DJ svinger sparekniven over Journalisten

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund vil satse på digitale medier. Hvert fjerde nummer af fagbladet Journalisten bliver sparet væk for at frigive ressourcer til nettet.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund vil satse på digitale medier. Hvert fjerde nummer af fagbladet Journalisten bliver sparet væk for at frigive ressourcer til nettet.
En enig hovedbestyrelse i Dansk Journalistforbund (DJ) har på det igangværende hovedbestyrelsesmøde netop vedtaget at spare hvert fjerde nummer af fagbladet Journalisten væk. Helt konkret betyder det en nedgang fra 20 til 15 numre om året – eller 250 redaktionelle sider færre.

»Begrundelsen ligger i negative tal på bundlinjen af budgettet. Overordnet set har DJ mange varer på hylderne til vores medlemmer, og her er Journalisten bare en ting,« siger næstformand Lars Werge, der samtidig understreger, at det ikke bliver med ham i hovedbestyrelsen, at Journalistens frihedsbrev bliver fjernet.

Formålet er ifølge Forretningsudvalgets indstilling "ikke at beskære DJ's journalistik, men at øge den og samtidig dirigere den over i mere tidssvarende rammer på net, tablet og magasin".
»Der bliver ikke fjernet en eneste krone fra journalistikken. Med fem færre årlige numre af magasinet bliver der mere tid til journalistik på både net og print. Det er vigtigt, at vi er toneangivende som forbund, og det er et vigtigt signal at sende, at vi er førende på nettet,« siger forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, der under debatten slår fast, at Journalistens frihedsbrev er en kommunikationsstrategisk beslutning.

Fagbladet Journalisten repræsenterer den næststørste enkeltpost på DJ's udgiftsside. I 2012 er der budgetteret med 10,5 millioner kroner i omkostninger, mens indtægter fra abonnementer og annoncesalg i 2011 løb op i godt 4 millioner kroner.

Ifølge DJ vil en beskæring af fagbladet betyde en besparelse på udgifter til tryk og distribution på 750.000 kroner. Faldet i annonceindtægter bliver vurderet til at lande på omkring 100.000 kroner. Da udgifterne til det lovede tabletunivers bliver anslået til at koste omkring 250.000 kroner, vil besparelserne på fagbladet Journalisten skæppe med godt 400.000 kroner DJ's budget.

»Vi skal som forbund sætte nye standarder. Det gør vi allerede med papirudgaven af Journalisten. Nu skal vi gøre det med journalisten.dk. Netjournalistik behøver ikke være skrammel,« siger HB-medlem Peter Thornvig.

Konsekvenserne af ændringerne i Journalistens udgivelsesfrekvens er på foranledning af Journalistens chefredaktør, Øjvind Hesselager, blevet vurderet af Søren Schultz Jørgensen fra Kontrabande. Han vurderer, at en mærkbar reduktion i antallet af udgivelser på kort sigt vil kunne svække medlemmernes tilfredshed med Dansk Journalistforbund.

Søren Schultz Jørgensen begrunder dette med, at Journalisten er stærkt positioneret i modtagernes bevidsthed, hvilket kom til udtryk i sidste læserundersøgelse, hvor 79 procent af læserne erklærede sig "meget eller overvejende tilfredse" med fagbladet. Tilfredsheden på andre fagblade ligger mellem 50 og 65 procent.
Sørem Schultz Jørgensen peger videre på, at Journalistens stærke position hos læserne kan gøre det lettere sagt end gjort at gå fra klassisk journalistik på print til digital formidling. Det kan dog lade sig gøre over tid.

HB-medlem Didde Elnif mener, det er nødvendigt med overgangen til web.
»Journalisten er allerede nu af høj kvalitet, men I skal have ro til at blive endnu bedre. I er med til at brande DJ på nettet, så derfor skal vi have endnu mere styr på webjournalistikken,« siger Didde Elnif.

Ifølge DJ vil en beskæring af fagbladet betyde en besparelse på udgifter til tryk og distribution på 750.000 kroner. Faldet i annonceindtægter bliver vurderet til at lande på omkring 100.000 kroner. Da udgifterne til det lovede tabletunivers bliver anslået til at koste omkring 250.000 kroner, vil besparelserne på fagbladet Journalisten skæppe med godt 400.000 kroner DJ's budget.

2 Kommentarer

Carsten Hougaard
17. NOVEMBER 2011
Re: DJ svinger sparekniven over Journalisten
Da man må antage, at alle medlemmer af en fagforening, der beskæftiger sig med medier og kommunikation har en pc og en internetforbindelse, kan man lige så godt skrotte den trykte udgave helt. Mere bekymret er jeg for at miste navnet Dansk Journalistforbund. De ikke-journalistiske medlemmer blev optaget, da man var i fare for at miste a-kassen. Nu har man tværfaglige a-kasser. Sæt journalisterne i deres egen fagforening - og bevar den fælles a-kasse med de øvrige. 
Frede Jakobsen
17. NOVEMBER 2011
Re: DJ svinger sparekniven over Journalisten

Det lyder da ærligt talt meget fornuftigt - siger jeg som tidl. redaktør af Journalisten.