DJ stemplet som dårlig betaler

Dansk Journalistforbund står som dårlig betaler hos Danmarks største kreditoplysningsfirma – Købmandsstandens Oplysningsbureau. DJ parerer den kritiske vurdering men justerer sin regnskabspraksis.

Købmandsstandens Oplysningsbureau karakteriserer Dansk Journalistforbund som så risikable at handle med, at firmaet oplyser sine kunder om, at det er forbundet med "høj risiko" at have penge til gode hos DJ. Det fremgår af en udskrift fra bureauets database.

Købmandsstanden rangerer firmaer i seks forskellige kategorier på en skala fra 0-100, hvor 100 er bedst. DJ gik ud af år 2000 med en rating på 16. Ratingen var i efteråret 2000 på 15.

"En rating, der ligger omkring 15, betyder, at vi vurderer, at vores kunder skal tage alle mulige forbehold for at undgå at tabe penge, for eksempel en bankgaranti," siger John Mikkelsen, chefanalytiker i Købmandsstanden, der som Danmarks største og ældste kreditoplysningsfirma blandt andet har de store banker som kunder.

Sekretariatschef i DJ Anne Louise Schelin er overrasket over, at DJ er så dårligt vurderet af Købmandsstanden og finder det kedeligt for DJs omdømme. Hun mener, vurderingen primært skyldes DJs faste regnskabspraksis.

"Det er vigtigt for DJ at være sikker på, at regningen er korrekt, før den bliver betalt. Hvis der for eksempel skal indhentes oplysninger, kan betalingsfristen blive overskredet," forklarer Anne Louise Schelin, der understreger, at hun ikke har oplevet utilfredse leverandører.

I maj 2000 var DJs ratings hos Købmandsstanden oppe på 44. Det voldsomme styrtdyk til 15 skyldes, at de dårlige erfaringer med DJ som betaler akkumuleres. Desuden tyder meget på, at frekvensen af sene indbetalinger er steget i denne periode.

Det sidste kan hænge sammen med, at DJs regnskabsafdeling i sommeren og efteråret 2000 var ramt af en stor arbejdspukkel. Hovedbestyrelsen opnormerede derfor i sommeren 2000 regnskabsafdelingen med én stilling.

"Regnskabsafdelingen har haft kolossale problemer med både at nå det daglige arbejde og samtidig indkøre nyt økonomisystem. Det har medført unormale forsinkelser i vores betalinger," forklarer Anne Louise Schelin.

"Det beklager jeg meget. Det er mit ansvar. Men jeg tror ikke, det er det ny økonomisystem, der har udløst den dårlige rating. Jeg tror, det er DJs generelle måde at håndtere regninger på," siger Anne Louise Schelin, der forklarer, at DJs revision har fulgt regnskabsafdelingens arbejde med det ny økonomisystem og ikke fundet anledning til kritik.

"DJ skal selvfølgelig betale sine regninger til tiden," siger Anne Louise Schelin, der nu vil stramme DJs procedurer for betaling af regninger, så de ikke ligger for længe i DJ. Des-uden skal DJ sikre sig længere betalingsfrist.
Chefanalytiker John Mikkelsen understreger, at Købmandsstandens oplysninger skal tages med visse forbehold. Købmandsstanden har blandt andet ikke taget højde for DJs regnskab.

"Man kan sagtens have mange penge og alligevel være en dårlig betaler," siger John Mikkelsen.

Anne Louise Schelin mener, at Købmandsstanden vurderer DJ på et forkert grundlag og vil derfor indsende DJs regnskab til Købmandsstanden.

Det er ikke først ved JOURNALISTENs henvendelse, at Anne Louise Schelin erfarer, at der er problemer med DJs økonomiske image. I efteråret 2000 måtte en ansat således betale kontant for leje af _video-udstyr til DJ, på grund af den lave rating. Hændelsen udløste ikke, at DJ kontaktede Købmandsstanden.

"Jeg syntes, det lød vanvittigt, at nogen kunne være i tvivl om DJs kreditværdighed. Jeg tillagde ikke den helt enkeltstående hændelse stor betydning," siger Anne Louise Schelin.

"Jeg undersøgte, om der var en konkret grund til meldingen. Det var der ikke," siger hun – og ønsker at sammenfatte således:

"Som jeg læser registreringerne, kan man ikke se den store forskel i betalingsmønstret for DJ i 1999 og i 2000. Ønsker vi at sætte fokus på gode ratings hos Købmandsstandens Oplysningsbureau, må vi i samarbejde med dem få tegnet et retvisende billede af DJs kreditværdighed. Og vi må i samarbejde med vores leverandører sikre os mod en praksis, som selvom det sker i fuld overensstemmelse med leverandørerne, kan give DJ negative point," siger Schelin.

0 Kommentarer