i Ruslands annekterede regioner i Ukraine. Det bryder nemlig med IFJ’s principper om international solidaritet, samarbejde og respekt for alle journalister, lyder det i den pressemeddelelse, IFJ sendte ud.

Tager stadig forbehold

Dansk Journalistforbund gik sammen med andre nordiske forbund og bad øjeblikkeligt om, at Rusland blev suspenderet fra IFJ, da det kom frem, at der var blevet etableret lokalafdelinger i de annekterede områder. Det valgte IFJ ikke at gøre.

”Det er ikke min opfattelse, at den situation, vi kritiserede tilbage i oktober, har ændret sig, så IFJ kunne allerede dengang have valgt at suspendere Rusland,” siger Allan Boye Thulstrup.

Derfor tager DJ’s næstformand heller ikke imod nyheden om suspenderingen uden forbehold.

Utilfredsheden fik i januar flere nordiske fagforeninger til at melde ud, at de vil trække sig fra IFJ. Kritikken preller dog af på IFJ.

”Der er dem, som mener, vi burde have handlet hurtigere. For os er det også vigtigt, at vi har handlet i overensstemmelse med vores egne regler og forfatning,” skriver Dominique Pradalié, IFJ’s præsident, i en pressemeddelelse.

10 år uden handling

Nok var sagen om Ruslands medlemskab i IFJ dråben, der fik bægeret til at flyde over. Men DJ’s utilfredshed med organisationen bygger på ”mange forskelligartede problemer” og trækker spor mere end 10 år tilbage i tiden, siger Allan Boye Thulstrup.

”Det handler om uigennemsigtighed, ’governance’ af foreningen, hvorvidt der bliver lyttet til argumenter, og om der er en vision for, hvor IFJ skal hen i fremtiden. Vi synes ikke, det er en forening, der er god til at fortælle, hvor den gerne vil hen.”

Helt konkret har anklagerne fra de nordiske fagforeninger blandt andet gået på, at IFJ har ”korrupte aktiviteter”. Blandt andet har DJ kritiseret organisationen for at holde kongres om journalisters arbejdsvilkår og pressefrihed i Oman, et land med yderst begrænset pressefrihed.

IFJ har affejet anklagerne som værende ”falske, injurierende og skadelige”.

DJ udelukker ikke fremtidigt IFJ-medlemskab

Allan Boye Thulstrup vil ikke udelukke, at DJ igen kommer til at melde sig ind i IFJ.

”Det er stadig vores holdning, at vi skal arbejde med kapacitetsopbygning og solidaritetsarbejde på internationalt plan, både i forhold til fagforeninger, journalister, mediefrihed og ytringsfrihed. Det har vi tænkt os at blive ved med at gøre, bare i andre regier end IFJ,” siger Allan Boye Thulstrup.

Journalistforbundene i Norge, Finland og Island vil ligesom Danmark melde sig ud af IFJ, men det svenske forbund er endnu ikke kommet til en endelig beslutning. Ifølge DJ er det svenske forbund enig i kritikken, men overvejer af forskellige grunde at fortsætte medlemskabet.

0 Kommentarer