DJ-top: Journalisten skal overtage Magasin K

Den nye redaktør af Journalisten skal også være redaktør af Magasin K, som i dag har forbundsformanden som redaktør, mener DJ-ledelsen. Der skal ikke pilles ved Journalistens redaktionelle frihed, understreger næstformand Fred Jacobsen til Journalisten.dk.

Den nye redaktør af Journalisten skal også være redaktør af Magasin K, som i dag har forbundsformanden som redaktør, mener DJ-ledelsen. Der skal ikke pilles ved Journalistens redaktionelle frihed, understreger næstformand Fred Jacobsen til Journalisten.dk.

På et hovedbestyrelsesmøde i næste uge skal Dansk Journalistforbund tage stilling til, om de vil stifte et 'mediehus'. I en indstilling til mødet foreslås det, at DJ samler sine to udgivelser fagbladet Journalisten og Magasin K under ét tag.

Journalisten skal have ny redaktør, og det er i den forbindelse, forbundsledelsen foreslår at lægge begge magasiner under den samme chef.

Hidtil er Magasin K blevet sendt ud sammen med Journalisten, men de to magasiner har haft forskellige præmisser. Magasin K er underlagt redaktionel kontrol fra DJ, og den ansvarshavende redaktør er forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård. Journalisten har frihedsbrev.

Under emnet 'DJ's samlede kommunikation' er det foreslået, at Journalistens nye redaktør også skal være redaktør på Magasin K. Hvad er tankerne bag det forslag?

»Hovedtanken bag forslaget er ganske enkelt at samle de udgivelser, DJ har,« siger næstformand i DJ, Fred Jacobsen, til Journalisten.dk.

Hidtil har Magasin K været redaktionelt styret af DJ. Hvordan harmonerer det med Journalistens frihedsbrev?

»Det er jo det, vi skal diskutere. Det er ikke sort eller hvidt, det er et spørgsmål om at beskrive rammerne. Journalisten har i dag et udgivelsesgrundlag, der bygger på DJ's formålsparagraf, på den redaktionelle frihed og på, at bladet skal fremstå som et uafhængigt, kritisk mediemagasin. De kan så udgive et Magasin K ud fra nogle rammer, som HB som bestyrelse og udgiver beskriver, og det kan for mig at se sagtens være under redaktionel frihed.«

Betyder det, at forbundsformanden ikke længere er ansvarshavende?

»Ja, lige præcis. Det er sådan set en pointe i forslaget. Jeg er ikke sikker på, vi er enige i Hovedbestyrelsen, det her er nogle ideer, forbundsledelsen har. Vi synes, det kunne være interessant at få udgivelserne samlet.«

Betyder det så, at Magasin K skal have redaktionel frihed?

»Det er stadig vigtigt at fastholde, at udgivelsesgrundlaget skal beskrives præcist, og at Magasin K er et strategisk tiltag. Min holdning er, at forbundsformanden ikke længere skal være ansvarshavende, og så er det for mig klart, at redaktøren inden for udgivelsesgrundlaget skal have redaktionel frihed.«

Ledelsens indstilling under emnet 'DJs samlede kommunikation' lyder sådan her:

»Det bør overvejes, om vi skal sikre en synergieffekt ved at lade Journalisten stå for udgivelse af Magasin K på nogle klare udgiveraftaler. I forbindelse med ansættelse af en ny redaktør vil vi kunne tilrettelægge dette arbejde fra grunden. Det bør desuden overvejes, om der er synergieffekt ved at koordinere tilrettelægning alle andre udgivelser end Journalisten i en samordning mellem forbund og fagblad.« 

2 Kommentarer

Finn Arne Hansen
29. OKTOBER 2010
Re: DJ-top: Journalisten skal overtage Magasin K

Skær nu igennem, kære HB. Journalisten har udviklet sig til et kendis-mediemagasin, der er promoveringsrampe for dygtige journalister som Ole Nørskov og Jacob Elkjær. Det er ikke nok. DJ har et berettiget krav om at have en publikation, som er DJ's ansigt udadtil. Og som indeholder det faglige stof, som må forventes. Den der betaler, bestemmer musikken.

Jeg gentager for 117. gang, hvordan den gordiske knude skal skæres over: Lad Journalisten have en uafhængig redaktion og redaktør (som selvfølgelig risikerer at ryge ud, hvis han/hun direkte skader DJ) og lav så nogle grå sider i midten af bladet, som redigeres af DJ's kommunikationsafdeling. Her skal der være leder, navnenyt, nyt fra forbundet, faglige tips osv. Alle er glade.

Frede Jakobsen
29. OKTOBER 2010
Re: DJ-top: Journalisten skal overtage Magasin K
Det lyder da som alletiders umulige konflikt-konstruktion - med mindre det blot dækker over, at forbundsledelsen endnu engang gør et forsøg på at komme Journalistens frihedsbrev til livs.