DJ stopper samarbejde med annoncebureau

DJ udskifter det bureau, som sælger annoncer til Journalisten. Det sker, selv om omsætningen er steget over en halv million. DJ-direktør Linda Garlov fortæller, at DJ har haft et større tilgodehavende hos bureauet, men vil ikke sætte beløb på. »Det vigtige er, at der er enighed om, hvem der skylder hvad«

Hvis du vil indrykke annoncer hos Journalisten, skal du fremover ringe et andet nummer. Dansk Journalistforbunds ledelse har nemlig besluttet at lade samarbejdet udløbe med annoncebureauet Engell & Ko.

Engell & Ko har stået for al annoncesalg på vegne af DJ siden maj 2013. Det gælder primært annoncer til Journalisten på tryk, journalisten.dk og det ugentlige nyhedsbrev.

Per 1. maj er aftalen med Engell & Ko udløbet. DJ-direktør Linda Garlov fortæller, at forbundet valgte ikke at forny aftalen.

»Det handler ikke om, at en aftale bliver opsagt. Vi har en aftale, som udløber, og derfor står vi nu i en ny situation,« siger hun.

Annonceindtægter er steget

DJ har indgået en midlertidig aftale med et mindre bureau, som overtager annoncesalget i en overgangsfase på tre måneder.

Herefter skal DJ beslutte, om man hyrer et andet eksternt bureau eller overtager hele eller dele af annoncesalg og fakturering selv.

Da Engell & Ko blev valgt, lagde DJ stor vægt på, at annonceindtægterne skulle stige, især digitalt. Det er også sket.

I 2012 var Journalistens samlede annonceomsætning 2,7 mio. kr. Siden er den steget hvert år, og i 2015 lå omsætningen på 3,4 mio. kr.

Svært at afregne med nogen udefra

Hvorfor vælger DJ at skifte bureau efter en periode, hvor annoncesalget er vokset?

»Når en aftale udløber, skal man altid overveje: Hvad nu? Vi har været tilfredse med salget hos Engell & Ko, men vi kunne godt tænke os, at faktureringen sker tættere på os selv. Det er svært, når vi hele tiden skal afregne med nogen udefra. Der opstår tilgodehavender den ene og anden vej, som er besværlige,« siger direktør Linda Garlov.

Så I skifter bureau, fordi I gerne selv vil stå for faktureringen?

»Ja, det er en af grundene. Den anden er, at vi gerne vil prøve noget nyt. Når vi nu flytter faktureringen ind i huset, er det en mulighed for at overveje, hvad der så skal ske,« siger hun.

Du beskriver, at I har været tilfredse med Engell & Kos annoncesalg. Har det været med i jeres overvejelser at genforhandle aftalen i stedet for at lade den udløbe, så faktureringen blev overtaget af DJ?

»Nej. Det har været knyttet sammen i den aftale, vi har haft, så det har slet ikke været på tale,« siger Linda Garlov.

DJ har penge til gode

På hovedbestyrelsens møde i april gennemgik Linda Garlov forbundets regnskab med udvalgte nedslag. Et af de nedslag var et tilgodehavende, som Engell & Ko skyldte DJ, fortæller direktøren til Journalisten. Hun tilføjer, at tilgodehavendet blev nævnt for hovedbestyrelsen, fordi det var større, end det plejer.

Tilgodehavendet er opstået, fordi Engell & Ko i den nuværende model står for administration og fakturering. Når annoncøren har betalt, fratrækker bureauet sin provision og sender resten af pengene til DJ.

Journalisten kan ikke oplyse, hvor stort tilgodehavendet var, da dette var et lukket punkt på mødet.

»Det er et stort arbejde at gøre op, hvem der skylder hvad. I den proces er der også altid en forsinkelse, hvor vi har nogle penge til gode. Det tilgodehavende har været større, end vi er vant til, og derfor blev det bragt op på et hovedbestyrelsesmøde,« forklarer Linda Garlov.

Altid mange penge ude

Har I haft mange penge ude?

»Ja, men det har vi altid. Kunderne indbetaler til bureauet, som betaler til os. Det er der intet odiøst i.«

Hun ønsker ikke at svare på, hvor mange penge DJ har været oppe på at have til gode hos annoncebureauet.

Er det, fordi du ikke ved det, eller fordi det er fortroligt?

»Det er en blanding. Jeg har ikke det konkrete beløb, for det ændrer sig frem og tilbage. Og det er ikke et beløb, der behøver blive oplyst,« siger Linda Garlov.

»DJ skal have sine penge«

Linda Garlov kan ikke svare på, hvorfor tilgodehavendet var blevet større, end det plejer.

»Det ved jeg ikke, for jeg sidder ikke med det. Ingen i DJ sidder med det. Det vigtige er, at der er enighed om, hvem der skylder hvad. Nu skal vi så aftale detaljerne,« siger Linda Garlov.

Er du overbevist om, at DJ får alle sine penge?

»Ja. Det er klart, at DJ skal have sine penge.«

Annoncebureau ønsker ikke at kommentere

Har det været et konfliktfyldt forløb med Engell og Ko?

»Det vil jeg ikke kommentere,« siger Linda Garlov.

Journalisten har også været i kontakt med direktør for Engell & Ko, Claus Engell. Han ønsker ikke at kommentere forløbet.

”Jeg kan blot bekræfte, at aftalen omkring annoncesalg er afsluttet ved det naturlige kontraktudløb. Jeg kan ikke kommentere yderligere, da kontrakten indbefatter et afsnit omkring fortrolighed,” skriver han i en mail.

0 Kommentarer