DJ taber sag om fyringer på Jysk Fynske Medier

Det var i orden at fem medarbejdere blev opsagt i 2018, fastslår voldgiftskendelse. DJ-formand Tine Johansen kalder dommen ærgerlig

En voldgiftssag har afgjort, at det var rimeligt, at Jysk Fynske Medier i 2018 opsagde fem journalister, samtidig med at virksomheden havde ledige stillinger og vidste, at der ville komme flere ledige stillinger i opsigelsesperioden.

Det fremgår af en kendelse i en faglig voldgiftssag anlagt af Dansk Journalistforbund på vegne af de fem fyrede journalister mod Jysk Fynske Medier, som var repræsenteret af Danske Medier Arbejdsgiverforening, skriver Mediawatch.

Det var ledelsens vurdering, at ingen af de fem, som endte med at blive opsagt, havde de personlige egenskaber og kompetencer, som stillingerne ved Jysk Fynske Mediers Printcentral forudsatte. Det var heller ikke ledelsens vurdering, at fire af medarbejderne havde kompetencer, der blev efterspurgt på en anden redaktion i koncernen.

Ifølge voldgiftskendelsen foretog Jysk Fynske Medier de nødvendige undersøgelser forud for afskedigelsesrunden. Opmanden har ikke kunnet finde grundlag for “at tilsidesætte ledelsens skøn over, hvorvidt de pågældendes kompetencer og personprofil mv. matchede nogen af de stillinger, som var ledige eller blev ledige i opsigelsesperioden.”

“Brug og smid væk-kultur”

De fem journalister havde ønsket, at Jysk Fynske Medier skulle betale dem godtgørelser som følge af fyringerne, som de anså for urimelige.

DJ-formand Tine Johansen kalder dommen ærgerlig.

”Det er udtryk for en brug og smid væk-kultur, hvor man efter lang og tro tjeneste risikerer at blive strittet ud,” siger hun.

Sagen understreger ifølge formanden, hvor vigtigt det er for medlemmerne at efteruddanne sig løbende.

”Det kaster os ud i nogle overvejelser om, at det er endnu vigtigere for medlemmerne at bruge deres efteruddannelse og sørge for at orientere sig mod, hvordan de kan udvikle deres karriere i forhold til, hvor branchen bevæger sig hen. Der er en ledelse her, som ikke har taget det ansvar på sig og overvejet, hvilke kompetencer de havde brug for,” siger Tine Johansen.

Kendelsen er endelig og kan ikke ankes. Hver part skal betale egne sagsomkostninger og halvdelen af opmandens honorar.

0 Kommentarer