DJ slår fast: Ikke kollektivt medlemskab af journalistforening

Den nye journalistforening kan ikke nyde godt af kollektive indmeldelser, fastslår hovedbestyrelsen, der dermed støtter forretningsudvalget. Men hovedbestyrelsen støtter den nye forening.

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse mener ikke, at hele medarbejderforeninger skal kunne melde sig ind i den nye journalistforening. Indmeldelse skal derimod ske individuelt. Det fastslog hovedbestyrelsen på et møde i går.

Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, rundede debatten således af:

»Alle her synes, det er en god ide, at gruppen kommer i gang, men der er ikke opbakning til kollektiv indmeldelse.«

Den melding var gennemgående. Og det er især den positive del, som Allan Boye Thulstrup – medlem af hovedbestyrelsen og samtidig en af stifterne bag den nye forening – bed mærke i efter mødet:

»Jeg er glad for, at hovedbestyrelsen støtter op om gruppen og initiativet. Det er første gang, at vi ser så bred støtte. Der var ingen, der var imod. Foreløbig er vi jo bare en arbejdsgruppe uden mandat. Nu skal der vælges en bestyrelse.«

DJ vil stække os

Sagen endte i hovedbestyrelsen, efter at stifteren af journalistforeningen, Rasmus Mark Pedersen, til daglig tillidsmand på Radio24syv, proklamerede, at forretningsudvalgets beslutning om at afvise kollektive indmeldelser, var et forsøg på at »stække« foreningen, der skal være for medlemmer af DJ, der laver ”fri og uafhængig journalistik”.

Rasmus Mark Pedersen argumenterede over for Journalisten:

»Jeg kan kun tolke beslutningen som politisk motiveret. De gør, hvad de kan, for at stække os. Det er påfaldende, at hver eneste gang, DJ’s ledelse taler om journalistforeningen, synes de, det er en god ide. Men i deres handlinger virker det, som om de ikke vil have os.«

Den kritik har DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, tidligere afvist over for Journalisten, og ordene vandt heller ingen genklang på hovedbestyrelsens møde.

»Jeg foreslog for flere år siden, at vi skulle have en specialgruppe for journalister – dengang grinede folk. Men jeg synes ikke, man skal meldes ind kollektivt,« lød det blandt andet fra Lars Lindskov.

»Kollektivt medlemskab byder mig imod. Man skal selv vælge til og ikke vælge fra,« fremhævede han – og afviste dermed også, at problemet er løst, hvis folk bare kan melde sig ud igen.

Han skitserede denne tænkte model:

»Tillidsmanden kan opfordre til medlemskab og sende navnelisten ind, men det skal være op til den enkelte.«

Interesseforening eller specialforening

En del af diskussionen er ret teknisk. Der står i DJ's regler, at medlemskab af en forening er frivilligt. Dertil har Rasmus Mark Pedersen forklaret:

»Der står, at medlemskab af interesseforeninger er frivilligt. Det synes jeg også, vi lever op til. En medarbejderforening melder sig jo frivilligt ind. Forretningsudvalget tolker så den paragraf anderledes, og det undrer vi os meget over.«

Villy Dall, medlem af hovedbestyrelsen, afviste på hovedbestyrelsesmødet den forklaring.

»Der står i deres udkast til vedtægter, at det er en interesseforening, og så er medlemskab frivilligt. Hvis det var en specialforening, så ville medlemskab være obligatorisk.«

Arbejdet skal i gang

Allan Boye Thulstrup ser nu frem til at komme i gang med arbejdet i gruppen, der har stiftende generalforsamling den 24. april.

»Og så skal vi i løbet af et år eller to vise, at der er brug for gruppen. Vi skal sikre en debat om journalistisk etik og journalistiske emner, der ikke inddrager andre fagligheder. Det vil være rart at have et sted, hvor vi kun taler om det med hinanden. Journalistikken og vores troværdighed er under pres. Den skal styrkes.«