DJ ud af statsobligationer fra udlandet

DJs etik kan ikke holde til at forbundet har penge i lande, hvor journalister forfølges. Investeringerne trækkes ud, og DJ overvejer sin langsigtede strategi.

DJs etik kan ikke holde til at forbundet har penge i lande, hvor journalister forfølges. Investeringerne trækkes ud, og DJ overvejer sin langsigtede strategi.Efter Journalistens afdækning af, at en begrænset del af DJs formue er placeret i lande, hvor pressefriheden har ringe kår, har hovedbestyrelsen torsdag besluttet at trække pengene øjeblikkeligt.

»Journalisten har afdækket en meget reel sag,« lød det blandt andet fra Troels Gadegaard Frølich, der påpegede, at netop fordi Dansk Journalistforbund hjælper undertrykte journalister og har en klar profil på presseetik, går investeringerne ikke.

»Vi mener noget om pressefrihed, og det skal vi agere i forlængelse af,« sagde han.

1,8 procent i statsobligationer 

Journalisten afdækkede i seneste nummer, at 1,8 procent af DJs formue, der er placeret i den såkaldte Sikringsfond, bliver investeret i udenlandske statsobligationer, hvor afkastet er med til at sikre DJ en sund økonomi.

Halvdelen af det beløb er placeret i lande som Mexico, Rusland og Tyrkiet, der scorer lavt på Reportere uden Grænsers liste over pressefrihed.

Menneskerettighedseksperter har kritiseret investeringen. Investeringseksperter har påpeget, at der ikke er nogen etableret praksis på området.

DJ vidste det ikke

Lars Werge, næstformand i DJ, indledte debatten med at påpege, at DJ ikke havde været klar over, hvor pengene var investeret.

»Det er jo ikke et område, vi har været opmærksomme på. Det er ikke os, der skal sidde og jonglere med pengene. Det har vi trygt overladt til vores bankforbindelse,« sagde Lars Werge.

Formand Mogens Blicher Bjerregård supplerede:

»Vi havde ikke forestillingen om, at den her situation kunne opstå, når vi netop holdt os til obligationer.«

Han understregede, at DJ netop har forsøgt at udvise rettighed omhu:

»Vi skal ikke ud og investere i selskaber, det er derfor, vi investerer i obligationer. Derfor havde vi ikke tanke på at det kunne være et problem. Og det er beklageligt.«

Møde i banken

DJ har siden Journalistens artikel blev trykt, holdt møde med Danske Capitals, der står for investeringerne. Danske Capitals har planlagt at se på muligheden for at screene obligationer etisk og vil komme med en melding sidst på året.

»Det kan vi tage som udtryk for, at vores bankforbindelse tager det alvorligt og derpå retter ind,« sagde Lars Werge.

»Men vi kan også sige, at det her vil vi slet ikke være med til.«

Og det var sidstnævnte udlægning, der vandt tilslutning.

»Det her kommer ikke bag på Danske Capital,« sagde Lotte Dahlman.

»Enten skal vi slet ikke have investeringer i udenlandske statsobligationer, eller også skal vi – og så sætter vi os ind i det selv.«

Ros til Journalisten

Lars Lindskov, medlem af forretningsudvalget, uddelte roser til den opsøgende fagpresse:

»Vi troede, vi var klædt rigtigt godt på og gjorde det rigtige. Og så kommer det her,« sagde han og påpegede – som flere debattører – at det er meget svært at placere penge 100 procent etisk korrekt.

»Hvilke obligationer er gode nok? Svenske – hvor der er våbenindustri?« spurgte han retorisk.

HB har i foråret 2012 efterspurgt et samlet billede af DJs investeringspolitik. DJs daglige ledelse sætter spørgsmålet på dagsordenen i efteråret 2012 – "hvor vi tager det store overblik," som det formuleres i papirerne.

Per Roholt, medlem af hovedbestyrelsen, advarede mod akut overreaktion.

»Vi skal passe på, hvordan vi reagerer i situation. Jeg synes, vi skal stille krav til etikken,« sagde Per Roholt, der gerne ville afvente redegørelsen fra Danske Capitals og lægge en langsigtet strategi.

»Jeg synes ikke, vi skal afskrive statsobligationer som sådan.«

»Vi skal fastholde dialogen med Danske Capitals og stille krav til dem. Vi svigter, hvis vi ikke stiller etiske krav.«

0 Kommentarer