DJ svinger sparekniven over Journalisten

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund vil satse mere på digitale medier. Hvert fjerde nummer af fagbladet Journalisten bliver sparet væk, mens Magasin K bliver lagt i graven. Ingen fyres.

Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund vil satse mere på digitale medier. Hvert fjerde nummer af fagbladet Journalisten bliver sparet væk, mens Magasin K bliver lagt i graven. Ingen fyres.

ØKONOMI. En enig hovedbestyrelse i Dansk Journalistforbund (DJ) har vedtaget at spare hvert fjerde nummer af fagbladet Journalisten væk. Helt konkret betyder det en nedgang i 2012 fra 20 til 15 numre om året.

»Begrundelsen ligger i negative tal på bundlinjen af budgettet. Overordnet set har DJ mange varer på hylderne til vores medlemmer, og her er Journalisten bare én ting,« siger næstformand Lars Werge, der samtidig understreger, at det ikke bliver med ham i hovedbestyrelsen, at Journalistens frihedsbrev bliver fjernet.

Formålet er ifølge Forretningsudvalgets indstilling "ikke at beskære DJ's journalistik, men at øge den og samtidig dirigere den over i mere tidssvarende rammer på net, tablet og magasin".

Det er blevet understreget flere gange, at der ikke er planer om at skære i bemandingen på Journalisten.
»Der bliver ikke fjernet en eneste krone fra journalistikken. Med fem færre årlige numre af magasinet bliver der mere tid til journalistik på både net og print. Det er vigtigt, at vi er toneangivende som forbund, og det er et vigtigt signal at sende, at vi er førende på nettet,« siger forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, der under debatten slog fast, at Journalistens frihedsbrev er en kommunikationsstrategisk beslutning.

Fagbladet Journalisten repræsenterer den næststørste enkeltpost på DJ's udgiftsside. I 2012 er der budgetteret med 10,5 millioner kroner i omkostninger, mens indtægter fra abonnementer og annoncesalg i 2011 løber op i godt 4 millioner kroner.

Ifølge DJ vil en beskæring af fagbladet betyde en besparelse på udgifter til tryk og distribution på 750.000 kroner. Faldet i annonceindtægter bliver vurderet til at lande på omkring 100.000 kroner. Da udgifterne til udvikling af bedre onlinedækning bliver anslået til at koste omkring 250.000 kroner, vil besparelserne på Journalisten skæppe med godt 400.000 kroner i DJ's budget.

Konsekvenserne af ændringerne i Journalistens udgivelsesfrekvens er på foranledning af Journalistens chefredaktør, Øjvind Hesselager, blevet vurderet af Søren Schultz Jørgensen fra Kontrabande. Han vurderer, at en mærkbar reduktion i antallet af udgivelser på kort sigt vil kunne svække medlemmernes tilfredshed med Dansk Journalistforbund.

Schultz Jørgensen begrunder dette med, at Journalisten er stærkt positioneret i modtagernes bevidsthed, hvilket kom til udtryk i seneste læser­undersøgelse, hvor 79 procent af læserne erklærede sig "meget eller overvejende tilfredse" med fagbladet. Tilfredsheden på andre fagblade ligger mellem 50 og 65 procent.
Schultz Jørgensen peger videre på, at Journalistens stærke position hos læserne kan gøre det svært at gå fra klassisk journalistik på print til digital formidling. Det kan dog lade sig gøre over tid.

HB-medlem Didde Elnif mener, det er nødvendigt med overgangen til web.
»Journalisten er allerede nu af høj kvalitet, men magasinet skal have ro til at blive endnu bedre. Journalisten.dk er med til at brande DJ på nettet, så derfor skal vi have endnu mere styr på webjournalistikken,« siger Didde Elnif.

Mens Journalisten måtte gå ned i udgivelser, blev kommunikationsmagasinet Magasin K lagt helt i graven. Magasinet har eksisteret i fire år og har trods en nominering til Anders Bording-prisen ikke levet op til forbundets forventninger.
»Lukningen af Magasin K handler om, at vi skal have udviklet produktet. Med en digitalløsning kan vi udkomme oftere og få mere dialog med K-medlemmerne,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Lukningen af magasinet skete dog ikke uden kamp. For at sige det pænt. Kort inde i debatten argumenterede formanden for K-gruppen, Lars Helmstedt, for, at løsningen med et nyhedsbrev ikke var tilfredsstillende, og senere røg næstformand Lars Werge og HB-medlem Per Roholt verbalt i totterne på hinanden. De nåede dog at forsones, før mødet sluttede.

Indholdet i nyhedsbrevet skal ifølge forbundsformanden være en udvidelse af Magasin K – kommunikation på kommunikationens præmisser.

I den nyeste læserundersøgelse fra 2011 var 59 procent af modtagerne ellers meget eller delvist tilfredse med magasinet. I en tilsvarende undersøgelse fra 2009 var tilfredsheden dog en anelse højere. Samtidig foretrækker 51 procent af modtagerne et trykt magasin frem for en digital udgivelse.

1 Kommentar

john Jørgensen
25. NOVEMBER 2011
Re: DJ svinger sparekniven over Journalisten

DJ går corporate

Mere strategisk kommunikation på bekostning af Journalisten, som ikke er strategisk, forstår man.

DJs hovedbestyrelse har besluttet at vægte den såkaldte strategiske, afsenderstyrede kommunikation for at komme i dialog med medlemmerne.

Man ser det for sig: Kommunikationschefen går foran formanden gennem Gl. Strand med en klokke for at annoncere, at nu er formanden på vej med en strategisk udtalelse.

Det er forstemmende, at journalisternes eget forbund opfatter strategi og kommunikation, som man gør det i det corporate Danmark, hvor kommunikationen de sidste tyve år har været præget af kravet fra den integrerede kommunikation om kontrol, effektivitet og transmission af topstyrede budskaber.

Journalistens redaktør har jo ret, når han i sin leder tror på, at kritisk og uafhængig journalistik kan bruges til rigtig meget. Også til at favne forskelligheden.

I stedet for at gå corporate vil det klæde DJ at udvise lidt selvtillid og udvikle en moderne, journalistisk baseret kommunikationsstrategi, som kan tjene til inspiration for andre og gøre det meningsfuldt af være medlem.  

John Jørgensen, journalist og kommunikationsrådgiver