DJ taber sag mod Børsen

Der var ikke tale om overenskomstbrud, da Børsen i foråret fyrede to medarbejdere. Det fastslog dommeren, da han afgjorde en voldgiftsag, DJ havde anlagt mod Børsen.

Der var ikke tale om overenskomstbrud, da Børsen i foråret fyrede to medarbejdere. Det fastslog dommeren, da han afgjorde en voldgiftsag, DJ havde anlagt mod Børsen.

I Børsens overenskomst står der, at der skal være tvingende grunde, hvis medarbejdere skal fyres. Da Børsen fyrede to medarbejdere i marts måned i år, mente Dansk Journalistforbund ikke, at fyringerne var nødvendige, og at der derfor ikke var tvingende grunde til at fyre.

Dansk Journalistforbund lagde sag an mod Børsen og krævede erstatning til de fyrede medarbejdere. Men den sag har forbundet nu tabt.

Da voldgiftssagen blev afgjort tirsdag i efterårsferien, den 13. oktober, tilkendegav dommeren mundtligt, at DJ ikke fik medhold i sine anklager. Det oplyser tillidsrepræsentant på Børsen Peter B. Rasmussen.

»Helt overordnet var begrundelsen, at der var tvingende grunde til at afskedige i marts 2009,« siger han til Journalisten.dk.

Kendelsen kom bag på tillidsrepræsentanten.

»Vi glæder os meget til at se den skriftlige kendelse, så vi kan se mere præcist, hvad rækkevidden af afgørelsen er,« siger Peter B. Rasmussen.
Han frygter dog ikke, at kendelsen kommer til at betyde, at det er blevet lettere for ledelsen at fyre ansatte på Børsen.

De to, der blev fyret, havde henholdsvis syv og otte måneders opsigelse. Samtidig med, at de to blev fyret, var der to andre, der sagde ja til en frivillig fratrædelsesordning. Fyringerne skete som led i en sparerunde på grund af faldet i annoncemarkedet.

0 Kommentarer