DJ-top vil trække dine millioner ud af skattely

Formand Lars Werge var i tvivl, men nu har han besluttet sig: DJ bør ikke længere investere medlemmernes penge i hedgefonde på Guernsey, der ifølge eksperter er et kendt skattely. Fredag skal hovedbestyrelsen stemme

På fredag kan Dansk Journalistforbund beslutte at stoppe sine investeringer i hedgefonde i skattely. Det afgør forbundets hovedbestyrelse på et møde.

Journalisten kunne i april fortælle, at DJ i en årrække har investeret flere millioner i hedgefonde på øen Guernsey, der ifølge eksperter er et kendt og populært skattely.

DJ investerede i 2014 83 millioner kroner af medlemmernes penge via Danske Bank. 11 procent af dem – omtrent 9 millioner kroner – blev investeret i to hedgefonde på Guernsey.

Størstedelen af de investerede millioner kommer fra strejkekassen, som medlemmerne betaler til hver måned ved siden af kontingentet.

DJ’s næstformand, Tine Johansen, samt et flertal af hovedbestyrelsen gav udtryk for, at de ikke mente, forbundet burde investere medlemmernes penge i skattely. Formand Lars Werge var hverken for eller imod – men ville undersøge sagen nærmere.

Det har han gjort nu, og Lars Werge er sammen med direktør Linda Garlov afsender på forslaget om at stoppe investeringerne, som altså skal behandles i hovedbestyrelsen fredag.

Det handler om etik

Journalistens artikler satte gang i en del debat i forbundet, ikke mindst fordi de kom frem kort før delegeretmødet, hvor der skulle vælges ny politisk ledelse.

»Den debat, der har været på delegeretmødet, i hovedbestyrelsen og på debatfora, har tydeliggjort, at etik betyder noget for vores medlemmer. Det handler det her også om, og derfor er det et forsøg på at lytte til den bekymring, der har været,« siger Lars Werge.

Mener du selv, at der har været noget galt i de investeringer, som er foretaget på vegne af DJ?

»Vi har jo ikke unddraget os skat, så på den måde har der ikke været noget i vejen. Men det her er i lige så høj grad en disposition, der træffes i henhold til etikken,« siger han.

Ikke ulovligt

Det er vigtigt at understrege, at DJ ikke har foretaget sig noget ulovligt. Men kritikere mener, at forbundet har et moralsk ansvar for ikke at understøtte skattely.

»Når man investerer i fonde eller virksomheder, som ligger i skattely som Guernsey, så er man med til at legitimere dem,« sagde kampagnechef i IBIS Lars Koch, som har speciale i skattely.

Han opfordrede DJ til at trække sine penge ud af Guernsey og tilføjede:

»Hvis man som fagforening mener, at ordentlige arbejdsvilkår og velfærd er vigtigt, så er det en rigtig dårlig idé at investere sine penge i skattely. Skattely er netop med til at underminere den skat, som finansierer velfærden.«

Vil stoppe investeringer i hedgefonde

Lars Werge og Linda Garlov indstiller til hovedbestyrelsen, at ledelsen får mandat til at afvikle alle investeringer i hedgefonde.

Hvorfor vil I afvikle alle investeringer i hedgefonde og ikke kun, hvis de ligger i skattely?

»Det er, fordi hedgefonde har adresse i skattely. Det er blevet klart ud fra den viden, som I bl.a. har været med til at bringe til veje, at de hedgefonde, som danske investeringsforeninger samarbejder med, har adresse der. Så er der hedgeforeninger, men de udbydes ikke rigtigt af dem, vi samarbejder med. Så i første omgang siger vi ”ud af hedgefonde” og vil fokusere på noget andet,« siger Lars Werge.

Da Journalisten spurgte dig og resten af hovedbestyrelsen, hvad I mente i sagen, var du en af to, som hverken var for eller imod. Hvad afgjorde det for dig?

»Det var diskussionen og de holdninger, der kom til kende. Det var ret tydeligt på hovedbestyrelsens møde og andre steder, hvor debatten var, at det giver god mening at finde et andet investeringsområde end hedgefonde med adresse i skattely,« siger Lars Werge.

Vil DJ tabe penge?

Et væsentligt aspekt ved sagen er, at DJ har tjent gode penge på investeringerne på Guernsey. De 11 procent af den samlede portefølje, som Danske Capital har forvaltet, har givet et »historisk flot afkast«, forklarede Danske Capital til Journalisten i april.

Werge og Garlov foreslår i samme indstilling til hovedbestyrelsen, at DJ hæver grænsen for, hvor stor en del af de samlede investeringer der må ligge i aktier. Lige nu er grænsen 15 procent, og den foreslår DJ-toppen hævet til 25 procent.

Aktier har også været en indbringende investering for DJ, men betragtes generelt som en mere risikabel investering end eksempelvis obligationer.

[[nid:33581]]

Kan det undgås, at DJ taber penge samlet set?

»Der er ingen tvivl om, at hedgefondene har givet godt, som I jo også har beskrevet. Det er svært at finde en lignende god investering. Samtidig er det hårde tider i forhold til at finde investeringsområder, som er sikre. Det, man for få år siden betragtede som sikre investeringer, var obligationer. Men jeg kan forstå på vores kapitalforvaltere og andre, at det næsten er umuligt at tjene penge på i dag,« siger Lars Werge og fortsætter:

»Når vi foreslår at skrue op for aktierne, så er det, fordi der godt nok er en lidt større risiko, men også mulighed for et bedre afkast end obligationer.«

Vil forhandle bedre pris

Lars Werge understreger, at hovedbestyrelsen også kan vælge at godkende dele af indstillingen, men forkaste andre.

Det er således muligt, at DJ eksempelvis trækker sine penge ud af skattely, men ikke øger investeringen i aktier. Så vil de cirka 9 millioner, som trækkes ud af Guernsey, blive fordelt på andre poster, primært obligationer.

Det er også en del af indstillingen, at DJ skal forsøge at genforhandle sin aftale med de to kapitalforvaltere Danske Capital og Nordea Invest.
”Målet med dette er samlet set at opnå en bedre pris for DJ’s bank-forretninger,” lyder det i indstillingen.

Skrappere etiske principper fremover

Endelig er det en del af indstillingen, at DJ tiltræder et index med særligt fokus på bæredygtige investeringer. Dette index kan blandt andet sikre imod investeringer i ”våben, alkohol, tobak og voksen-underholdning”, lyder det.

DJ’s kapitalforvaltere har ifølge indstillingen allerede tiltrådt andre etiske regelsæt, der blandt andet forbyder at investere i børnearbejde og klyngebomber.

”Diskussionen for DJ bør fremadrettet gå på, om vi skal tiltræde yderligere skrappe principper,” står der.

Det er anden gang på få år, at DJ skærper etikken i investeringerne. Sidst det skete var i 2013, efter at Journalisten påviste, at DJ investerede i statsobligationer i lande, som undertrykker pressen. Dengang besluttede hovedbestyrelsen at trække investeringerne ud og samtidig hæve grænsen for investeringer i aktier til 15 procent.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
13. AUGUST 2015
To skræmmeord, skattely og
To skræmmeord, skattely og hedgefonde, ikke mere skal der til for at det nu åbenbart lykkes vores egen bladredaktion i at forringe afkastet af vor formue med formentlig flere millioner kroner årligt. Man kan da kun håbe, at hovedbestyrelsen, vore ypperste tænkere, gennemskuer og nedstemmer det tåbelige forbud. Hedgefonde er fuldt lovlige investeringsfonde, og skattely er lande, der af forskellige grunde har valgt ikke at beskatte selskaber og fonde så hårdt som andre. Det er ikke fordi de landes indbyggere er undertrykte slaver, eller børn i skolealderen tvinges til 12 timers dagligt arbejde som i mange af de lande, modebevidste journalister får lavet deres tøj, men de har simpelthen ikke brug for at flå investorer som os. Hvor går grænsen? Irland med dets 15 % selskabsskat? Eller er det 10 %? Eller 5 %? Desuden beskattes pengene jo fuldt ud, når vi bruger dem til konfliktstøtte eller overforbrug i DJ. Hvad er problemet? Hvorfor er du blevet en tøsedreng, Lars?