DJ taber voldgiftssag mod Aller

DJ har tabt voldgiftssagen mod Aller Media om freelanceoverenskomstens dækningsområde. Aller Media har fået medhold i sin fortolkning af overenskomsten. Det vil sige, at overenskomsten kun dækker freelancere, der opfylder de kriterier, der forbindes med egentligt lønmodtagerarbejde.

DJ har tabt voldgiftssagen mod Aller Media om freelanceoverenskomstens dækningsområde. Aller Media har fået medhold i sin fortolkning af overenskomsten. Det vil sige, at overenskomsten kun dækker freelancere, der opfylder de kriterier, der forbindes med egentligt lønmodtagerarbejde.

Voldgiftsagen blev afgjort søndag. Resultatet af sagen betyder, at freelancere, der af Skat betragtes som selvstændige og/eller er momsregistrerede, har et enmandsselskab m.v. ikke anses for at have været omfattet af overenskomsten.

Dansk Journalistforbund tabte sagen, selvom der i overenskomstens præambel står lønmodtagerlignende, og selvom der er tale om freelancearbejde, som udføres på Allers bestilling med mere. 

Opmanden i sagen tillagde det ingen betydning, at arbejdet er sammenligneligt med de ansattes og foregår i et sammenligneligt samspil, at Aller Media har administreret overenskomsten i overensstemmelse med Dansk Journalistforbunds fortolkning i trefjerdedele af overenskomstperioden, ligesom Opmanden ikke lagde til grund, at overenskomsten ligger tæt op ad den tidligere fotoaftale, som parterne var enige om havde omfattet alle freelancefotografer. Han lagde heller ikke vægt på branchekutymen med de 35 andre freelance overenskomster på DJ's område. Det fremgår af en pressemeddelese fra DJ.

Opmanden brugte Arbejdsretsdommen fra 2007 til skade for DJs synspunkter og fremhævede, at de tidligere afgørelser i Konkurrenceankenævnet og Konkurrencestyrelsen ikke gav belæg for de fortolkninger, som DJ har lagt til grund i sagen.

"Det er rystende, at freelancere i denne sag har så ringe en retsstilling, når det gælder kollektiv forhandling. Det skal vi nu arbejde på at få ændret – også politisk" siger Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ til Journalistforbundet.dk.

Mandag morgen møder DJ's formand strategigruppen i sagen for at diskutere den for DJ negative udvikling i sagen. DJ skal træffe beslutning om blandt andet: Om hvorvidt blokaden skal opretholdes i sin nuværende form. Hvordan forhandlingerne skal videreføres med Aller Media og af hvem. Og hvordan forbundet forholder sig til forhandlingerne for de ansatte i lyset af freelancesituiationen.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
1. MARTS 2010
Re: DJ taber voldgiftssag mod Aller - De selvstændige ud af DJ?

Ingen tvivl, det er noget møg. Nu må forhandlerne så på banen og få det bedste ud af situationen. Vilde konflikter på den her baggrund vil være ude i hampen. Hvis Aller havde tabt og herefter kastet sig ud i en vild lockout, ville vi have hylet op. Respekt for det arbejdsretlige system må gå begge veje.

Men måske er det nu tiden at tage diskussionen om, hvorvidt selvstændige kan være medlem af FAGFORENINGEN Dansk Journalistforbund. Jeg fornemmer, det er skredet for meget, og at vi står ved en skillevej og må lade de selvstændige gå. Hvad siger vore love?