search

DJ støtter ACTA

Dansk Journalistforbund støtter den omstridte aftale ACTA, der beskyldes for at indskrænke informationsfriheden på internettet. Det er et spændingsfelt imellem ophavsret og ytringsfrihed, siger næstformand Lars Werge. (Opdateret)

Dansk Journalistforbund støtter den omstridte aftale ACTA, der beskyldes for at indskrænke informationsfriheden på internettet. Det er et spændingsfelt imellem ophavsret og ytringsfrihed, siger næstformand Lars Werge. (Opdateret)

ACTA er OK. Dansk Journalistforbund (DJ) støtter det internationale regelsæt, der har fået netaktivister op af stolene i hele Europa. Det er, selv om aftalen ifølge kritikerne truer ytrings- og informationsfrihed på internettet.

»Vi synes, det er en god ide. ACTA regulerer for nogle ting, som på verdensplan trænger til regulering. Samtidig bider vi mærke i, at regelsættet ikke betyder ændringer i forhold til, hvordan vi gør tingene i Danmark. De ting, som ACTA skal regulere, er i forvejen reguleret i Danmark,« siger næstformand i DJ Lars Werge.

ACTA står for Anti-Couterfeiting Trade Agreement og er lavet for at bekæmpe piratkopiering af både fysiske og digitale produkter på verdensplan. Danmark har underskrevet aftalen sammen med 21 andre EU-lande og blandt andet USA og Japan. På det seneste har aftalen dog mødt en del modstand.

Aktivister, intellektuelle og politikere har kritiseret aftalen, og der er lanceret store demonstrationer imod aftalen i flere europæiske lande. Senest har Polen suspenderet deres underskrift af aftalen, indtil man har haft en bredere debat.

It-advokat Martin von Haller Grønbæk er blandt de største danske kritikere af ACTA. Han giver Lars Werge ret i, at ACTA, som den ser ud i dag, ikke umiddelbart har konsekvenser for dansk lovgivning, men han mener stadig, den er problematisk.

»Det betyder ikke, at ACTA ikke ændrer noget. Det er et stort skridt uden tøven i retning mod, at man pålægger internetudbydere og digitale serviceudbydere en langt større rolle i bekæmpelsen af piratkopiering. ACTA lægger op til, at man fremadrettet gør lovgivningen mere restriktiv,« forklarer Martin von Haller Grønbæk.

Hans pointe er, at udviklingen mod at gøre mellemmændene ansvarlige er farlig. Det vil sige, at man med ACTA bevæger sig mod at lægge ansvaret for piratkopier hos internetudbydere eller hjemmesider, der tilbyder forskellige tjenester – f.eks. danske aviser. Hvis det sker, vil både internetudbydere og -tjenester indrette sig under rettighedshavernes krav, uden at de bliver prøvet ved en domstol, og det truer ytringsfriheden, mener Martin von Haller Grønbæk.

Lars Werge ser dog ingen fare på færde:

»Det er vores opfattelse, at danske journalister og mediers ytringsfrihed ikke vil blive forandret på grund af ACTA,« siger Lars Werge.

Det er dog ikke DJ's fortjeneste, at lovgivningen ikke bliver ændret i Danmark. DJ er med i RettighedsAlliancen, der tidligere hed Anti-piratgruppen. De har arbejdet aktivt for at gøre ACTA mere restriktiv, fortæller Martin von Haller Grønbæk.

»De har arbejdet på muligheden for at forbyde internetadgang og lave øget overvågning. Ud over en masse ting, der er ubehagelige for retssikkerheden, ville det også medføre en væsentlig forøgelse af udgifterne til at drive internetforretning, hvilket i sidste ende også ville gå ud over brugerne,« siger Martin von Haller Grønbæk, der mener, at DJ's medlemskab i rettighedsalliancen er en svær balance:

»Jeg synes, det er helt naturligt, at de sidder i rettighedsalliancen. Medlemmer har nogle ophavsrettigheder, man skal beskytte. Det må dog medføre nogle eksistentielle udfordringer. På den ene side repræsenterer man den fjerde statsmagt, og på den anden side er man med til at forhindre flowet af information til borgerne. Både ved at begrænse ytringsfriheden, men også ved at fordyre adgangen til information. Det må være en meget fin linje at gå på,« siger Martin von Haller Grønbæk.

Lars Werge anerkender dilemmaet mellem ophavsret og ytringsfrihed.

»Ophavsretten har en indbygget begrænsning af ytringsfriheden, og vi bevæger os på et spændingsfelt imellem de to. Der er givetvis nogle, der mener, at vores medlemskab af RettighedsAlliancen tipper balancen. Men ligesom vi skal arbejde for at udbrede ytringsfriheden, er det også vigtigt for vores medlemmer, at vi skal beskytte deres ophavsrettigheder. Der er nogle, der kun lever af dem,« siger Lars Werge.

Omkring ACTA’s konkrete arbejde henviser han til Maria Fredenslund fra RettighedsAlliancen, der afviser Martin von Haller Grønbæks påstande om deres arbejde.

»For det første har vi slet ikke været involveret i arbejdet med ACTA. For det andet aldrig støttet op om muligheden for at lukke folks internetadgang. Vi har heller ikke argumenteret for øget overvågning. Vi har arbejdet for, at man bruger den nuværende overvågning til at informere folk – og ikke kun til at køre retssager,« siger Maria Fredenslund. 

Opdatering 7/2: Lars Werge har beklaget sine udtalelser ovenfor. Han siger nu, at han kun burde have udtalt sig på egne vegne, og at synspunkterne er hans egne, ikke DJs. Læs mere her.

Opdateret 16.29 med kommentar fra Maria Fredenslund.

Kommentarer
45
Jens Anton Bjørnager
06.02.12 13:17
Re: DJ støtter ACTA

»Det er vores opfattelse, at danske journalister og mediers ytringsfrihed ikke vil blive forandret på grund af ACTA,« siger Lars Werge.

 Fint nok. Men hvad er argumentet for aktivt at gå ind og støtte ACTA og den øgede overvågning? 

Fremhævet af Journalisten
Erik Ejlersen
06.02.12 13:20
Re: DJ støtter ACTA
Åh ja, det evige dilemma: Skal jeg bruge mit journalistiske håndværk til at give befolkningen, rig som fattig,  et oplyst beslutningsgrundlag - eller skal jeg tjene copyrightbeskyttede  millioner på portrætbøger om cykelryttere og vaneforbrydere?
Fremhævet af Journalisten
Kurt Westh Nielsen
06.02.12 13:39
Re: DJ støtter ACTA

En smule debat inden DJ indtager en sådan holdning, havde været på sin plads. Hvis argumentationen er som det fremgår af ovenstående artikel, så halter logikken alvorligt i DJ's ledelse. Bare det, at man vurderer, at udspillet ikke har betydningen for retstilstanden i Danmark er da bestemt ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man skal bakke op om forslaget.

Det havde klædt min fagforening, hvis den havde valgt at dele eventuelle informationer om ACTA-arbejdet med medlemmerne og havde sonderet de forskellige positioner inden denne 110 procents opbakning til et forslag, som indtil videre er kendetegnet ved sit udemokratiske grundlag.

Fremhævet af Journalisten
Jeppe Morgenthaler
06.02.12 14:14
Re: DJ støtter ACTA

"Der er givetvis nogle, der mener at vores medlemskab af RettighedsAlliancen tipper balancen". Ja, det gør blandt andre jeg.

DJs reaktionære opfattelse af ophavsret som en uangribelig, ensartet størrelse viser en himmelråbende mangel på indsigt i virkeligheden online. Og den vil ikke gøre DJ nogen gavn i det lange løb. Et af de største problemer i ACTA er at kopiering af fysiske varer (tasker, designmøbler osv) sidestilles med kopiering af digitale film- og musikfiler.

Hvis ACTA kun omhandlede de fysiske varer gav det mening. I sin nuværende form ligner ACTA mere omridset til en blød udgave af V for Vendetta. I øvrigt kan DJ godt lægge i ovnen til at skulle forholde sig til TPP.

I øvrigt bakker jeg helhjertet op om Kurt Westh Nielsens kommentar. 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Henrik Moltke
06.02.12 14:37
Re: DJ støtter ACTA
Det er provinsielt. Det er dumt. Og det er pinligt I er så ensidige og ureflekterede - og direkte lukker ørerne for relevant kritik -  når det kommer til den der nær-religiøse ophavsretslinie i har lagt.
Fremhævet af Journalisten
Henrik Peytz
06.02.12 14:43
Re: DJ støtter ACTA

Nu må I ikke kommentere artiklen alt for meget med saglige argumenter og observationer, for så føler Dansk Journalistforbund jo bare at de skal betale jer for at gøre jeres information og indsigt tilgængelig som I, i deres øjne, fortjener...

 /sarkasme

Fremhævet af Journalisten
Andreas Bense
06.02.12 14:50
Re: DJ støtter ACTA
Det største problem er jo, at ACTA er en fuldstændig uigennemsigtig aftale for offentligheden og medmindre DJ har hidtil uset kendskab hvad aftalen egentlig gi'r dem af beføjelser er det uansvarligt at tilslutte sig den. For helt grundlæggende - hvordan kan støtte noget som man ikke kender?
Fremhævet af Journalisten
Ernst Poulsen
06.02.12 14:59
Re: DJ støtter ACTA
Kurt Westh Nielsen efterlyser en debat om emnet, før DJ melder sin holdning ud. Den debat har jeg forsøgt at få - uden held.


Jeg sidder i DJ's Medie- og kommunikations-politisk udvalg som eksternt medlem, hvor jeg er inviteret ind for min viden om digitale medier. Jeg har ydmygt forsøgt at bidrage med debat og viden omkring f.eks. modernisering af mediestøtten og Pressenævnets håndtering af digitale medier. Jeg bilder ikke mig selv ind, at jeg har haft indflydelse på slutresultatet, men så er de digitale nuancer i det mindste blevet præsenteret.


Derfor spurgte jeg DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregaard om det ikke var en ide, at få ACTA til drøftelse på udvalgets møde i sidste uge (Den 1. februar). ACTA handler jo netop om balancen mellem ophavsret og ytringsfrihed (blandt mange andre principper). Jeg fik ros for forslaget.


På mødet fik jeg imidlertid at vide, at der ikke havde været tid til at forberede et oplæg, og derfor gav det ikke mening at drøfte emnet.


I mellemtiden (3 arbejdsdage senere) har DJ så modtaget et færdigt oplæg fra Rettighedsalliancen (som udvalgets medlemmer netop har fået en kopi af). Det overraskende er så, at det papir straks udgør DJs holdning. Ingen tid til debat - blot en hurtig udmelding.


Det er selvfølgelig formandens ret at afgøre.


Personligt spørger jeg mig så i dag, hvad jeg laver i det udvalg.
Fremhævet af Journalisten
Henrik Føhns
06.02.12 15:52
Re: DJ støtter ACTA

Det ville have været klædeligt, hvis DJ havde ventet til EU-parlamentet havde ratificeret aftalen. Aftalen er tvetydig og processen har været skjult for offentligheden. Hvordan kan vi som journalister gå ind for en totalt lukket lovgivningsproces?

Og så vil jeg gerne have svar på, hvordan artikel 36, stk.4 har indflydelse på artikel 27, stk 3?

Hvem sidder i ACTA-udvalget? Hvordan opnår udvalget konsensus, så det ikke er i konflikt med den del af artikel 27, stk. 3, der omhandler sikringen af ytringsfrihed? 

 

Fremhævet af Journalisten
Andreas Johannsen
06.02.12 15:59
Re: DJ støtter ACTA
Ernst, du får det til at lyde som om Retighedsalliancen dikterer DJ's politik. Det må da være en misforståelse. 
Fremhævet af Journalisten
Henrik Chulu
06.02.12 16:20
Re: DJ støtter ACTA

Går DJ som medlem af RettighedsAlliancen også ind for brevmodellen, der som Fredenslund siger »bruger den nuværende overvågning til at informere folk – og ikke kun til at køre retssager« (tilføjet kursiv.)

Brevmodellen gør at internetudbyderne skal udlevere deres brugeres personlige oplysninger til rettighedshaverne, en af de ting ACTA lægger op til. Bakker DJ op om en sådan lovgivning og hvilken indflydelse får det på mediedækningen af den politiske process bag dens tilblivelse, som er præget af lukkede høringer i lukkede udvalg under Kulturministeriet?

Derudover er det overraskende at Fredenslund siger at RettighedsAlliancen ikke går ind for mere overvågning, da en af alliancens andre medlemsorganisationer IFPI tilsyneladende mener noget andet. Deep Packet Inspection er en af de mest indgribende former for overvågning man kan foretage på internettet:  http://www.comon.dk/art/131509/piratjaegere-oensker-deep-packet-inspection

Fremhævet af Journalisten
Preben Lecau
06.02.12 16:38
Re: DJ støtter ACTA
Siger blot: Jeg er helt klart UENIG!!
Formålet er okay - men tekst og vilkår er uklare og vil blive misbrugt!
Fremhævet af Journalisten
Poul Høi
06.02.12 17:30
Re: DJ støtter ACTA
Tænkte jeg det ikke nok. Hvis man bare lever længe nok, kan man opleve Dansk Journalistforbund og Rupert Murdoch side om side. Hvis fjenden er fremskridt, vil konservative kræfter per naturlov finde sammen.
Fremhævet af Journalisten
Max Kim Tobiasen
06.02.12 17:41
Re: DJ støtter ACTA

Ernst, du kommer med et vigtigt partsindlæg der bør blive taget seriøst af ledelsen i DJ. Hvis man skal dømme efter kommentarerne på denne artikel er det ganske tydeligt at DJ's ledelse ikke repræsenterer medlemmernes interesse i denne sag. At der så ydermere, som du beskriver, ikke engang har været åbnet op for en seriøs diskussion af emnet er simpelthen ikke et demokrati værdigt.

 

Jeg synes det lægger op til en konfrontation med ledelsen i DJ, eller i det mindste en meget god forklaring. 

Fremhævet af Journalisten
Henrik
06.02.12 17:58
Re: DJ støtter ACTA
Ernst, jeg har også siddet i det udvalg, vistnok i samme rolle. Jeg synes du er i din fulde ret til at være vred og håber du vil forsøge at holde udvalget - og især Mogens - ansvarlig for hans fuldstændigt ensidige og religiøse holdning. Jeg har givet op, og iøvrig meldt mig ud af forbundet.
Fremhævet af Journalisten
Mogens Blicher Bjerregård
06.02.12 21:06
Re: DJ støtter ACTA
DJ's medie- og kommunikationspolitiske udvalg skal på sit kommende møde i marts præcis som lovet drøfte ACTA og konsekvenserne af denne aftale, også om den manglende åbenhed, der har været omkring netop ACTA, og som jeg personlig synes er kritisabel. Som det er fremgået af debattråden er der masser at diskutere og træffe beslutninger om.Men det ville da have været problematisk, hvis vi fra formandskabet skulle have ventet med at svare på spørgsmål om betydningen for ophavsretten i den forbindelse. Lars Werge har derfor svaret på den del af det i interviewet og i øvrigt henvist til Rettighedsalliancen, der understreger, at der ikke er tale om at nogen vil støtte hverken øget overvågning eller nedlukning at internetadgange.Da vi udsatte punktet på sidste møde i medie- og kommunikationspolitisk udvalg var det for at sikre god tid både til en forberedelse af diskussionen og til selve drøftelsen på et kommende møde, for det havde da også været kritisabelt at have taget drøftelsen på de sidste to minutter af mødet. Men når debatten så kommer nu, skal vi selvfølgelig svare. Når det drejer sig om ophavsret er der ingen tvivl om, at vi skal bakke op.Jeg ser frem til debatten i udvalget.
Fremhævet af Journalisten
Jacob Andersen
06.02.12 21:29
Re: DJ støtter ACTA

"DJ's medie- og kommunikationspolitiske udvalg skal på sit kommende møde i marts præcis som lovet drøfte ACTA og konsekvenserne af denne aftale, også om den manglende åbenhed, der har været omkring netop ACTA, og som jeg personlig synes er kritisabel."

Hvorfor så denne trang til at melde en officiel holdning ud længe inden diskussionen har fundet sted?

Det har altid været mit indtryk, at journalistforbundet kæmpede for ytringsfriheden frem for stort set alle andre hensyn.

"Men det ville da have været problematisk, hvis vi fra formandskabet skulle have ventet med at svare på spørgsmål om betydningen for ophavsretten i den forbindelse. Lars Werge har derfor svaret på den del af det i interviewet og i øvrigt henvist til Rettighedsalliancen, der understreger, at der ikke er tale om at nogen vil støtte hverken øget overvågning eller nedlukning at internetadgange."

Selvfølgelig ville det ikke have været problematisk at vente med at melde en holdning ud om en af de mest kontroversielle traktater i nyere tid. 

Uanset hvilken holdning man har til ophavsret, så er de midler ACTA lægger op til at bruge for at forsvare den helt ude af proportioner – med mindre man virkelig mener at ophavsret er den allervigtigste rettighed der eksisterer.

Fremhævet af Journalisten
Andreas Johannsen
06.02.12 21:36
Re: DJ støtter ACTA
Jeg er i tvivl om, hvem "vi" dækker over, Mogens. At dømme efter kommentarerne her, er det ikke de medlemmer, der har sat sig ind i problemstillingen.
Fremhævet af Journalisten
Mikkel Mortensen
06.02.12 21:38
Re: DJ støtter ACTA

Jeg ser frem til debatten i udvalget.

Men er  ligeglad med debatten med de øvrige medlemmer, eller hvad? Nu kender jeg måske de forkerte, men jeg har ikke hørt andet end medlemmer der er chokerede over at deres forbund kan komme med sådan en udmelding.

Fremhævet af Journalisten
Lars Rugaard
06.02.12 21:43
Re: DJ støtter ACTA

Kære Mogens

Prøv lige at læse, hvad du skriver:

"Når det drejer sig om ophavsret er der ingen tvivl om, at vi skal bakke op.Jeg ser frem til debatten i udvalget."

Sådan låser man en debat fast fra starten - for med den formulering er der ikke lagt op til en debat, hvor man kan flytte holdninger.  Hvilket oprfigtig talt er meget lidt kreativt.

For ACTA handler om meget andet end vor ophavsret: Det er nemlig for sent at hjælpe van Gogh og for tidligt at støtte Rupert Murdoch. Det handler ACTA nemlig også om.

 

Fremhævet af Journalisten
Filip Wallberg
06.02.12 21:45
Re: DJ støtter ACTA
Lad os endelig diskutere ACTA frem og tilbage i de en række forskellige udvalg. Problemet er dog, at DJ allerede har en linje, og det er, at DJ støtter ACTA. En linje der er blevet valgt uden diskussion med medlemmerne. Og det er en skam.

Jeg kan ikke forstå, hvorfor DJ har så travlt med at støtte ACTA. Ingen holdning kan være en god og nødvendig holdning for en tid. Polen sagde nej til ACTA med henvisning til, at landet ikke havde overblikket over eventuelle konsekvenser. Men det har DJ - og Rettighedsalliancen - heldigvis.

Jeg mener, at vi journalister skal værne om ytringsfriheden og bekæmpe censur. Rettigheder komme i anden række. Eller var det kun i gamle dage, hvor faget nærmest var et kald? Formentlig. For i dag handler det mere om arbejdsmiljø, fede kurser og kroner i kassen. Drømmen om journalistik falmer bort.
Fremhævet af Journalisten
Kurt Westh Nielsen
06.02.12 21:47
Re: DJ støtter ACTA

@Mogens Blicher Bjerregård:

I modsætning til dig synes ikke det havde været pinligt, hvis ledelsen havde ventet med at udtale sine holdninger med hensyn til støtte og behovet for yderligere stramninger indtil emnet havde været drøftet og debatteret af medlemmerne.

Tværtimod synes jeg det er pinligt af DJ's ledelse at vælge at ytre sig så skråsikkert og på et udemokratisk grundlag i den aktuelle sag.

 

 

Fremhævet af Journalisten
rikke jakobsen
06.02.12 21:47
Re: DJ støtter ACTA

Mit fagforbund er oldnordisk og så ville I endda gå videre. Jeg græmmes.

Fremhævet af Journalisten
anders kjærulff
06.02.12 21:54
Re: DJ støtter ACTA
Støtter Føhns og Chulu og Kurt. Har kun et at sige: Har I fuldstændig tabt sutten?
I går simpelthen syngende i fælden? For et par håndører i rettighedskroners skyld? Skammeligt....
Fremhævet af Journalisten
Lars Rugaard
06.02.12 21:59
Re: DJ støtter ACTA

(Der faldt en sætning ud, så jeg gentager)

Kære Mogens

Prøv lige at læse, hvad du skriver:

"Når det drejer sig om ophavsret er der ingen tvivl om, at vi skal bakke op.Jeg ser frem til debatten i udvalget."

Sådan låser man en debat fast fra starten - for med den formulering er der ikke lagt op til en debat, hvor man kan flytte holdninger.  Hvilket oprfigtig talt er meget lidt kreativt.

For ACTA handler om meget andet end vor ophavsret: Det nytter ikke at diskutere ophavsret, som om den kun gælder de svages rettigheder. Det er nemlig for sent at hjælpe van Gogh og for tidligt at støtte Rupert Murdoch. Det handler ACTA nemlig også om.

Fremhævet af Journalisten
Frederik Bjerre Andersen
06.02.12 22:31
Re: DJ støtter ACTA

Jeg synes at Lars Rugaards pointe godt kan tåle en gentagelse. Når DJs formand forsøger at forklare sig med, at

"Når det drejer sig om ophavsret er der ingen tvivl om, at vi skal bakke op.Jeg ser frem til debatten i udvalget."

- så virker det, bevidst eller ej, som dobbelt-arrogance.

Ikke bare melder DJ en holdning ud - til en meget omstridt traktat med nogle helt andre spillere og rettighedshavere ved roret end journalister - inden forbundets eget udvalg har diskuteret sagen. Formanden forsøger endda at forsikre medlemmerne om, at debatten reelt kommer - men slår alligevel samtidig forbundets forudindtagede holdning fast igen. 

Det virker som enten en fejl fra formandssskabets side, en fejl i retorikken - eller begge dele.

Fremhævet af Journalisten
Max Kim Tobiasen
06.02.12 22:40
Re: DJ støtter ACTA

Det der virkelig er kritisabelt er at ledelsen i DJ tager en beslutning der, ihvertfald hvis man skal dømme efter kommentarerne på denne artikel, er i direkte modstrid med medlemmernes meninger og derefter prøver at trække i land med argumenter om at man skam gerne vil diskutere det. Men beslutningen er taget.

 Skammeligt. 

Fremhævet af Journalisten
Torben Heikel Vinther
06.02.12 23:02
Re: DJ støtter ACTA

Den havde jeg ikke lige set komme! Som relativt nyt medlem af DJ blev jeg mildest talt rystet over at læse i dag at mit forbund aktivt støtter ACTA. Ikke at jeg selv har sat mig 100% ind i hvad aftalen reelt indebærer, men jeg har da fulgt så meget med, at jeg har en temmelig klar fornemmelse af, at det ikke bare er noget man bør komme med en entydig opbakning til - og slet ikke uden at der har været en ordentlig debat blandt medlemmerne.

Jeg læner mig helt op af de udmeldinger, der er kommet tidligere fra Ernst Poulsen, Kurt Westh Nielsen, Henrik Moltke og Henrik Føhns, og så undrer jeg mig rigtig meget over den kommentar, som formand Mogens Blicher Bjerregård kommer med. Det virker ganske enkelt som om, udvalget ikke har sat sig ordentlig ind i sagen eller i det mindste ikke har tænkt sig om, da de kom med den officielle udmelding. Udvalget er selvfølgelig i deres gode ret til at ytre sig, men det havde været klædeligt hvis de havde bredt debatten ud til os andre.

Jeg troede kun at det var den politiske proces omkring ACTA, der havde kørt lukket og udemokratisk, og ikke også i mit eget forbund. Jeg er skuffet!

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
06.02.12 23:07
Re: DJ støtter ACTA - også overrasket

Jeg har endnu ikke besluttet mig til, hvad jeg mener om ACTA. For det skulle vi diskutere på næste møde i hovedbestyrelsens medie- og kommunikationspolitiske udvalg (MKU), som jeg er formand for. Netop for at kunne forberede diskussionen ordentlig, udsatte vi på mødet 1. februar sagen til næste møde. Der er siden udvekslet forskellige dokumenter om sagen. Senest i dag, mandag 6. februar, hvor vi kl. 10.20 i udvalget fik tilsendt et notat fra Rettighedsalliancen til orientering. Der stod ikke noget om, at DJ havde besluttet sig.

Så jeg opdagede det først senere på dagen, men på DJ's hjemmeside kan jeg se, at kl. 11.01 havde forbundet besluttet sig for at mene noget. Nemlig støtte til ACTA. Det undrer mig da såre, og det har jeg påtalt over for formandskabet og mine HB-kolleger i udvalget. De eksterne medlemmer har ikke stemmeret.

Men naturligvis skal vi diskutere sagen på næste møde i udvalget. Grundigt og efter ordentlig forberedelse - det går jeg da stadig ud fra, at formanden står ved, som han skriver det. Og med mulighed for at ændre holdning. Det er jo trods alt sket før. Også i DJ's historie. Men naturligvis er mediebilledet nu forplumret omkring DJ's absolutte holdninger. Endnu en gang. Desværre. Men sådan er det, når det vigtigste er at mene noget så hurtigt som muligt - ikke, hvad man mener.

Jeg er glad for de mange ytringer i debatten her på siden. De fleste er vist nærmest imod ACTA. Det ville være rart også at høre nogle ytringer for. Eller bare nuanceringer. For intet er vist sort-hvidt i denne sag, så vidt jeg indtil videre kan skønne.

Med venlig hilsen

VILLY DALL, medlem af HB og formand for MKU

Fremhævet af Journalisten
Henrik Føhns
07.02.12 08:10
Re: DJ støtter ACTA
Til Villy Dahl - jeg har ikke noget imod ophavsret, ej heller at kunder/brugere skal betale for det indhold, jeg producerer. Jeg skal selv sagt leve af det. Men jeg mener ikke, at det er blevet tilstrækkeligt klartlagt, hvorvidt ACTA er en aftale, der hæmmer nye forretningsmodeller i fremtiden. Rettighedsalliancen ville aldrig være opstået, hvis ikke www og sociale medier og de nye forretningsmodeller var opstået. Hvis vi som branche skal overleve, så skal vi tænke nyt og ikke hænge fast i gamle modeller, fordi verden omkring os - og ikke mindst fremtidens (og nutidens) mediebrugere stiller nye krav og har andre forventninger. Derfor bekymrer ACTA mig. Det er fortiden, der prøver at kontrollere fremtiden. Den slags hæmmer nytænkning. 
Fremhævet af Journalisten
Jeppe Morgenthaler
07.02.12 08:40
Re: DJ støtter ACTA

Reporters Without Borders støtter ikke ACTA:

http://en.rsf.org/union-europeenne-online-freedoms-threatened-by-15-12-2011,41557.html 

Fremhævet af Journalisten
Ulrik H
07.02.12 08:46
Re: DJ støtter ACTA

Det er jo svært at komme med et argument for, når hele aftalen - og dermed også argumenterne for - har forgået i hemlighed. Dvs. at de dokumenter og det bevis som aftalen er skabt på, de økonomiske tab som man mener at erhverslivet mister og så videre er hemmelige - og bliver først offentligtgjort efter ACTA er blevet trumfet igennem.

Faktisk var det Wikileaks som lækkede de første dokumenter i 2008 - en hjemmeside hvis kår muligvis vil blive endnu trangere under en ACTA aftale - i det at en retfærdig rettergang bliver væsentligt sværer og private virksomheder kan indføre sanktioner længe før en sag går i retten. Desuden er der tydelige henvisninger i de dokumenter som lækker pt. om at private virksomheder ønsker retten til at lukke for privates internet adgang uden en rettergang.

Sidst er det naivt at tro, at dansk lovgivining beskytter mod noget som helst når vi taler om internationale retsager. Allerede nu ser vi hvordan den amerikanske regering presser Canada og flere europæiske nationer til at tage en hårdere linie mod piratkopiering. Det vil også ske her.

 Ærligt talt, så er jeg skuffet. I er journalister i en digital tidsalder, men det er tydeligt at der er mange ting ved nettet som i ikke forstår (fuld "disclosure" jeg er ikke journalist men arbejder for en større udenlandsk offentlig medie gigant). Jeg vil foreslå at i bruger jeres journalistiske evner til at kigge denne her traktat - netop fordi den er så omstrid og hemmelighedsfuld - ordentligt efter i sømmene før i beslutter jer. Det er vist god journalistik.  

Fremhævet af Journalisten
Jonas Eriksen
07.02.12 11:38
Re: DJ støtter ACTA
Dette er jo skandaløst! Intet mindre!

Jeg forventer en hurtig kovending fra forbundet i denne sag, alt andet vil være uhørt.
Fremhævet af Journalisten
Ole Sanvig Knudsen
07.02.12 12:17
Re: DJ støtter ACTA

'Nuff said already, men: 

Hvordan kan DJ støtte en traktat, som stort set ingen levende mennesker ved, hvad der står i?

Hvordan kan man støtte en traktat, hvor man tilsyneladende (hvis man kan tro på det, der har stået om sagen) lader det være op til et lukket udvalg, der arbejder i hemmelighed, at ændre i traktaten med bindende virkning for medlemslandene?

Hvordan kan man uden videre sige, at ophvasretten er vigtigere end alt andet? En traktat som ACTA lægger i den grad op til, at de store og stærke vil rulle henover de små og svage med "Cease and desist"-breve sendt CC til de små og svages internetudbydere - skal land ikke længere bygges med lov men med dyre advokater, der regerer uden om retssalene?

Og igen, hvordan kan man bare mene det uden at have taget debatten?

Fremhævet af Journalisten
Troels Johannesen.
07.02.12 12:26
Re: DJ støtter ACTA
Ny udvikling: Næstformand modificerer ACTA-udtalelser https://journalisten.dk/n-stformand-modificerer-acta-udtalelser 
Fremhævet af Journalisten
Jens Marcus
07.02.12 13:49
Re: DJ støtter ACTA

Hvad i alverden er det der foregår. Hvilket kræfter er det, som tilsyneladende i al hemmelighed prøver at trumfe de her aftaler igennem (og foruden Acta, hvordan kan vi så sikre os andre hemmelige tiltag ikke er blevet indført, eller er under opsejling til at blive indført?) Hvad er det der foregår i DJ, jeg er mildest talt i chok over støtten. 

Hvis vi imorgen ser et nyt, hemmeligt og utvetydigt tiltag, som indføres i "rettighedernes" navn, vil DJ så uden videre støtte tiltaget? 

I Danmark har vi love imod piratkopiering, og det foregår gennem det danske retssystem. Hvorfor skal vi lade firmaer som Sony (der sagsøger 8 årige piger for nynne britney spears i youtube videoer) afgøre disse sager udenom en retssal. Musik og film industrien har ingen moralske kvaler, men det burde DJ satme have.

 

Fremhævet af Journalisten
Ole Hoff-Lund
07.02.12 14:42
Re: DJ støtter ACTA

Endelig kommer diskussionen om ACTA frem i lyset. Håber DJ kan hjælpe med at opklare myter og faldgruber i den indtil nu temmelig lukkede traktat.

Her er et par input - pakket ind som facts - fra European Digital Rights:

 http://www.edri.org/ACTAfactsheet

Fremhævet af Journalisten
Mikkel Munck
07.02.12 15:43
Re: DJ støtter ACTA

Hmmm...hele denne diskussion virker bekendt. Hvad er det nu lige, den minder mig om?!

Årh, jo...debatten om Journalistforbundets høringssvar til den nye offentlighedslov. Tænk at man ikke bliver klogere...

Fremhævet af Journalisten
Nels Sørensen
07.02.12 17:12
Re: DJ støtter ACTA
Dette giver mindelser om, hvordan Nancy Pelosi, for et par år siden, som begrundelse for at stemme Obamas "Health Care Bill" igennem Kongressen sagde:

“We have to pass the bill so that you can find out what is in it, away from the fog of the controversy."
Fremhævet af Journalisten
Heinrich R. Jørgensen
07.02.12 22:49
Re: DJ støtter ACTA

Man skal ikke læse meget i aftale teksten, før hårene burde rejse sig. Dokumentet er sjældent fælt og bedragerisk i sin demagogi og struktur. Det er en dobbelt-ladeport, hvorfra alskens ulykker potentielt kan vælte ud af.

Selv pre-amblen er bedragerisk. F.eks dette:

“Noting that effective enforcement of intellectual property rights is critical to sustaining economic growth across all industries and globally;

Noting further that the proliferation of counterfeit and pirated goods, as well as of services that distribute infringing material, undermines legitimate trade and sustainable development of the world economy, causes significant financial losses for right holders and for legitimate businesses, and, in some cases, provides"

Kan man konstatere det? Er “rettighedshåndhævelse” en signifikant sten i skoen, der forhindrer at “sustaining economic growth” er mulig?

Begrebet “economic growth” er en konstruktion, uden et indlysende og klart indhold. Når der tales om “økonomisk vækst”, “økonomiske realiteter” og lignende, er det ikke konkrete, observerbare fænomener der henvises til. Begrebet "economic growth" rimer snarere på unaturlighed, umenneskelighed, destruktion, udbytning, fornedring, rovdrift.

Alene det materialistiske (ressourcemæssigt) aspekt ved “økonomisk vækst” holder ikke stik. Evig “vækst” er ikke mulig, og der ressourceforbrug overstiger langt det mulige. Det er pr. definition ikke bæredygtigt. På engelsk “unsustainable”.

Med det i mente, kan man tage udsagnet én gang til:
“Noting that effective enforcement of intellectual property rights is critical to sustaining
economic growth across all industries and globally”

Formålet påstås at være: Sustaining what is unsustainable?

Af alle klerikale broderskaber, der i tidens løb har fremsat horrible og vanvittige doktriner, der åbenlyst var usande og havde til hensigt at bedrage, må aktørerne bag ACTA være en kandidat til at tage førstepladsen. Hvilket ikke siger så lidt…

Hele aftalen lægger op til at staterne skal optrappe deres toldindsats, og dermed øge staternes magtmidler. En dagsorden der naturligt appellerer til politikere, der mener de er verdens herskere. De er snarere marionetter, der er nemme at forlede.

Fremhævet af Journalisten
Kim Elmose
08.02.12 08:34
Re: DJ støtter ACTA

Jeg formoder at DJs formandsskab og HB deltager i den høring om ACTA som P1s Harddisken og Information nu stiller på benene d. 27. februar.

Her bliver der i hvert fald viden at hente. 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
08.02.12 10:15
Re: DJ støtter ACTA
Jeg synes, at DJ skulle nærstudere DONAs gennemarbejdede svar: https://www.facebook.com/notes/dona/skrot-acta/343336355699550 
Fremhævet af Journalisten
Lars Rugaard
09.02.12 12:16
Re: DJ støtter ACTA
Meget præcist, Mikkel.
Fremhævet af Journalisten
Christian Møller
12.02.12 12:26
Re: DJ støtter ACTA

Hmm, ophavsret eller ytringsfrihed? Hvad er det nu, der er vigtigst?

Lad mig lige vente på pressematerialet fra lobbyisterne og så ser vi. 

Fremhævet af Journalisten
Jan Larsen
12.02.12 21:47
Re: DJ støtter ACTA
Som jeg har forstået ACTA, så vil den kunne medføre lukning af f.eks. Youtube. Det vil være skidt for mange journalister (og mediehuse), da de bruger Youtube-klip i mange artikler på netaviserne til at illustrere historien - hvis historien da ikke ligefrem er bygget op over en Youtube-video. Det er da skidt, hvis DJ vil til at gøre arbejdet mere besværligt for deres medlemmer, hvilket vil være en konsekvens, hvis DJ følger Lars Werge.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen