DJ splittet i sag om ophavsret

Kan journalister have del i ophavsretten på fotografers arbejde? Og hvem skal DJ støtte, hvis der opstår uenighed mellem to medlemmer?

Kan journalister have del i ophavsretten på fotografers arbejde? Og hvem skal DJ støtte, hvis der opstår uenighed mellem to medlemmer?

Det var blandt de essentielle spørgsmål, da hovedbestyrelsen i dag skulle beslutte DJ's standpunkt i den såkaldte ’Stjerneklar’-sag.

Fotografen Jørn Stjerneklar og journalisten Peter Tygesen er begge medlemmer af forbundet. De tog sammen til Congo for at lave optagelser til en dokumentarfilm og laver senere en aftale med produktionsselskabet Final Cut Production om at stå for produktionen. Problemerne opstår, da Jørn Stjerneklar senere rager uklar med selskabet og ønsker at få optagelserne udleveret.

DJ har været indblandet og forhandlet en aftale, hvor Stjerneklar får råbåndene udleveret, mod at betale omkostninger til kopiering og forsendelse. Han vil imidlertid have DJ til at arbejde for, at han får dem udleveret uden omkostninger, da han mener, ophavsretten ligger hos ham. Men DJ har hidtil nægtet at føre sagen videre, da journalisten Peter Tygesen ikke ønsker det, og DJ vurderer, at en del af ophavsretten ligger hos ham. Det har til gengæld fået Jørn Stjerneklar til at klage over DJ's sagsbehandling.

Sådan lyder den korte version af en meget kompliceret sag, der blev genstand for en større principiel diskussion på dagens møde i hovedbestyrelsen.

Og det var en ikke-enig forsamling, der diskuterede problemet. På den ene fløj stod fotograferne, Lars Lindskov og Peter Thornvig, der mente, sagen er meget problematisk og principiel i forhold til DJ-medlemmers ophavsret. Mod sig havde de et flertal af HB-medlemmer, der anlagde et mere pragmatisk synspunkt på sagen og DJ's rolle.

"Vi værner ikke godt nok om ophavsretten, når vi sætter aftaleretten højere. Og det er det, vi har gjort her. Jeg ser det som et stort problem, hvis vi ikke kan værne om et medlems ophavsmæssige interesser, fordi begge parter er medlemmer", sagde Lars Lindskov, der er formand for pressefotograferne.

"Spørgsmålet er, hvornår en ophavsret overgår til at være delt. Jeg synes, filmen knækker, når et medlem skal betale for at kunne udnytte en ophavsret, som er hans", sagde Peter Thornvig.

Hverken han eller Lindskov mente, at der var dokumentation for, at Jørn Stjerneklar havde afgivet ophavsretten, som normalt vil ligge hos ham.

Den almene holdning i hovedbestyrelsen var dog, at ophavsrets-princippet var truet i en grad, så DJ skulle bryde princippet om at støtte et medlem imod et andet.

"Det her handler om uklare aftaler, som man ikke har kunnet overskue konsekvenserne af. Sagen rokker ikke ved forbundets principper, som stadig er, at ophavsretten kun er delt, hvis man har aftalt det", sagde DJ's næstformand, Fred Jacobsen.

Afstemningen endte med, at DJ fastholder sin kurs og ikke fører Jørn Stjerneklars sag for at få råbåndene udleveret uden omkostninger. Det var Lars Lindskov ikke tilfreds med.

»Jeg mener, vi burde have besluttet at gå ind i sagen. Det er hans materiale, så skal han ikke have udgifter med at kopiere det,« sagde Lars Lindskov til Journalisten.dk.

Læs mere om sagen på DJs hjemmeside, eller hos Pressefotograferne.

0 Kommentarer