search

DJ slår fast: Ikke kollektivt medlemskab af journalistforening

Den nye journalistforening kan ikke nyde godt af kollektive indmeldelser, fastslår hovedbestyrelsen, der dermed støtter forretningsudvalget. Men hovedbestyrelsen støtter den nye forening.

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse mener ikke, at hele medarbejderforeninger skal kunne melde sig ind i den nye journalistforening. Indmeldelse skal derimod ske individuelt. Det fastslog hovedbestyrelsen på et møde i går.

Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, rundede debatten således af:

»Alle her synes, det er en god ide, at gruppen kommer i gang, men der er ikke opbakning til kollektiv indmeldelse.«

Den melding var gennemgående. Og det er især den positive del, som Allan Boye Thulstrup – medlem af hovedbestyrelsen og samtidig en af stifterne bag den nye forening – bed mærke i efter mødet:

»Jeg er glad for, at hovedbestyrelsen støtter op om gruppen og initiativet. Det er første gang, at vi ser så bred støtte. Der var ingen, der var imod. Foreløbig er vi jo bare en arbejdsgruppe uden mandat. Nu skal der vælges en bestyrelse.«

DJ vil stække os

Sagen endte i hovedbestyrelsen, efter at stifteren af journalistforeningen, Rasmus Mark Pedersen, til daglig tillidsmand på Radio24syv, proklamerede, at forretningsudvalgets beslutning om at afvise kollektive indmeldelser, var et forsøg på at »stække« foreningen, der skal være for medlemmer af DJ, der laver ”fri og uafhængig journalistik”.

Rasmus Mark Pedersen argumenterede over for Journalisten:

»Jeg kan kun tolke beslutningen som politisk motiveret. De gør, hvad de kan, for at stække os. Det er påfaldende, at hver eneste gang, DJ’s ledelse taler om journalistforeningen, synes de, det er en god ide. Men i deres handlinger virker det, som om de ikke vil have os.«

Den kritik har DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, tidligere afvist over for Journalisten, og ordene vandt heller ingen genklang på hovedbestyrelsens møde.

»Jeg foreslog for flere år siden, at vi skulle have en specialgruppe for journalister – dengang grinede folk. Men jeg synes ikke, man skal meldes ind kollektivt,« lød det blandt andet fra Lars Lindskov.

»Kollektivt medlemskab byder mig imod. Man skal selv vælge til og ikke vælge fra,« fremhævede han – og afviste dermed også, at problemet er løst, hvis folk bare kan melde sig ud igen.

Han skitserede denne tænkte model:

»Tillidsmanden kan opfordre til medlemskab og sende navnelisten ind, men det skal være op til den enkelte.«

Interesseforening eller specialforening

En del af diskussionen er ret teknisk. Der står i DJ's regler, at medlemskab af en forening er frivilligt. Dertil har Rasmus Mark Pedersen forklaret:

»Der står, at medlemskab af interesseforeninger er frivilligt. Det synes jeg også, vi lever op til. En medarbejderforening melder sig jo frivilligt ind. Forretningsudvalget tolker så den paragraf anderledes, og det undrer vi os meget over.«

Villy Dall, medlem af hovedbestyrelsen, afviste på hovedbestyrelsesmødet den forklaring.

»Der står i deres udkast til vedtægter, at det er en interesseforening, og så er medlemskab frivilligt. Hvis det var en specialforening, så ville medlemskab være obligatorisk.«

Arbejdet skal i gang

Allan Boye Thulstrup ser nu frem til at komme i gang med arbejdet i gruppen, der har stiftende generalforsamling den 24. april.

»Og så skal vi i løbet af et år eller to vise, at der er brug for gruppen. Vi skal sikre en debat om journalistisk etik og journalistiske emner, der ikke inddrager andre fagligheder. Det vil være rart at have et sted, hvor vi kun taler om det med hinanden. Journalistikken og vores troværdighed er under pres. Den skal styrkes.«

Kommentarer
14
Torben Duch Holm
09.04.14 10:35
Tak til forbundsledelsen for
Tak til forbundsledelsen for klare meldinger i forhold til den ny forening. Jeg synes, at det forud for det meget afgørende delegeretmøde i 2015 er rart at vide, hvor medlemmerne af forbundsledelsen står.
Hele diskussionen om, hvorvidt medarbejderforeninger kan melde sig kollektivt ind, synes jeg rejser debat om vigtige principper i forhold til afvejning mellem kollektive interesser og individuelle friheder. Og i en faglig organisation er det jo noget helt afgørende.
Uffe Gardel har nævnt eksemplet med IFJ´s Safety Fund . Måske bør vi i medarbejderforeningerne i fremtiden give hvert enkelt medlem muligheden for at vælge til eller fra i forhold til medarbejderforeningers bidrag?
Mere alvorlig er diskussionen, hvis man fører den videre til f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt kolleger i det hele taget bør være medlemmer af DJ?
Jeg indrømmer, at jeg i nogle situationer har lagt pres på kolleger. Det samme gælder spørgsmålet om overholdelse af kollektive aftaler som f.eks. overenskomsten. Nu vil det vel være et naturligt skridt, at et flertal i hovedbestyrelsen med henvisning til individuelle friheder beder mig undskylde den opførsel.
Jeg kan meget langt følge Ramus Mark Pedersens bekymring for, at hovedbestyrelses beslutning er politisk motiveret, og måske er det udtryk for af DJ´s ledelse dybest set ikke bryder sig om den ny forening. Her er forbundslovenes paragraf 23 så blevet et vigtigt kampmiddel.
Heldigvis så er der forholdsvis god tid til det videre arbejde med den ny forening. Jeg mener først at foreningen for alvor bliver vigtigt, hvis den omdiskuterede fusion med KS skulle gå igennem på næste delegeretmøde.
For mig er der to løsninger. Hvis hovedbestyrelsen virkelig mener sin støtte til arbejdet med den ny forening, så kan den jo bakke op om et ønske om at ændre forbundets love.
Den anden mulighed er, at bestræbelserne på lidt længere sigt kommer til at gå på at gøre den ny forening til en specialforening. Så kan jeg forstå, at medlemskab er obligatorisk, og det løser jo problemet.


V.h.
Torben Duch Holm, tillidsmand, NORDJYSKE
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
09.04.14 12:39
Kære Torben

Kære Torben

Uffes eksempel med IFJ's Safety Fund har så lidt at gøre med kollektive indmeldelser, at det er på den anden side af chokerende, hvis en mand med så lang erfaring i fagpolitik som Uffe (og du selv) rent faktisk mener, at det er sammenlignelige størrelser.

En donation til fx Safety Fund er en økonomisk disposition af de kontingentmidler, som den enkelte gruppe/forenings generalforsamling har fået mandat til at indkræve i § 4 i standardvedtægterne for hhv. medarbejderforeninger og specialgrupper, mens det for kredsenes vedkommende er beskrevet i forbundslovene § 21, stk. 5. Retten til at tvangsindmelde et medlem i en interesseforening som følge af medlemskab af en kreds, specialgruppe eller medarbejderforening er heldigvis(!) efter min overbevisning intetsteds beskrevet i vedtægterne. Hvis du mener det modsatte, må du pege stedet ud.

Derudover kan jeg godt undre mig over, hvor selektiv en læsning af overstående nyhed det er muligt at lave for at fastholde påstanden om, at den her beslutning skulle være politisk motiveret. Flere personer - herunder en af foreningens stiftere - er ovenfor direkte citeret for, at Hovedbestyrelsen bakker op om foreningen. Der bliver præsenteret et helt konkret forslag for et HB- og FU-medlem til, hvordan medarbejderforeningerne kan udgøre en del af rekrutteringsgrundlaget for den nye forening uden at komme i strid med forbundslovene (hvilket i øvrigt også understreger, hvor hvor langt ude det er at påstå, at en naturlig konsekvens af beslutningen må være, at HB nu presser dig eller andre TR'ere til at undskylde for noget som helst).

Det begynder ærlig talt at blive lidt trættende at diskutere med folk, som tilsyneladende har kikkerten limet fast til det blinde øje. Journalistforeningen er en realitet, den bliver stiftet efter Fagligt Forum den 24. april, og der har jeg tænkt mig at melde mig ind af min egen fri vilje som det sig hør og bør for en demokratisk forening.

Derudover lader det til, at vi har en noget forskellig afvejning af, hvad der med rimelig kan siges at være kollektivets interesser, samt hvilke individuelle rettigheder det er rimeligt at kræve afgivet for at tjene de interesser. Da jeg meldte mig ind i Dansk Journalistforbund, gav jeg også tilsagn om at blive organisatorisk indplaceret det relevante sted i forbundets struktur. Det giver god mening. Jeg har til gengæld svært ved at se, hvilke kollektive interesser et carte blanche til at melde mig ind i alle mulige andre foreninger skal tjene - foreninger, som herefter kan hævde at tale på mine vegne, uden at jeg har givet tilsagn til det.

Jeg ved ikke, om du regner mig blandt de medlemmer af forbundsledelsen, som nævner i begyndelsen af dit indlæg. Men det er absolut ingen hemmelighed, at jeg mener, at man bør kunne være medlem af en fagforening uden dermed at afgive samtlige individuelle rettigheder - herunder retten til i videst mulig udstrækning selv at bestemme, hvilke andre foreninger jeg ønsker at være medlem af. Og som jeg har skrevet andre steder, er det kun godt, at den nye journalistforening kan vide sig sikre på, at dens medlemmer har taget en aktiv beslutning om melde sig ind. Det fjerner enhver tvivl om, hvorvidt foreningen rent faktisk kan siges at agere legitimt på vegne af alle dens medlemmer.

Vi ses den 24.!

Mvh Troels
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
09.04.14 13:13
Jeg er enig med Torben Duch
Jeg er enig med Torben Duch Holm: Det er dejligt med klare linjer. Så ved vi ligesom hvor hinanden står.

Jeg har kun et enkelt lille spørgsmål, og det er mest til PFs formand, Lars Lindskov, som er citeret for at sige: "Kollektivt medlemskab byder mig imod". Mit spørgsmål er, om det mon også gælder PF?

Bedste hilsner
Uffe Gardel, tillidsmand, Berlingske
Fremhævet af Journalisten
Lars Lindskov
09.04.14 14:03
Kære Uffe

Kære Uffe
Ja
bedste hilsner
Lars Lindskov
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
09.04.14 20:45
Kære Allan Boye Thulstrup

Kære Allan Boye Thulstrup

Hvis man skal diskutere journalistik og journalistisk etik kan det kun foregå i et forum, som også er åbent for pressefotografer.

Vort arbejde hænger jo tæt sammen.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Allan Boye Thulstrup
10.04.14 04:59
Hej Bodil. Helt enig. Folk
Hej Bodil. Helt enig. Folk der laver uafhængig journalistik inkluderer naturligvis PF'ere. I er meget velkomne.
Fremhævet af Journalisten
Lars-Bo Larsen
10.04.14 14:13
'Jeg mener først at
'Jeg mener først at foreningen for alvor bliver vigtigt, hvis den omdiskuterede fusion med KS skulle gå igennem på næste delegeretmøde.'
Det skriver Torben Duch Holm meget fornuftigt. Jeg vil dog gå lidt længere: Jeg tror ikke fusionen bliver til noget eller bør blive til noget, hvis ikke vi får foreningen i gang og den er i stand til med styrke at markere den journalistiske faglighed og sikre det journalistiske fællesskab. Vi forsætter diskussionen, men lige nu læser jeg helt klart holdningen hos mine kolleger her på Politiken, at en stærk Journalistforening vil være en nødvendig forudsætning for, at vi kan støtte fusionen på delegeretmødet om et år.
Så hvis FU og HB ønsker fusionen gennemført så bør de gøre alt for at sikre vores samlede indmeldelse i Journalistforeningen. Gerne ved at ændre lovene, hvis det er påkrævet.
Fremhævet af Journalisten
Mogens Møller
11.04.14 13:08
Hovedbestyrelsen skal da
Hovedbestyrelsen skal da overhovedet ikke blande sig i, om vi i vores medarbejderforening (Nordjyske Medier) på demokratisk vis træffer en beslutning om kollektiv indmeldelse i den nye journalistforening.
Det er den måde, hvorpå vi altid har truffet beslutninger - f.eks. ved "gamle dages" strejker. Jeg er overbevist om, at der i vores medarbejderforening vil være enighed om, at det er den måde, vi gør det på, også når det handler om den nye journalistforening.
Gad vide, hvad hovedbestyrelsen agter at foretage som modtræk, hvis 2000 af deres medlemmer fra danske mediearbejdspladser melder sig kollektivt ind i den nye forening. Vil vi blive ekskluderet af forbundet? Eller vil foreningen blive afskåret fra indflydelse, fordi medlemskaberne efter hovedbestyrelsens opfattelse er ulovlige? Jeg synes, vi skal lade det komme an på en prøve.
I øvrigt mener jeg, at der er behov for en journalistforening, uanset om vi bliver fusioneret med Kommunikation & Sprog eller ej.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Skat Andersen
11.04.14 14:50
Det er nærmest skræmmende at
Det er nærmest skræmmende at læse, hvor lidt respekt en del dj-medlemmer har for individets rettigheder.
Fremhævet af Journalisten
Mogens Møller
11.04.14 15:58
Kære Skat

Kære Skat
Det er nu engang sådan, at fagbevægelsens styrke ligger i solidaritet og sammenhold. Sådan er det i en fagforening, og sådan er det i den enkelte medarbejderforening....og den nye journalistforening. Jeg arbejder da helst heller ikke sammen med kolleger, der ikke er medlemmer af min fagforening....eller i det mindste af en anden rigtig fagforening. Du - og andre - synes måske, det lyder gammeldags. Men så er jeg gammeldags, og det er jeg sådan set ganske tilpas med.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Skat Andersen
11.04.14 18:31
Kære Mogens Møller

Kære Mogens Møller
Nu har jeg været tillidsrepræsentant i snart 15 år, så du behøver ikke belære mig om vigtigheden af solidaritet og sammenhold. Der er vi helt enige.
Men det er ikke det, vi diskuterer her. Det har handler jo ikke om overenskomsten/strejken/husaftalen på arbejdspladsen. Det handler om, hvorvidt man kan tvinge folk ind i en bestemt interesseforening. Og selvfølgelig skal flertallet ikke kunne det. Der skal selvfølgelig være den enkeltes eget valg.
Heldigvis støttes det princip af forbundslovene. Helt præcis paragraf 23, stk. 1. Her fremgår det klart, at medlemskab af interesseforeninger skal være frivilligt.
Vh.
Rasmus
Tr/metroxpress
Fremhævet af Journalisten
Mogens Møller
11.04.14 21:38
Jeg har indtryk af, at
Jeg har indtryk af, at hovedbestyrelsen for alt i verden vil forsøge at hindre, at der opstår en journalistforening med en vis pondus. Men jeg håber, at både min egen og andre medarbejderforeninger fastholder, at det skal være muligt at indmelde medlemmerne kollektivt i journalistforeningen.
Medlemmerne i den enkelte medarbejderforening kan jo evt. give besked til deres tillidsmand, hvis de ikke ønsker at være medlem af den nye forening. Personligt oplever jeg, at mange gode journalistkolleger efterhånden føler sig som stedbørn i deres egen fagforening, Dansk Journalistforbund. Derfor vil en stærk interesseforening være et stort plus for både journalister og for forbundet.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
12.04.14 16:01
Kære Mogens Møller

Kære Mogens Møller

Jeg er ikke enig med dig den måde, Journalistforeningen vil rekuttere medlemmer på.

Men jeg er enig i, at journalister er i færd med at føle sig som stedbørn i Dansk Journalistforbund. Et brand, som DJs ledelse nu forsøger at lande en KS-fusion på.

Gennem længere tid er vi mange, som har haft svært ved at genkende os selv i DJ.

En stærk interesseforening, som beskæfter sig med journalistik og journalistisk etik, er i den grad et tiltrængt fagligt tilhørssted for de medlemmer af DJ, som beskæftiger sig med journalistik.

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Mogens Møller
14.04.14 18:34
Kære Bodil Rohde

Kære Bodil Rohde

Godt at høre, at du er enig i behovet foreningen. Det er altid en begyndelse...
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen