DJ slår fast: Ikke kollektivt medlemskab af journalistforening

Den nye journalistforening kan ikke nyde godt af kollektive indmeldelser, fastslår hovedbestyrelsen, der dermed støtter forretningsudvalget. Men hovedbestyrelsen støtter den nye forening.

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse mener ikke, at hele medarbejderforeninger skal kunne melde sig ind i den nye journalistforening. Indmeldelse skal derimod ske individuelt. Det fastslog hovedbestyrelsen på et møde i går.

Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, rundede debatten således af:

»Alle her synes, det er en god ide, at gruppen kommer i gang, men der er ikke opbakning til kollektiv indmeldelse.«

Den melding var gennemgående. Og det er især den positive del, som Allan Boye Thulstrup – medlem af hovedbestyrelsen og samtidig en af stifterne bag den nye forening – bed mærke i efter mødet:

»Jeg er glad for, at hovedbestyrelsen støtter op om gruppen og initiativet. Det er første gang, at vi ser så bred støtte. Der var ingen, der var imod. Foreløbig er vi jo bare en arbejdsgruppe uden mandat. Nu skal der vælges en bestyrelse.«

DJ vil stække os

Sagen endte i hovedbestyrelsen, efter at stifteren af journalistforeningen, Rasmus Mark Pedersen, til daglig tillidsmand på Radio24syv, proklamerede, at forretningsudvalgets beslutning om at afvise kollektive indmeldelser, var et forsøg på at »stække« foreningen, der skal være for medlemmer af DJ, der laver ”fri og uafhængig journalistik”.

Rasmus Mark Pedersen argumenterede over for Journalisten:

»Jeg kan kun tolke beslutningen som politisk motiveret. De gør, hvad de kan, for at stække os. Det er påfaldende, at hver eneste gang, DJ’s ledelse taler om journalistforeningen, synes de, det er en god ide. Men i deres handlinger virker det, som om de ikke vil have os.«

Den kritik har DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, tidligere afvist over for Journalisten, og ordene vandt heller ingen genklang på hovedbestyrelsens møde.

»Jeg foreslog for flere år siden, at vi skulle have en specialgruppe for journalister – dengang grinede folk. Men jeg synes ikke, man skal meldes ind kollektivt,« lød det blandt andet fra Lars Lindskov.

»Kollektivt medlemskab byder mig imod. Man skal selv vælge til og ikke vælge fra,« fremhævede han – og afviste dermed også, at problemet er løst, hvis folk bare kan melde sig ud igen.

Han skitserede denne tænkte model:

»Tillidsmanden kan opfordre til medlemskab og sende navnelisten ind, men det skal være op til den enkelte.«

Interesseforening eller specialforening

En del af diskussionen er ret teknisk. Der står i DJ's regler, at medlemskab af en forening er frivilligt. Dertil har Rasmus Mark Pedersen forklaret:

»Der står, at medlemskab af interesseforeninger er frivilligt. Det synes jeg også, vi lever op til. En medarbejderforening melder sig jo frivilligt ind. Forretningsudvalget tolker så den paragraf anderledes, og det undrer vi os meget over.«

Villy Dall, medlem af hovedbestyrelsen, afviste på hovedbestyrelsesmødet den forklaring.

»Der står i deres udkast til vedtægter, at det er en interesseforening, og så er medlemskab frivilligt. Hvis det var en specialforening, så ville medlemskab være obligatorisk.«

Arbejdet skal i gang

Allan Boye Thulstrup ser nu frem til at komme i gang med arbejdet i gruppen, der har stiftende generalforsamling den 24. april.

»Og så skal vi i løbet af et år eller to vise, at der er brug for gruppen. Vi skal sikre en debat om journalistisk etik og journalistiske emner, der ikke inddrager andre fagligheder. Det vil være rart at have et sted, hvor vi kun taler om det med hinanden. Journalistikken og vores troværdighed er under pres. Den skal styrkes.«

14 Kommentarer

Mogens Møller
14. APRIL 2014
Kære Bodil Rohde

Kære Bodil Rohde

Godt at høre, at du er enig i behovet foreningen. Det er altid en begyndelse...
Bodil Rohde
12. APRIL 2014
Kære Mogens Møller

Kære Mogens Møller

Jeg er ikke enig med dig den måde, Journalistforeningen vil rekuttere medlemmer på.

Men jeg er enig i, at journalister er i færd med at føle sig som stedbørn i Dansk Journalistforbund. Et brand, som DJs ledelse nu forsøger at lande en KS-fusion på.

Gennem længere tid er vi mange, som har haft svært ved at genkende os selv i DJ.

En stærk interesseforening, som beskæfter sig med journalistik og journalistisk etik, er i den grad et tiltrængt fagligt tilhørssted for de medlemmer af DJ, som beskæftiger sig med journalistik.

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Mogens Møller
11. APRIL 2014
Jeg har indtryk af, at
Jeg har indtryk af, at hovedbestyrelsen for alt i verden vil forsøge at hindre, at der opstår en journalistforening med en vis pondus. Men jeg håber, at både min egen og andre medarbejderforeninger fastholder, at det skal være muligt at indmelde medlemmerne kollektivt i journalistforeningen.
Medlemmerne i den enkelte medarbejderforening kan jo evt. give besked til deres tillidsmand, hvis de ikke ønsker at være medlem af den nye forening. Personligt oplever jeg, at mange gode journalistkolleger efterhånden føler sig som stedbørn i deres egen fagforening, Dansk Journalistforbund. Derfor vil en stærk interesseforening være et stort plus for både journalister og for forbundet.
Rasmus Skat Andersen
11. APRIL 2014
Kære Mogens Møller

Kære Mogens Møller
Nu har jeg været tillidsrepræsentant i snart 15 år, så du behøver ikke belære mig om vigtigheden af solidaritet og sammenhold. Der er vi helt enige.
Men det er ikke det, vi diskuterer her. Det har handler jo ikke om overenskomsten/strejken/husaftalen på arbejdspladsen. Det handler om, hvorvidt man kan tvinge folk ind i en bestemt interesseforening. Og selvfølgelig skal flertallet ikke kunne det. Der skal selvfølgelig være den enkeltes eget valg.
Heldigvis støttes det princip af forbundslovene. Helt præcis paragraf 23, stk. 1. Her fremgår det klart, at medlemskab af interesseforeninger skal være frivilligt.
Vh.
Rasmus
Tr/metroxpress
Mogens Møller
11. APRIL 2014
Kære Skat

Kære Skat
Det er nu engang sådan, at fagbevægelsens styrke ligger i solidaritet og sammenhold. Sådan er det i en fagforening, og sådan er det i den enkelte medarbejderforening....og den nye journalistforening. Jeg arbejder da helst heller ikke sammen med kolleger, der ikke er medlemmer af min fagforening....eller i det mindste af en anden rigtig fagforening. Du - og andre - synes måske, det lyder gammeldags. Men så er jeg gammeldags, og det er jeg sådan set ganske tilpas med.

Flere